Je was erbij > Overzicht

20 jaar De Bron vzw - De Klijte - 05/09/2010

Precies 20 jaar geleden werd "Natuurfonds Westland vzw" (later: "De Bron vzw") opgericht. Hoofddoelstelling van deze regionale natuur- en milieuvereniging was om, samen met Natuurpunt vzw, financiële middelen te verzamelen voor de verwerving van de eerste private natuurgebieden in Heuvelland. In 1990 kon Natuurpunt in De Broekelzen 0,48 ha en op de Sulferberg 1ha 74 a aankopen, dankzij de steun van leden en sympathisanten. Vandaag bezit Natuurpunt vzw 80 ha prachtige natuurgebieden in het Heuvelland, Poperinge, Wervik en Ieper. In de IJzervallei bezit en beheert Natuurpunt vzw 300 ha in en om het Blankaartgebied.

In samenwerking met diverse partners organiseert De Bron regelmatig natuurwandelingen en activiteiten voor het brede publiek. De vereniging ondersteunt actief een natuurgericht milieubeleid binnen haar werkgebied.

Het 20-jarig bestaan werd gevierd op zondag 5 september in De Klijte.

Op weg naar De Klijte enkele foto's van het natuurgebied De Scherpenberg.

Plaats van de viering was de hoeve 't Zwaluwnest in De Klijte.

Het was wat wachten totdat iedereen er was. Toen ook Lieven Stubbe er was, kon de academische zitting beginnen ;-)

Intussen kon iedereen wat bijpraten.

De hoeve wordt momenteel volop gerestaureerd.

20 jaargangen van het tijdschrift netjes uitgestald op de tafels.

Guido Vandenbroucke, voorzitter van De Bron, nam als eerste het woord: "In 1990 waren er in dit deel van de Westhoek geen natuurreservaten. Vandaag hebben we 80 hectaren natuurgebieden en telt De Bron ongeveer 2.000 leden. De leden van de hechte werkgroep treden voortdurend in dialoog en soms ook in discussie met elkaar. Maar de moed om te blijven samenwerken vormen de kracht van De Bron voor meer en betere natuur. Na 20 jaar tellen we vele nieuwe medewerkers. De toekomst is verzekerd".

Een deeel van de aanwezigen.

Chris Develter, secretaris vanaf de start en tot op heden gaf een overzicht van enkele markante gebeurtenissen in de voorbije 20 jaar. Tegelijk dankte hij diverse medewerkers:

 • Op 20/01/1989 werd er een eerste bijeenkomst georganiseerd in Poperinge. Het was de start van de gezamelijke afspraken.
 • Op 08/03/1990 werd de akte gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
 • Toen de Rotary 50.000 BEF ter beschikking stelde voor de aankoop van een natuurgebied, moesten we een orgaan hebben met rechtspersoonlijkheid. Onze vzw was geboren als koepel van een 5 verenigingen.
 • Piet Hardeman was de 1e voorzitter en bleef dit tot in 2005. Dankzij zijn inzet konden we de eerste natuurgebieden aankopen en steeds verder uitbreiden.
 • In 1993 werd ons tijdschrift 'De Bron' gelanceerd. Dank aan Lieven Stubbe voor de eindredactie.
 • In 2000 werd het Natuurfonds erkend als regionale natuurvereniging wat ons de gesprekspartner maakte van allerlei instanties. En we werden actief in het gehele gebied tussen IJzer en Leie.
 • In 2001 werd Sofie Butaye ons eerste vaste medewerker. Dank u Sofie.
 • In 2005 werd Guido Vandenbroucke de nieuwe voorzitter.
 • In 2006 werd de naam gewijzigd in De Bron vzw.
 • Anno 2010 zijn we de koepel voor 9 verenigingen, zijn we actief in 12 gemeenten, tellen we 2.000 leden, 9 actieve werkgroepen, 300 ha natuurgebied in De Blankaart, 55 ha in Heuvelland en 30 ha in Ieper, Poperinge en Wervik. We zijn geslaagd in onze doelstelling en de toekomst ziet er goed uit.

Daarna was het de beurt aan Dirk Bogaert die een historisch overzicht gaf van het natuurbehoud in Vlaanderen.

Zijn uiteenzetting nam heel wat tijd in beslag zodat het publiek was gaan zitten.

En tot slot gaven Lieven Stubbe

en Rudy Claeys een presentatie van de belangrijkste natuurgebieden in de regio.

De Broekelzen in Westouter

De Sulferberg, eveneens in Westouter

De Scherpenberg

De Hellebeek in Loker.

En het relatief nieuwe gebied de Breemeersen in Nieuwkerke.

Per gebied ook een aantal bloemen, planten en dieren die specifiek zijn voor het gebied.

En uiteraard ook De Blankaart, het grootste gebied met zijn 300 hectaren.

Proficiat aan alle pioniers en medewerkers van De Bron en zijn diverse verenigingen met het schitterende resultaat na 20 jaar hard werken. Dankzij jullie hebben we in de Westhoek heel wat mooie natuurgebieden waar we in elk van seizoen van het jaar verrast worden met telkens nieuwe bloemen, planten, dieren, ...

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.