Je was erbij > Overzicht

Nieuwe kansen voor sociale leningen te Ieper - 18/05/2010

Sociale Kredietmaatschappij EIGEN HEERD naar het Dienstencentrum 't HOFLAND

Opening nieuw kantoor te Ieper op 18/05/2010: een foto met de voorzitter, bestuurders en medewerkers van De Meiboom-Eigen Huis, de voorzitter van het OCMW Ieper Marieke Cloet en de directeur van het dienstencentrum ’t Hofland, Jan Miermans.

Vele kandidaat-ontleners vallen uit de boot bij de aankoop van een sociale of bescheiden woning. Ofwel voldoen zij niet aan de voorwaarden van het Vlaams Woningsfonds, ofwel zijn de kredieten opgebruikt. De Sociale kredietmaatschappij EIGEN HEERD maakt een nieuwe start in het bekende Dienstencentrum 't HOFLAND, Dikkebusseweg 15 A te Ieper, en kan gezien de gewijzigde werkvoorwaarden heel wat mogelijkheden bieden aan kandidaat-ontleners. Na de samenwerkingsmodaliteiten met NV De Meiboom-Eigen Huis en de goedkeuring van het Vlaamse Gewest, kan de sociale kredietmaatschappij Eigen Heerd kredieten verstrekken aan gunstige voorwaarden en met Gewestwaarborg. De grenswaarden bij de aankoop van een woning of van een appartement zijn gevoelig verhoogd - zie verder in de teksten -. De Minister verhoogde de voorziene budgetten voor 2010 met meer dan 20%, zodat iedereen zal kunnen bediend worden.

Wat vooral belangrijk is bij de Sociale kredietmaatschappij Eigen Heerd, is het feit dat er geen rekening wordt gehouden met een maximale inkomstengrens, zodat op dat vlak ook heel wat kandidaat-ontleners voldoen aan de voorwaarden voor deze sociale leningen.

De erkende kredietvennootschappen voor Sociaal Woonkrediet - Wettelijk kader

Met de wet van 9 augustus 1889 werd de ASLK belast met de opdracht van de financiering van het bouwen, aankopen of inrichten van sociale woningen. Daartoe erkent, controleert en financiert ASLK kredietvennootschappen. Deze laatsten hebben als enig maatschappelijk doel het verlenen van sociaal woonkrediet aan particulieren. Deze opdracht bleef behouden tot zelfs na de eerste gedeeltelijke privatisering van de ASLK en werd overgenomen in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, meer bepaald in artikel 78, waar enerzijds een erkenning door de ASLK voorzien bleef en anderzijds een nieuwe erkenningsmogelijkheid via de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) ingevoerd werd.

Bij het van kracht worden van de Wooncode konden de kredietmaatschappijen aldus de keuze maken tussen aansluiting bij de VHM of aangesloten blijven bij de ASLK. Van de 61 Vlaamse kredietvennootschappen verkozen er 46 bij de ASLK te blijven, waaronder "De Meiboom - Eigen Huis", "Het Vooruitzicht" en "Eigen Heerd".

Door het KB van 23 maart 1999 werd de ASLK, die intussen geprivatiseerd was; thans BNP Paribas -Fortis bank, wettelijk ontheven van deze sociale kredietverplichtingen. De bestaande samenwerkingsovereenkomst die met elke ASLK - kredietvennootschap (EKV) werd ondertekend, werd door Fortis opgezegd waardoor de samenwerking tussen Fortis en de EKV's finaal eindigde op 31 december 2000.

Op 1 januari 2001, kregen de EKV's, ingevolge een besluit van de Vlaamse Regering, een voorlopige erkenning. De definitieve erkenning werd geregeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003. De Sociale Woonkredietsector is ondertussen volledig geregionaliseerd, met een Vlaamse, een Brusselse en een Waalse Kamer. NV De Meiboom-Eigen Huis heeft zowel in de Vlaamse Kamer als in de federale koepel van de VZW Sociaal Woonkrediet een belangrijke bestuursfunctie opgenomen.

Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EIGEN HEERD"

CVBA "EIGEN HEERD"
werd in 1892 opgericht om te verhelpen aan het schrijnend gebrek aan gezonde woningen voor de arbeidersgezinnen in het arrondissement. Na de eerste wereldoorlog werd de bouwactiviteit overgelaten aan de sociale bouwmaatschappijen en concentreerde EIGEN HEERD zich op de kredietverlening.

NV De Meiboom - Eigen Huis Roeselare - Izegem - Menen - Ieper

De maatschappij NV De Meiboom - Eigen Huis is ontstaan op 10 september 1998 tengevolge de fusie van 2 maatschappijen, 'De Meiboom' uit Roeselare die op 17 augustus 1892 werd opgericht en 'Eigen Huis' uit Izegem opgericht op 30 maart 1893. In 2001 werd de fusie met NV "Het Vooruitzicht "uit Menen een feit. In september 2007 startten de onderhandelingen tussen enerzijds de voorzitter de heer Michel Vulsteke en de directeur de heer Philippe Ameye van NV De Meiboom-Eigen Huis, en anderzijds de Voorzitter de heer René Delobel en de directeur de heer Bernard Gillioen van de CV Eigen Heerd uit Ieper. Deze fusie werd bekrachtigd op 4 juni 2008.

Sociaal Woonkrediet - Enkele Algemene voorwaarden.

Sociale Leningen:
Hypothecaire kredietopeningen worden aangeboden aan zeer voordelige rentevoeten, die vast blijven gedurende de volledige looptijd van de lening. Het zijn uitsluitend leningen die worden toegekend voor het aankopen, bouwen en verbouwen van sociale woningen (of behouden). De lening wordt steeds gedekt door een hypothecaire inschrijving in eerste rang.

Sociale woning:

De kredieten worden niet alleen verstrekt voor het kopen van woningen gebouwd door de sociale bouwmaatschappijen. Ook alle privé initiatieven voor het bouwen, verbouwen of kopen van een enige gezinswoning komen in aanmerking; dit voor zover bepaalde grenswaarden niet overschreden worden.

Momenteel is deze maximale waarde

 • 207.000€ met 0 personen ten laste
 • 218.000€ met 1 persoon ten laste
 • 228.000€ met 2 personen ten laste
 • 238.000€ met 3 personen ten laste
 • 249.000€ met 4 personen ten laste
 • 259.000€ met 5 personen ten laste

Voordelen:

 • geen dossierkosten
 • beperkte schattingskosten (Maximum € 150)
 • geen inkomstenbeperking
 • gehalveerd ereloon voor de notariële leningsakte
 • 250€ extra vermindering op notariële aankoopakte bij verminderd registratierecht
 • vaste maandelijkse afbetalingen
 • fiscale aftrekbaarheid
 • schuldsaldoverzekering kan mee ontleend worden
 • mogelijkheid tot een 100% lening zonder meerprijs
 • volledige prospectus op eenvoudige aanvraag zonder wachttijden.

Duur: Minimum 10 jaar en maximum 30 jaar.

Openingsuren:

Hierbij de vier kantoren van de maatschappij:

 • Afdeling Roeselare, De Meiboom: Torenstraat 2 - 8800 Roeselare Tel: 051/20.06.11
  Van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u30.
 • Afdeling Izegem, Eigen Huis: Roeselaarsestraat 118 -8870 Izegem Tel: 051/31.17.95
  maandag en woensdag: van 13u30 tot 17u.
  dinsdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u.
 • Afdeling Menen, Het Vooruitzicht: Ieperstraat 19 - 8930 Menen Tel: 056/31.41.38
  maandag en dinsdag van 14u tot 17u
  woensdag van 9u tot 12u
  donderdag van 15u tot 18u30.
 • Afdeling Ieper, Eigen Heerd: Dienstencentrum 't Hofland, Dikkebusseweg 15A
  Tel: 051/20.06.11
  elke 1ste en 3de maandag van de maand: 9u - 12u
  elke 2e en 4de donderdag van de maand: 13.30 -17.30u

De kantoren zijn steeds open op afspraak.

Raadpleeg ook de website www.demeiboom-eigenhuis.be

Info en foto: Philippe Ameye Directeur

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.