Je was erbij > Overzicht

Nieuw materiaal voor brandweer - Diksmuide - 31/05/2010

De brandweer van Diksmuide mocht onlangs nieuw brandmateriaal ontvangen. Dit werd door het stadsbestuur van Diksmuide aangekocht om de goede werking van het korps te verzekeren.Deze aankopen gebeurden zowel voor de hoofdpost als voor de afdeling
Leke, of dit materiaal komt beide posten gezamelijk tegemoet in de uitvoering van hun diverse taken.Het stadsbestuur investeerde in 2009 meer dan 80.000 € in het brandweerkorps.



Zo werd in 2009-2010 het radionetwerk Astrid verder uitgebouwd met de aankoop van explosievrije radiotoestellen en de aankoop van toebehoren (o.a. maskercommunicatie voor de persluchtdragers). Ook de aankoop van een nieuwe draagbare autopomp stond op het programma dit ter vervanging van een motorpomp in dienst sedert 1973 bij de brandweer. Om tegemoet te komen aan de eisen van een goed werkende brandweerpost werd in de hoofdpost de explosiemeter vervangen door een nieuw toestel en werd het bestaande toestel overgeheveld naar de afdeling Leke, zo ook met de aankoop van een drukventilator. Ten behoeve van de RISC-team (redding op hoogtes of diepten) van ons korps werd een set klimmateriaal aangekocht.



Daarnaast werden ook enkele aankopen gedaan waarvoor het stadsbestuur maar 25% van de aankoopprijs dient te betalen en waarbij de overige 75% door het FOD Binnenlandse Zaken wordt gedragen. Tot deze aankopen behoren de aankoop van 4.000 meter persslangen, twee gaspakken voor de leden van IGS-team (interventieteam gevaarlijke stoffen) van de brandweerzone. Ook 16 volledig nieuwe persluchttoestellen werden aangekocht. Tot slot mochten we in de maand mei een set reddingsmaterieel ontvangen dit ten behoeve van de brandweer. Dit reddingsmaterieel zal in de komende maand in het voertuig van de afdeling Leke worden geplaatst.



Niet alleen in materieel werd er door het stadsbestuur geïnvesteerd maar ook aan de persoonlijke bescherming van de brandweerman werd aandacht besteed. Zo werden er nieuwe interventiebroeken en- jassen aangekocht, 50 nieuw paar brandweerhandschoenen, nieuwe brandweergordels, ademluchtmaskers en ademluchtflessen met veiligheidskraan. Niet alleen in 2009 voorzag het stadsbestuur in investeringen voor de brandweer, ook in 2010 wordt dezelfde lijn doorgetrokken en wordt het korps voorzien van materieel om de veiligheid van de Diksmuidse bevolking te blijven verzekeren.



Info: Stad Diksmuide
Foto's : A.Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.