Je was erbij > Overzicht

Plaatsen eerste IBA door IWVA - Adinkerke - 04//05/2010

Op 4 mei heeft de IWVA haar eerste IBA of installatie voor individuele behandeling van het afvalwater geplaatst. Dit gebeurde in Adinkerke in aanwezigheid van de directeur-generaal van de IWVA, de heer ir. Johan Verbauwhede, de bestuurders Norbert Desiere (gemeenteraardslid De Panne) en Gerard Liefooghe (burgemeester Alveringem), en ingenieur Wim Morel, hoofd van de technische dienst van de gemeente De Panne.

De IWVA voorziet de mogelijkheid om IBA's te plaatsen in de gemeenten Alveringem, De Panne, en Nieuwpoort. Voorwaarde is dat het particuliere woongelegenheden betreft in zones waar geen collectieve afvalwaterinstallatie (riolering) wordt gepland. De betrokken gemeenteraden hebben recent en conform de decretale bepalingen terzake, beslist dat de individuele saneringsplicht wat betreft het huishoudelijk afvalwater van die woongelegenheden, gemeentelijk ('collectief') wordt gemaakt. Ingevolge die beslissing neemt IWVA vanaf april 2010 binnen dit kader de uitvoering van de IBA's op zich. Maar de burger kan nog altijd kiezen om zelf de IBA te plaatsen en te beheren.

De IBA's voor de IWVA worden, na een marktbevraging, geplaatst door de aannemer Berten BVBA uit Vleteren. De behandelingsinstallatie zelf wordt geleverd door de firma Ecobeton uit Sint-Truiden. De werking van de Ecopure Compact is als volgt :

- eerst gebeurt er een voorbezinking;
- vervolgens komt het water in een bioreactor terecht; daar groeit een biofilm en ontstaat werveling via periodieke beluchting; in dit compartiment wordt zowel genitrificeerd als gedenitrificeerd waardoor het aanwezige stikstof in stikstofgas wordt omgezet; dankzij de zuurstofinbreng kunnen ook aërobe bacteriën groeien die zorgen voor de afbraak van organische vervuiling;
- via een airlift wordt het bezonken slib terug naar de voorbezinking gebracht, terwijl het gezuiverde afvalwater via een uitlaat terug in de natuur, in de vorm van een beek of kanaal, terechtkomt.

Meer inlichtingen over het plaatsen van een IBA kan u bekomen bij de IWVA (tel 058/533 833, e-mail info@iwva.be). Contactpersonen: Marc Goderis (voor Alveringem) en Steve Depoorter (voor De Panne en Nieuwpoort).

Info en foto's: Dirk Vieren - www.iwva.be

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.