Je was erbij > Overzicht

Energieproject ACW West-Vlaanderen - 27/03/2010

Persnota naar aanleiding van de voorstelling van het project op zaterdag 27 maart 2010 te Torhout

ACW-jaarthema 2009-2010 ‘anders kan ook’ focust op duurzaamheid
Energieproject ACW West-Vlaanderen

Vanavond gaat het licht uit!
Ook langs de autowegen in Vlaanderen. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, steunt de campagne Earth Hour van het Wereldnatuurfonds. Dat roept overheden, bedrijven en burgers wereldwijd op om vandaag tussen 20.30 en 21.30 uur het licht uit te doen. Een symbolische actie in de strijd tegen de klimaatverandering. 27 maart vormt dus een ideale dag voor ACW West-Vlaanderen om tekst en uitleg te geven bij zijn energieproject.

Het ACW-jaarthema focust op duurzaamheid. Sociale rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en een participatieve democratie vormen de drie groene draden doorheen de fundamentele doelstellingen van het ACW.

De personferentie


Energieproject in drie luiken

In West-Vlaanderen werkte het ACW een energieproject uit. Dat vertaalde zich in drie concrete punten: de demonstratiewagen duurzaam wonen, energie-infoavonden met kortingbonnen voor aankoop van dakisolatiemateriaal en het onderzoek naar de energie-efficiëntie van gemeenten en OCMW’s. Op die manier brengt het ACW zijn boodschap van bewustmaking en het opnemen van verantwoordelijkheid zowel naar de man in de straat als naar de beleidsmakers. Zelf neemt het op het middenveld zijn rol op: een actieve betrokkenheid van het middenveld zorgt voor inbreng van nieuwe ideeën en moedigt de ontwikkeling van alternatieve en gedragen oplossingen aan. Het ACW wil niet alleen wegen op het beleid, maar wil ook mensen in beweging zetten. Erover spreken alleen is immers niet genoeg, we willen ook samen actie ondernemen. Want voor een echte omslag hebben we iedereen nodig!

Enkele foto's van het panelgesprek met Bercy Slegers

Gedeputeerde Guido Decorte

Jeroen Pollet

en Sara Ceustermans.

Demonstratiewagen Duurzaam Wonen

Het idee en de realisatie van de demonstratiewagen duurzaam wonen vinden hun roots in het ACW Brugge. De demonstratiewagen werd ontwikkeld voor aanwezigheid op markten, brocantes, milieudagen, kermissen en nog andere bijeenkomsten waar veel volk samenkomt. Zelfs in scholen was de demonstratiewagen een graag geziene gast (VTI Brugge, Technisch Instituut Heilige Familie Brugge, VTI Diksmuide, VTI Ieper, VTI Poperinge, …). Bedoeling: mensen bewust maken dat besparen op energie nodig is voor milieu, goed is voor de portemonnee en niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat er op comfort wordt ingeboet. In de demonstratiewagen vind je basisinformatie over energiebesparende mogelijkheden voor verlichting, beglazing, verwarming en isolatie. De demonstratiewagen toerde reeds vanaf 2008 rond in het Brugse. Vorig jaar volgden de andere regio’s van West-Vlaanderen en later zelfs andere delen van Vlaanderen. Zo werden duizenden mensen bereikt. De demonstratiewagen kwam omzeggens in alle gemeenten van West-Vlaanderen langs. Soms zelfs meer dan eens… Hij was in 2009 aanwezig op 52 plaatsen: 17 in Brugge, 10 in Midden & Zuid West-Vlaanderen en 25 in Oostende-Westhoek.

Energie-infoavonden en kortingbons voor dakisolatiemateriaal

De energie-infoavonden gingen verder op het onderwerp in. De aanwezigen kregen er tekst en uitleg hoe ze thuis energie kunnen besparen, zonder aan comfort in te boeten. Concrete en bruikbare tips, info over labels van huishoudtoestellen, een overzicht van de bestaande mogelijkheden inzake verlichting, energiebesparende verwarmingstoestellen, beglazing, premies en fiscale tegemoetkomingen, … De nadruk kwam echter vooral te liggen op (dak)isolatie. Investeren in isolatie is veruit de makkelijkste en goedkoopste manier om thuis energie te besparen. In de drie verbonden samen werden 69 infoavonden opgezet: 19 in het verbond Brugge, 28 in het verbond Midden & Zuid West-Vlaanderen en 22 in het verbond Oostende-Westhoek In totaal werden 4150 gezinnen bereikt: 1900 in het verbond Brugge, 1250 in het verbond Midden & Zuid West-Vlaanderen en 1000 in het verbond Oostende-Westhoek. Op de infoavonden werden immers deelnemerslijsten bijgehouden. Die vormen meteen het controlemiddel bij het gebruik van de kortingbonnen voor isolatiemateriaal.

En nog enkele foto's van de rondleiding.

Met Isover heeft het ACW een overeenkomst dat de deelnemers aan de energie-infoavonden op bepaalde dakisolatieproducten een korting van 20% bekomen. Een korting die zowel van tel is als mensen zelf de isolatie aanbrengen, dan wel als ze die door een vakman laten aanbrengen. Vaststelling is dat ca 60% doe-het-zelvers zijn. Logisch dus dat de aanwezigheidsvoorwaarde kan gecontroleerd worden. Want isolatie heeft slechts zijn nut als hij goed en nauwkeurig is geplaatst. Bovendien blijkt uit een aanvoelen bij Isover dat met de ACW-infoavonden een publiek bereikt werd dat Isover anders niet bereikt. Ook oudere mensen, die anders wellicht niet aan isolatie zouden toekomen. De cijfers geven aan dat nu al bijna 100.000 m2 isolatiemateriaal werd aangebracht door deelnemers aan die infoavonden. En dat getal zal nog aangroeien want de kortingbons zijn nog geldig tot eind augustus 2010…

 • Brugge 63.129 m² 549 gezinnen
 • Midden & Zuid West-Vlaanderen 19.136 m² 159 gezinnen
 • Oostende-Westhoek 16.487 m² 142 gezinnen
 • of een totaal van 98.752 m2 850 gezinnen

Ter info: in Brugge startte men reeds een jaar eerder met het geven van de kortingbons. Dit sterkt het vermoeden dat de cijfers in de andere regio’s nog flink zullen oplopen.

Een reactie van Isover:

“De samenwerking tussen ACW en Isover werd opgestart in september 2008. Isover wil hiermee haar steentje bijdragen aan het EnergieRenovatiePlan 2020 van de Vlaamse Overheid en het isoleren van daken stimuleren. 30% van de warmteverliezen van een woning zijn toe te schrijven aan een ondermaats geïsoleerd dak. Een goed geïsoleerd dak resulteert in een sterke reductie van de verwarmingsbehoefte en betekent bijgevolg ook een minder zware energierekening. Bovendien is het een belangrijke stap in het verminderen van de CO2-uitstoot door woningen. Op deze manier past deze samenwerking ook perfect in de Isover-strategie van duurzaam bouwen met respect voor het milieu. Naast tal van premies genieten de deelnemers aan de ACW-infoavonden ook van een kortingsbon van 20% geldig bij aankoop van Isover Isoconfort 35 vanaf een dikte van 140 mm en Isover Rollisol Plus vanaf een dikte van 150 mm. Het opzet is meer dan geslaagd, zoals de cijfers aantonen”.

Onderzoek energie-efficiënte gemeente

Een derde luik omvat het onderzoek bij gemeente- en OCMW-besturen naar de energie-efficiëntie. Daarbij werden vragen gesteld rond het verbruik in publiektoegankelijke gebouwen, energiebesparende investeringen, bewustmakingsinitiatieven of ondersteuning ervan, premiebeleid en dienstverlening.

En verder…

Uiteraard stopt het hier niet bij…

Nu het provinciale rapport van de energie-efficiëntie van gemeenten en OCMW’s is opgesteld, wordt het vandaag ook besproken op de studiedag waarvoor we vooral op ACW-bevriende mandatarissen en ACW-spilfiguren uit onze vrijwilligerswerking mikken. Er wordt op deze studiedag nadrukkelijk stilgestaan bij het belang van een efficient premiebeleid. Daartoe wordt zelfs de aanzet gegeven tot een concreet werkinstrument: de premie-efficiëntie-toets. De resultaten van dit rapport worden ook teruggekoppeld naar de gemeentelijke ACW-werking. Daar worden de gemeentelijke resultaten getoetst aan de provinciale en volgen later ongetwijfeld nog beleidsvoorstellen of acties. Volgend werkjaar focussen we met het ACW op het thema ‘armoede’. Ook daar zijn linken te leggen vanuit ons energie-project.

De hand wordt ook in eigen boezem gestoken. Het energieverbruik in de bewegingsgebouwen wordt nauwgezet bekeken en er zijn ecoteams die bewustmakingsinitiatieven ontwikkelen naar het personeel, … En vermeldenswaard is ook de website www.infopuntbeterwonen.be die samen met Groep Arco werd ontwikkeld. Op deze website wordt eveneens veel informatie gebundeld rond energiezuinig bouwen en verbouwen. Op maandag kunnen mensen die hun weg niet vinden op deze website of geen internettoegang hebben met hun vragen telefonisch terecht op de permanentie die vanuit het ACW Oostende-Westhoek voor heel de provincie West-Vlaanderen wordt opgezet. Het telefoonnummer: 059 55 25 18.

Dank aan Luc Piot voor de info en aan Dominique Coopman voor de foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.