Je was erbij > Overzicht

Erfgoed in de kijkezr - Langemark-Poelkapelle - 22/032010

De laatste jaren is er een groeiende belangstelling waar te nemen voor het culturele erfgoed in het algemeen, voor het erfgoed in de streek en onze gemeente in het bijzonder. Zo verscheen o.a. in 2007 al een inventarisatie van de kapelletjes in onze gemeente. Dit kaderde in een totaalproject 'Kapelletjes in de Kijker' waaraan tal van activiteiten gekoppeld werden, zoals vb. ook de zoektochten. Naar analogie hiermee slaan Georges Vandromme, Danny Vanacker, de cultuur en archiefdienst en de bibliotheek terug de handen in elkaar om op een aangename manier een stukje geschiedenis (d.i. openbaar onroerend historisch patrimonium) te ontsluiten. Eind maart, begin april lanceren ze onder de noemer 'Erfgoed in de Kijker' 2 erfgoedzoektochten, een boek en een tentoonstelling. Een aanrader!

Foto van de werkgroep 'Erfgoed in de Kijker': van links naar rechts: Lieven Vanbelleghem, Schepen van Cultuur - Heidi Vanackere, Cultuurbeleidscoördinator - Georges Vandromme, auteur 'Erfgoed in Langemark-Poelkapelle' - Danny Vanacker, samensteller Erfgoedzoektochten. Ontbreken op de foto: Sarah Van Steen, Archivaris en Filippe Verfaillie, Bibliothecaris


1/ VAN 3 APRIL TOT EN MET 15 AUGUSTUS 2010
ERFGOEDZOEKTOCHTEN LANGEMARK-POELKAPELLE

Vanaf zaterdag 3 april tot en met zondag 15 augustus 2010 worden in Langemark-Poelkapelle twee zoektochten georganiseerd, samengesteld door Danny Vanacker.

De eerste zoektocht die wordt aangeboden is een eenvoudige familiale wandelzoektocht doorheen het centrum van Langemark met een totale afstand van een drietal kilometer.

Tijdens de wandeling moeten de deelnemers op zoek gaan naar duidelijke herkenbare foto's. De foto's bevinden zich daarbij niet in de volgorde van het wandeltraject en per foto moet een eenvoudige vraag worden opgelost. De wandeling start op het marktplein van Langemark en leidt de deelnemers door het centrum van Langemark met daarbij de nodige aandacht voor zowel geschiedenis, cultuur als natuur. De tocht leidt de zoektochters langs enkele belangrijke gebouwen zoals de Sint-Pauluskerk en het kasteel van de familie Cotteau de Patin. Ook een aantal andere plaatsen zoals het plaatselijke oorlogsmonument en de mooi geïllustreerde infoborden van 'Langemarck Vlucht' zijn het bewijs dat Langemark ook niet heeft kunnen ontsnappen aan de gruwelijkheden van de oorlog. Een korte tocht door 'het Vijverpark' laat zien dat er in het centrum van de gemeente nog heel wat groen en natuur aanwezig is.

Tijdens dezelfde periode wordt er ook een tweede zoektocht, een pittige auto- of fietszoektocht georganiseerd. Deze zoektocht van ± 25 kilometer staat volledig in het teken van het Langemarks patrimonium en doorkruist alle dorpen van de Bakelandtgemeente.

Ook hier wordt het spannende en ontspannende pigment van een zoektocht gekoppeld aan het leerrijke en historische verleden van een vooral door de oorlog getekende plattelandsdorp. Naast enkele gekende sites zoals 'Duitse militaire begraafplaats', 'Canadien' en 'Guynemermonument' maken de zoektochters ook kennis met enkele minder gekende erfgoedspots zoals o.a. 'gedenkteken van de familie Hugot' in 'het bosseltje' of 'gedenksteen van Harry Patch'. Maar ook de vernieuwde 'Beeuwsaertmolen' en 'Steenakkermolen' zullen de deelnemers voorzien van een extra portie erfgoedzuurstof. Deze erfgoedzoektocht brengt de deelnemers bovendien op een aantal prachtige locaties met schitterende vergezichten. Wees echter op uw hoede voor de diverse valkuilen en spreekwoordelijke 'addertjes' waarmee deze zoektocht doorspekt is.

Deelnemingsformulieren voor elk van beide zoektochten kosten 8,00 € en zijn te verkrijgen bij:

 • Café Steenstraete, Provincieweg 2, 8920 Bikschote (Langemark).
 • Café 't Munchenhof, Markt 43, 8920 Langemark.
 • En bij de samensteller van beide zoektochten: - Eddy Vanacker, Eeckhoutmolenstraat 5c, 8920 Langemark, tel. 057/48.52.64.

Iedere deelnemer die zijn antwoordenblad tegen uiterlijk 17 augustus inzendt, heeft recht op een prijs. Voor beide zoektochten samen is trouwens een schitterende prijzentafel voorzien waaronder heel wat elektrische apparaten, waardebons, streekproducten, boeken en nog vele andere waardevolle prijzen…

Deze zoektochten vormen de sportieve exponent van het project 'Erfgoed in de kijker'.

2/ VANAF 10 APRIL 2010
BOEK 'ERFGOED IN LANGEMARK-POELKAPELLE'

Erfgoed: een verhaal van mensen

Met Erfgoed Langemark-Poelkapelle levert Georges Vandromme een belangrijke nieuwe bijdrage aan de ontsluiting en bewaring van het materieel erfgoed van Langemark-Poelkapelle. Na Kapelletjes in Langemark-Poelkapelle is dit de tweede publicatie de bijna een eeuw 'versteende geschiedenis' (openbaar onroerend historisch patrimonium) van deze frontgemeente inventariseert. Zijn boek verschijnt op 10 april en is een uitgave van De Klaproos, Brugge, www.klaproos.be

Rode draad doorheen dit boek is - hoe kan het ook anders - de Grote Oorlog, die in tal van monumenten en begraafplaatsen blijvende sporen heeft nagelaten. Overigens is al het hier beschreven erfgoed niet ouder dan 90 jaar: op 11 november 1918 was Langemark-Poelkapelle een maanlandschap.

Het oorlogsmonument te Poelkapelle

Wat deze publicatie zo boeiend maakt, is dat het geen droge opsomming en beschrijving is van de 50 in kaart gebrachte bouwsels en gedenktekens. De auteur heeft gepoogd om de stenen ook te doen spreken, door er telkens het verhaal bij te vertellen dat die stenen een ziel geeft. Zo is dit erfgoedverhaal ook een verhaal van mensen: het vaak tragische verhaal van duizenden jonge mannen die in '14-'18 in deze streek hun leven lieten, maar ook het fascinerende verhaal van hoe de inwoners hun gemeente na die eerste wereldbrand met vereende krachten heropbouwden.

Het boek, dat een honderdtwintigtal pagina's telt, is ook een hulde aan onze voorouders, dappere pioniers die blijk gaven van zoveel noeste werkkracht, volharding en solidariteit. Zij hebben de vernielde gemeente Langemark-Poelkapelle heropgebouwd, waarvan de geallieerden zegden: hier zal nooit iemand nog kunnen wonen. Het is een mooi geïllustreerd boek met vele pentekeningen en tal van unieke foto's. Naast de oorlogsmonumenten, gedenktekens en begraafplaatsen, komen ook andere monumenten aan bod, zoals ook de kerken, de 2 molens, het kasteel, het Heilig Hartbeeld, de Seizoensarbeider, …enz. Het volledig per parochie geïnventariseerde erfgoed is, wat de locatie betreft, gerangschikt volgens de wijzerzin. Hierbij is vertrokken van het centrum van Langemark om in de richting van Bikschote, Madonna en Poelkapelle in Sint-Juliaan de erfgoedtocht te beëindigen.

Opbouw van de kerk te Langemark

Peter Peene, nationaal voorzitter van het Davidsfonds en voorzitter van de cultuurraad van onze gemeente schreef een waarderend 'woord vooraf'.

'Erfgoed in Langemark-Poelkapelle': Auteur: Georges Vandromme - een uitgave van De Klaproos, Brugge, www.klaproos.be- 120 blz, 110 illustraties, 50 (openbare) monumenten - verkoopprijs 12,95 euro - verkrijgbaar vanaf 10 april in de boekhandel, op het gemeentehuis en in de bibliotheek van Langemark-Poelkapelle en bij uitgeverij De Klaproos, tel. 050-34.97.59

3/ ZONDAG 11 APRIL EN DAARNA TOT MEI TIJDENS DE KANTOREN VAN HET GEMEENTEHUIS
TENTOONSTELLING 'ERFGOED IN DE KIJKER'.

Op zondag 11 april 2010, van 10u30 tot 12 u en daarna tot mei tijdens de kantoren, is er in het gemeentehuis van Langemark-Poelkapelle een tentoonstelling met uniek beeldmateriaal van de monumenten in de gemeente. Naast soms nooit eerder vertoonde foto's uit de beeldbank en uit ander privé-archief, worden ook de prachtige pentekeningen van Georges Vandromme tentoongesteld. Gerealiseerd met steun van Erfgoedcel CO7.

Meer info: Cultuurdienst- en archiefdienst, Heidi Vanackere en Sarah Van Steen, 057/49.09.45, cultuur@langemark-poelkapelle.be

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.