Je was erbij > Overzicht

Mooie voorstelling van de bundel 'Klaprozen en kamermuziek' - Koksijde - 20/03/2010

Ilse Chamon, het culturele gezicht van Koksijde, heet de talrijke aanwezigen uit Nederland en Vlaanderen hartelijk welkom. Van de 10 geselecteerde dichters zijn er negen aanwezig: Bet Bevers, Jenny Dejager, Thierry Deleu, Floor Deroo, Marleen De Smet, Fernand Florizoone, Paul Gellings, Hannie Rouweler en Joris Iven. Guy van Hoof was afwezig.

Onder de aanwezigen zijn naast schepen Frédéric Devos en enkele gemeenteraadsleden ook de schrijvers Fernand Laforce, Hervé Casier en Patricia Lasoen.

Burgemeester-volksvertegenwoordiger Marc Vanden Bussche, wijst in zijn gesmaakte toespraak erop dat Koksijde altijd een inspirerende badplaats voor kunstenaars is geweest. Hij dankt zijn buur, Thierry Deleu, omdat hij zo frequent Koksijde op de artistieke kaart plaatst. "Hij heeft een heel groot en genereus hart voor de literatuur, niet alleen voor zijn eigen creaties, maat evenzeer voor die van zijn collega's."

Hierna overhandigt Thierry Deleu het eerste exemplaar aan de burgemeester en dankt hem voor het vriendelijk onthaal. Hij herhaalt dat Koksijde een culturele en artistieke sfeer uitademt, waar elke kunstenaar zich goed bij voelt. "Koksijde inspireert."

Daarna leidt Thierry Deleu op ludieke wijze de tien dichters in: spontaan, met humor en opmerkingen in de kantlijn, maar accuraat, to the point, kort maar duidelijk.

Hij steekt eerst de loftrompet over Hannie Rouweler als uitgeefster en initiatiefnemer van de bundel. Hij drukt ook zijn tevredenheid uit over het feit dat vier dichters uit de Westhoek werden geselecteerd: Fernand Florizoone, Thierry Deleu, Jenny Dejager en Floor Deroo.
Over Fernand Florizoone zegt hij: "Hij is de dichter van de stilte en de kwetsbaarheid." Jenny Dejager typeert hij als "helder en toch omfloerst, open en toch bevangen". Floor Deroo, de jongste in jaren van de tien, prijst hij om de eenvoud van haar vers, "vatbaar voor iedereen". Marleen De Smet vindt "poëzie reizen in het hoofd, vanuit het hart". Bert Bevers valt op door zijn sterke zegkracht, "hij balanceert tussen lyriek en parlando". Guy van Hoof verwoordt als autobiografisch dichter zijn twijfel om zich weerbaar op te stellen.
Joris Iven schrijft lucide pareltjes, eerlijk, toegankelijk, zonder pathetiek of theatraliteit. Paul Gellings vindt hij "ongewoon suggestief". Hannie Rouweler "schrijft poëzie van innerlijke bewogenheid".

"Over mijzelf praat ik niet graag," zegt Deleu, "maar mijn vrouw weet beter."

Van Klaprozen en Kamermuziek is ook een Engelse vertaling door de Claus-vertaler John Irons, Poppies and Chamber Music.

De dichters Fernand Florizoone, Joris Iven, Marleen De Smet, Bert Bevers en Paul Gellings lezen elk één gedicht voor.

Daarna is het de beurt aan voordrachtkunstenares, Ilse Chamon, die met warme stem gedichten leest van de dichters uit de Westhoek: Jenny Dejager, Thierry Deleu, Floor Deroo en Fernand Florizoone.

 

alrijke fotografen zijn op de voorstelling aanwezig, wat de opmerking ontlokt van een van de dichters: "Het lijkt wel of Mathilde op bezoek is!"
Ilse Chamon weet aan enkele intimi te onthullen dat zij in verwachting is. Gefeliciteerd!

Tijdens de receptie wordt er gemoedelijk verbroederd en met lof gepraat over de mooie voorstelling, de mooie gedichten, de mooie uitgave en over de warme stem van Ilse Chamon. Ook uitgeefster Hannie Rouweler blikt met voldoening terug op deze activiteit. Vele dichters zijn al van de dag voordien in Koksijde en zijn van plan nog een stevige strandwandeling te maken.

Info: Thierry Deleu - Foto's: Gemeente Koksijde

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.