Je was erbij > Overzicht

Opening Huis Pyck - Koekelare - 19/03/2010

Op vrijdagavond 19 maart 2010 werden de voormalige gebouwen van het vroegere veevoederbedrijf Pyck terug in gebruik genomen en dit alles na een zeer grondige renovatie. Hierin worden de muziekschool en de archieven gevestigd. Het was zeker en vast de moeite waard om te zien hoe dit gebouw in de voorbije jaren een werkelijke metamorfose heeft ondergaan. Het is niet enkel goed geïsoleerd, het is ook een hedendaags en modern gebouw geworden.

Burgemeester Patrick Lansens vertelt: ”De gebouwen en de woning van het vroegere maal- en veevoederbedrijf Pyck werden al in september 1989, ruim 20 jaar geleden, aangekocht door het gemeentebestuur.De aankoop met een totaal grondoppervlak van 886 vierkante meter kaderde toen in de 2de fase van de dorpskernvernieuwing. Het eigendom lag in het herwaarderingsgebied De Platse zodat 60% toelage kon bekomen worden op de aankoopsom van 3.300.000 oude Belgische franken.Het woonhuis werd gesloopt, fungeerde een tijdje als parking in de Dorpsstraat en werd later doorverkocht door de gemeente aan de sociale bouwmaatschappij De Mandel. De Mandel kocht toen ook het voormalig postgebouw op de hoek van de Dorpsstraat en het St. Jorisstraatje en realiseerde op de totaliteit het sociaal woonproject ‘Langst de Platse’. In het kader van dit sociaal woonproject werden het binnenpleintje dat toegang geeft tot deze gebouwen èn het St. Jorisplein toen al heraangelegd met bijna 100% betoelaging.”

Burgervader Patrick Lansens vervolgt: "De fabrieksruimte (voor alle duidelijkheid: dit gebouw) bleef lange tijd leeg staan en bleef grotendeels ongebruikt. Van 1 januari 1998 tot eind 2003 werd het gebouw gedurende 6 jaar verhuurd aan plaatselijk kunstenaar Gerrit Germonpré die er zijn atelier in onderbracht. Naar het einde van deze verhuurperiode toe werd door het toenmalige schepencollege een beslissing genomen over de nieuwe bestemming van dit gebouw. Deze nieuwe bestemming zou drievoudig zijn:

 • Primo: nieuwe lokalen voor de gemeentelijke muziekschool op het gelijkvloers, gemakkelijk toegankelijk voor de kinderen.
 • Secundo: een locatie voor een groot deel van ons gemeentelijk archief in een deel van het eerste verdiep dat te laag is voor courant gebruik.
 • Tertio: helemaal bovenaan zou het HADOC, het historisch-archeologisch documentiecentrum van de Spaenhiers, een nieuwe thuis krijgen."

Patrick Lansens geeft wat meer uitleg over de renovatie: "Als we de renovatie- en verbouwingswerken in een notendop samenvatten dan werden wat de buitenzijde van het gebouw betreft: de 2 grote poorten vervangen door grote glaspartijen, werden de 2 kleine poorten op de verdiepingen ook vervangen door ramen, en kwam er nog een extra glaspartij bij op het gelijkvloers die als centrale ingang fungeert, dit om maximaal licht te trekken aan de enige zijde van het gebouw waar dat mogelijk was werden anderzijds de ramen op het 1ste verdiep, waar het archief zou komen, weliswaar vernieuwd maar klein gelaten, vermits in een archiefruimte invloeden van buitenaf, licht en warmteschommelingen, zoveel mogelijk dienen geweerd te worden wat de bovenverdieping betreft werd het dak er volledig afgenomen en kwam er op de bestaande gebinten, die grotendeels nog in goede staat waren, een nieuw onderdak en een nieuw dak met daarin heel wat dakramen (17 in totaal) om ook daar voldoende licht te trekken. Binnenin werd het gebouw nagenoeg volledig vernieuwd. De meeste binnenmuren zijn nieuw, er kwamen nagenoeg overal gewelven in de plaats van de houten vloeren (de vloer waar we ons nu op bevinden is daarop de enige uitzondering), het binnenschrijnwerk is nieuw, de vloerbekleding is overal nieuw, de inkom met wenteltrap en lift is ongetwijfeld de blikvanger van dit gerenoveerde gebouw," stelt onze burgemeester Patrick Lansens.

Schepen van cultuur Kelly Tanghe nam het woord na de burgemeester Patrick Lansens:”Het is voor mij een heuglijk moment om hier vandaag tot jullie het woord te richten. Eindelijk is het zover. Eindelijk kunnen we de deuren openen van een project dat bij wijze van spreken sanguis, sudor et lacrimae (bloed zweet en tranen) heeft gekost. Het liep namelijk niet van een leien dakje en heeft veel meer tijd in beslag genomen dan vooropgesteld maar het resultaat mag er zeker zijn. Mooi ingerichte muzieklokalen, een praktische en overzichtelijke archiefruimte en straks een boeiend documentatiecentrum van de Spaenhiers.

Voor de muziekacademie betekent dit gebouw echt een mijlpaal in de geschiedenis van het muziekonderwijs in Koekelare. Het is namelijk de eerste keer dat een gebouw expliciet werd ingericht voor de muziekacademie waar vroeger steeds afgedankte lokalen ter beschikking werden gesteld. Ik citeer hierbij het gedenkschrift van Jozef Heus, naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van de muziekacademie in Koekelare.

De eerste locatie van de ‘muziekschool’ was dat van de leegstaande gemeenteschool in de Sterrestraat. Het gebouw was toen bijna een eeuw oud en werd uiteindelijk in 1982 gesloopt. In 1964 werd een huurovereenkomst afgesloten met de vrije secundaire meisjesschool in de Kerkstraat waar de muzieklessen zo’n 10 jaar zouden plaatsvinden in een klas op de gelijkvloerse verdieping. Deze ideologisch geïnspireerde keuze bleek op termijn niet houdbaar waardoor moest uitgeweken worden naar een neutraal gebouw. Dat gebouw werd de voormalige rijkswachtkazerne langs de Oostemeetstraat dat tot januari 1975 werd gebruikt als gemeentehuis. Comfortabel was het gebouw nooit en ondanks het vernieuwen van de ramen bleef het een onpraktisch en verouderd gebouw. Na een vernietigend verslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken kwam de site waar we ons vandaag bevinden op de voorgrond.

De vroegere maalderij Pyck bleek na onderzoek ruim genoeg om plaats te bieden aan zowel de muziekacademie, aan het gemeentelijk en ocmw-archief alsook aan het documentatiecentrum van De Spaenhiers, de archeologisch-historische kring van Koekelare. Aan de muziekacademie werd vooral uit praktische overwegingen de gelijkvloerse verdieping toegewezen, het ‘dode’ archief komt op de eerste verdieping dat door de beperkte hoogte ook enkel daarvoor dienst kan doen, en de Spaenhiers kunnen hun archief- en documentatiecentrum uitbouwen op de tweede verdieping.

De muziekacademie bestaat uit 6 leslokalen, een bureau voor de filiaalhoudster en een berging voor de instrumenten. Van de leslokalen zijn er 3 van een kleinere omvang voor de instrumentenlessen. Het iets grotere lokaal met de meeste lichtinval zal dienst doen als notenleerlokaal. In het grote lokaal op het gelijkvloers zullen de lessen slagwerk en samenspel plaatsvinden, en dat op de eerste verdieping dient voor de lessen woord.

Alle lokalen zijn voorzien van nieuw meubilair en elk klaslokaal heeft naast de heldere witte muren een eigen fel kleurtje. Bovendien werd er gebruik gemaakt van akoestische plafonds, muren en deuren waardoor de verschillende instrumentenlessen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. In de inkomhal beneden staat een zitbank waar de leerlingen kunnen wachten op hun ouders en hangt er een informatiebord waar mededelingen aan bevestigd zullen worden. In de archiefruimte op de eerste verdieping zijn de nieuwe rekken nog helemaal leeg. Maar daar zal de komende weken vlug verandering in komen. Het gemeentelijk archief zat tot nu toe her en der verspreid in het gemeentehuis en in het ocmw-gebouw. Een deel in de kelder, een deel op de zolder en een deel in nog een andere ruimte. Laat het duidelijk zijn alles behalve gecentraliseerd. Die situatie zal dus binnenkort veranderen. Het opzoeken van archiefmateriaal wordt dan een fluitje van een cent in een lokaal waar alles bij elkaar staat, goed geordend is en duidelijk aangeduid. U zult trouwens zien dat er nog ruimte voor uitbreiding is, want zoals iedereen weet, heeft archief de neiging om steeds toe te nemen. Dat de Spaenhiers op de tweede verdieping zitten, letterlijk (maar eigenlijk ook figuurlijk) bovenop het archief, is geen toevalligheid. Zij zijn de ideale beheerders ervan met hun kennis en ervaring en op die manier wordt het een win-win-situatie. De gemeente, die geen eigen archivaris heeft, kon op deze manier zijn dank uiten aan alle vrijwilligers van de vzw, voor het ontzettend belangrijke werk, die zij verrichten op vlak van ontsluiting van archief, archivering, informatie en documentatie. En de vzw krijgt dankzij deze renovatie een prachtige, gezellige zolderverdieping tussen de dakspanten van een historisch gebouw waar zij de mogelijkheid hebben om archief toegankelijk en dus levendig te maken. U hoort het al, dit gebouw heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan en is aangepast aan de verschillende functies. Door met speelse kleuren te werken kan er geen sprake meer zijn van een saai grijs gebouw maar werd het integendeel omgetoverd tot een vrolijke locatie waar niet alleen de kinderen extra gemotiveerd zullen zijn om hun lessen te volgen, maar waar het voor elke bezoeker aangenaam vertoeven zal zijn. Het is niet alleen een mooi gebouw geworden maar ook een veilig gebouw en dankzij de ligging aan het rustige St-Jorisplein met eveneens parkeermogelijkheid op het Kutsersplein makkelijk bereikbaar. We zijn van mening dat we hier een goeie beleidskeuze genomen hebben en hopen dat iedereen er zich vlug thuis zal voelen,” aldus een enthousiaste schepen van cultuur Kelly Tanghe.

Patrick Lansens vervolgt: "Het bevel van aanvang voor het lot ruwbouw werd gegeven op 10 december 2007. De werken waren voltooid op 10 maart 2010 en namen in totaal dus 2 jaar en 3 maand in beslag. Een stuk langer dan aanvankelijk vooropgesteld. Het ging natuurlijk niet om een nieuwbouw maar om een verbouwing, en als we ervan uitgaan dat dergelijke projecten toch gemiddeld algauw 1,5 jaar in beslag nemen voor een openbaar bestuur dat gebonden is aan allerlei regels, dan mogen we stellen dat de vertraging om en bij de 9 maand bedroeg. De meesten hier aanwezig kennen de oorzaak daarvan en weten dat onze ontwerper, die natuurlijk één van de centrale spilfiguren is bij dergelijk project, tijdens de uitvoering van de werken ziek werd, een tijdlang in het ziekenhuis werd opgenomen en nadien nog een lange periode van herstel nodig had. Doordat het project maandenlang stil lag planden aannemers natuurlijk ondertussen andere projecten in, en toen we hier terug konden van start gaan was het niet evident voor enkelen om die hier terug aan het werk te krijgen, wat de 2de factor van vertraging was. Maar op vandaag mogen we stellen dat het resultaat mag gezien worden, en dat is ook de reactie die we krijgen van iedereen die hier al kwam en het gebouw van binnen gezien heeft voor dat we startten met de werken. De metamorfose binnenin mag zeker opmerkelijk én geslaagd genoemd worden. Industrieel bouwkundig erfgoed werd niet gesloopt maar een kreeg een zinvolle herbestemming. De schepen van cultuur zal zo dadelijk nog een woordje uitweiden over die herbestemming. En wat heeft dat allemaal gekost? Een evidente vraag. De kostprijsraming op 13 juni 2007 opgemaakt bedroeg 625.000 euro incl. btw.

Op vandaag mogen we stellen dat het geheel der werken om en bij de 730.000 euro heeft gekost, of een meerprijs van 105.000 euro. Die 105.000 euro zijn enerzijds te wijten aan meerwerken die opdoken tijdens de werken en eigen zijn aan een verbouwing en aan bijkomende eisen gesteld door de stabiliteitsingenieur, maar anderzijds ook aan het feit dat in de afwerkingsfase beslist werd nog een stuk verder te gaan dan oorspronkelijk gepland om een nog beter resultaat te bekomen. Om een voorbeeld te geven: tijdens de uitvoering werd beslist dat alle leslokalen van de toekomstige muziekschool nog extra binnenwanden en akoestische plafonds zouden krijgen en ook voorzien zouden worden van akoestische deuren om de akoestiek binnen de lokalen te verbeteren en de geluidsoverdracht tussen de lokalen te minimaliseren. We begeven ons op glad eis als we die kostprijs even willen kaderen en verrekenen naar een kostprijs per vierkante meter, maar ik doe het toch even: 730.000 euro gedeeld door 850 vierkante meter betekent een kostprijs van 860 € per vierkante meter. (Ter vergelijking: de nieuwbouw van het gemeentehuis zit op ca. 1900 € per vierkante meter)."

Burgemeester Patrick Lansens vervolgt:"Ik denk dat we dan toch kunnen besluiten dat dit een zinvolle, en ook financieel te verantwoorden beslissing is geweest.Ik wil tot slot iedereen danken die aan dit project heeft meegewerkt:ik dank mijn collega’s uit het schepencollege, in het bijzonder de schepen van cultuur en onderwijs, en alle collega’s uit de gemeenteraad; dit project werd unaniem gedragen door de voltallige gemeenteraad een woord van dank voor de verantwoordelijken van de muziekschool en de Spaenhiers voor het vlotte overleg ik dank architect-ontwerper John d’Hollandere, stabiliteitsingenieur Koen Taillieu en alle firma’s die een bepaald lot uitvoerden, en dat zijn er 12 in totaal, waaronder 3 Koekelaarse firma’s: NV Desodt, Ieper – ruwbouw en afwerking, BVBA TRAPPEN THIRRY, OOSTDUINKERKE – wenteltrap, Firma LAMAIRE – SAINT-GERMAIN, IEPER – dakwerken, NV FRANCOVERA, WERVIK – buitenschrijnwerk, BVBA POZZOLO, KOEKELARE – verwarming en sanitair, C. DE LANNOY, BELLEM – elektriciteit, inbraakbeveiliging en branddetectie Geert Inghelbrecht, KOEKELARE – metaalwerken (prachtige trapleuning), SINNAEVE BVBA, KOEKELARE – binnenschrijnwerk, BVBA Vloerbekleding Slosse, TORHOUT – linoleum, Thyssenkrupp NV, St-Denijs Westrem – lift, GEDEVA bvba, INGELMUNSTER – binnenwanden en plafonds, NV Van Hollebeke – Sanders, Zedelgem – schilderwerken, Dank ook aan onze eigen huisschilder Mario Casier, die hier ook een groot deel van het schilderwerk op zich nam, aan het hoofd van de technische dienst Yves Defour en allen van onze eigen gemeentediensten die op één of andere manier hebben meegeholpen," aldus onze tevreden burgervader de heer Patrick Lansens.

Info + foto's: Andy Vermaut

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.