Je was erbij > Overzicht

Borelle - Dranouter - 20/03/2010

Op zaterdagf 20 maart 2010 trokken we naar Dranouter voor de 35ste Borelletocht rond Dranouter. In 1976 werd in Dranouter terug met een verdwenen traditie aangeknoopt: Borelle. Het gebruik bestond in het ontsteken van een vuur op de Waaienberg (een zijheuvel van de Monteberg) en het binnenbrengen ervan in het dorp. De laatste keer dat in Dranouter het vuur ontstoken werd was in 1915.

Vele huizen in Dranouter hadden ook dit jaar hun gevel versierd met mooie poppen en poëzie.

De Sint-Jan-Baptistkerk van Dranouter op het Planciusplein.

Vele tuinkabouters sieren deze gevel.

En ook deze jongelui hebben hun gevel origineel versierd.

Net voor de start was er een flinke bui overgetrokken vandaar dat we onze regenkledij aan hadden. Maar gelukkig was het bij de start opnieuw (bijna?) droog.

De Borellekoeken worden geproefd. Voorzichtig bij het bijten: in 1 op 4 koeken zit een Borellepatakon: een fijne herinnering aan het feest.

Een speciale prijs: een Borellekoek in speculoos voor de winnaar van de wedstrijd.

De vormelingen van Egem waren op uitstap in Dranouter.

Het organiserende comité verkoopt koeken, drankjes, ....

De Borelleman leert het Borellelied aan.

't Is weer Borelle in Dranouter
en de winter moet nu weg.
We leggen het vier al aan zijn schenen
en hij krijgt zijn vooropzeg.
't Leven gaat herbeginnen,
de wereld krijgt een kleur.
De lente komt nu binnen,
vergeten is 't malheur.

Komt alhier, alhier, alhier
die wilt Borelle vieren.
komt alhier, alhier, alhier
en vreest noch vlamme noch vier (bis).

't Is weer Borelle in Dranouter
en we maken veel plezier.
We branden fakkels, eten koeken
met patakons en drinken bier.
De jonkmans gaan te vrijen
met meisjes snel en kloek
en d'oude staan te gapen
met vier in nulder broek!

't Is weer Borelle in Dranouter
er zijn zelfs vreemden aanbeland.
De belleman staat te vertellen
en de stropoppen staan in brand.
't Muziek speelt op een wagen,
de gevels zijn versierd.
En houdt nu op met zagen,
de lente wordt gevierd.

De muzikanten zorgen voor de nodige begeleiding en er wordt enthousiast meegezongen.

En iedereen zong enthousiast mee.

En toen de Borelleman zei "En we zien 't gat in", kon de stoet zich op gang trekken.

Ondanks de regendreiging was er veel volk.

De bakkerin groet de stoet.

En we zijn aangekomen bij de eerste stropop. Niet alleen in het geboortedorp van Petrus Plancius vierde men het vuur. Dit oude Germaanse gebruik bestond op meerdere plaatsen. Het was oorspronkelijk een feest ter ere van de vruchtbaarheid: vuur en rook verdreven de boze geesten. Rond het vuur werd er gedanst, en zodra het mogelijk was begonnen de feestvierders over en door de vlammen te springen. Ook het vee werd door het smeulende vuur gedreven en men maakte elkaars gezichten zwart met de asse.

Bij elke pop volgde een stukje poëzie door de Borelleman of de belleman Leo Delaleeuw.

Rijen dik stond het publiek.

De vuurmannen steken de stropop in brand, maar bij de eerste pop ging het nogal moeizaam.

De muzikanten zorgen voor de nodige sfeer.

En dan op weg naar pop nummer 2.

Bijna zover je kon kijken, deelnemers aan de Borelletocht.

De tweede mooie versierde pop.

Even een pitstop voor een muzikant.

Voor de kinderen is Borelle elk jaar opnieuw een feest.

De tweede pop brandt heel wat sneller.

Nog een mooi versierde gevel

De Borelleman houdt de gang erin.

Terrasweer was het nog niet echt.

Pop nummer 3

Waarschuwing voor de start van de paddentrek

waarbij iedereen plechtig beloofde om geen padden, salamanders, kikkers, ... dood te rijden.

Ook hier werd het Borellelied gezongen.

Dit meisje heeft een Borellepatakon in haar Borellekoek gevonden.

En dan ging stoet nog verder omheen Dranouter.

Ben je benieuwd naar foto's van vorige edities: 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.