Je was erbij > Overzicht

Opening tentoonstelling 'Kort, rap en zonder blad' - Poperinge - 25/06/2010

Op vrijdagavond 25 juni 2010 vond in het Hopmuseum te Poperinge de opening plaats van de tentoonstelling 'Kort, rap en zonder blad', een tentoonstelling over de manuele hoppluk.

Schepen van toerisme Jurgen Vanlerberghe was de eerste spreker van de avond.

Een volle koer voor deze opening.

Aan de tentoonstelling is ook het boek 'Kort, rap en zonder blad' gekoppeld. Peter Cleenewerck, medewerker van het Hopmuseum, gaf nadere toelichting.

Het boek 'Kort, rap en zonder blad' vertelt over de periode dat de hop nog met de hand werd geplukt. Aan de hand van interviews schreef historicus Mathias Cheyns dit boek dat uit drie delen bestaat. Het eerste deel behandelt de hopteelt in het algemeen en de evolutie ervan tussen 1880 en 1960. Deze periode werd gekenmerkt door de langzame overgang van de oude overlevingslandbouw naar de moderne landbouwindustrie die we vandaag kennen. Er wordt verder uitgebreid kennis gemaakt met de twee belangrijkste groepen actoren binnen de hoppepluk: de boeren en de plukkers.

Het tweede deel is het omvangrijkste en bespreekt het verloop, de organisatie en de sociaaleconomische aspecten van de hoppepluk. Hoe zag een dag op het hopveld eruit? Wat deed men in die periode wanneer er niet geplukt werd? Hoe zat het met de liefde op het hoppeveld? Dit zijn slechts drie van de vele vragen waarop een antwoord geformuleerd wordt.

In minder dan tien jaar heeft de plukmachine de handpluk volledig verdrongen. Dit was maar mogelijk doordat de leefomstandigheden op het platteland na de Tweede Wereldoorlog in snel tempo veranderden. Die veranderingen en de opkomst van de machines worden besproken in het derde deel. Het boek eindigt met een overzicht van de verschillende folkloristische en culturele producties die hebben bijgedragen tot de romantisering van de hoppepluk en enkele slotconclusies.

Prijs: 19,95 euro

Te koop: in het Hopmuseum Poperinge of via de webshop Hopmuseum

Bij deze gelegenheid werd ook een lied uit de hoppluk vertolkt.

Rik Rabaey en enkele leerlingen van de academie zorgden voor de muziek.

Daarna was het de beurt aan Johan Claerhout, namens vzw De Vrienden van het Hopmuseum. Hun vereniging had een werk van de Poperingse schilder Jules Boudry gekregen van het echtpaar Charles Vermeulen en Eliane Thevelin uit Ieper. Het schilderij werd bij deze gelegenheid geschonken aan het Poperinsge stadsbestuur. Het schilderij is een tafereel uit de hoppluk.

Burgemeester Christof Dejaegher nam het schilderij in ontvangst.

Daarna nam hij ook het woord voor een toespraak met als motto 'Kort, rap en zonder blad'.

De schenkers van het schilderij: Charles Vermeulen en zijn echtgenote Eliane Thevelin.

Enkele van de laatkomers: de toespraken zouden pas om 19.00 starten, maar ze konden niet wachten en waren al bezig toen onze reporter even voor 19.00 uur aankwam.

Het schilderij wordt op zijn plaats gehangen.

Enkele foto's: de Vrienden, schenkers en stadsbestuur.

Het echtpaar Vermeulen met een oude schoolvriendin.

Rechts herkennen we Raoul Thevelin en zijn echtgenote.

En nog een foto met de burgemeester.

De vele foto's werden druk bekeken en becommentarieerd.

Twee grotere plukkers.

Ook een film wordt getoond in de tentoonstelling.

En dan was het tijd voor de receptie.

Met Yprabier van Vermeulen !

De tentoonstelling loopt tot 26 september 2010.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.