Je was erbij > Overzicht

Tentoonstelling Gilbert Vandaele - Poperinge - 04/06/2010

Tekst van de toespraak door de voorzitter van de Kunstkring, Hugo De Leeuw:

"Als voorzitter van de Koninklijke Kunstring Hoppeland ben ik fier om U de grafische werken van Gilbert Vandaele te mogen voorstellen.

"Beeldspraak 2010", zo betitelt Gilbert deze tentoonstelling, geeft ons een kijk op het werk van Gilbert Vandaele, geboren te Aalst in 1953, maar reeds 55 jaar Poperingenaar.

Gilbert heeft, zoals zoveel kinderen van zijn tijd, zijn eerste stappen in de kunst gezet aan de Academie van Poperinge waar hij de beginselen van het tekenen en schilderen onder de knie probeerde te krijgen.

Bij het ouder worden is dan het artistieke op de achtergrond verdwenen,er moest immers gewerkt worden want van kunst kan je niet leven. Tot zijn vrouw op zekere dag naar huis kwam met een maandblad: "Zelf leren tekenen en schilderen".

Dit heeft hem in zijn vrije tijd terug doen grijpen naar potlood en papier, eerst aan de hand van dat 'boekske', maar even later is hij toch terug naar de academie van Poperinge getrokken om er bij Pol Reniere de richting tekenen te volgen.

Na verschillende jaren tekenles is hij op aanraden van Pol Reniere begonnen met grafiek, 'het maken van etsjes'. Na verschillende jaren zwoegen is dit uiteindelijk zijn grote liefde geworden.

Na de kunstacademie van Poperinge trok hij naar Kortrijk en dan naar Gent waar hij in het atelier van Marnix Everaerd een cursus volgde in de "Niet toxische Grafiek".

Het recept voor zijn werk ziet hijzelf als: "Beelden omzetten in een eigen taal, in zwart/wit, al of niet met toevoeging van kleur, om zo een beeld te verkrijgen dat voor hem "af" is."

Gilbert heeft heel veel respect voor "het oude metier". Hoe de kunstenaars vroeger met de weinige middelen die ze hadden tot zulke resultaten kwamen. Hij probeert dit dan ook toe te passen op een hedendaagse manier met moderne materialen en met zorg voor milieu en gezondheid.

Hij heeft een zwak voor zwart/wit beelden omdat hij het fascinerend vindt hoe men, enkel met het zwart van de inkt en het wit van het papier alle emoties, structuren en het eigen buikgevoel kan weergeven, terug naar de essentie van "De Grafiek".


De onderwerpen voor zijn etsen zijn voorwerpen of "dingen"met een diepere structuur, al of niet door mens of natuur gevormd. Hij dringt er als het ware binnen. Hij gaat op zoek in onderwerp en vergroot dan bepaalde stukken uit, zodat deze dan een eigen beeld gaan vormen dat niets meer met het feitelijke voorwerp of "ding" gemeen heeft. Uitgangspunt hiervoor is meestal een zelf genomen foto. Deze dient louter als startschets. De onderwerpen worden vereenvoudigd weergegeven en gereduceerd tot enkel een paar details en dit met een grote zorg voor de structuren. Deze maken altijd een heel belangrijk deel uit van het werk.

Ergens, diep verscholen in een 'kotje' in de academie deed hij een reuze vondst. Flesjes en potjes in een houten bak. Voor hem een ware schat. Het werd een obsessie om al deze vormen, kleuren en texturen in allerlei composities en in diverse technieken uit te voeren.

Zijn stijl is figuratief-abstraherend en hij brengt werk dat zich gemakkelijk laat lezen.
Met deze tentoonstelling wil hij laten zien hoe hij de techniek probeert te overstijgen, en zo, met een eigen "beeldspraak" probeert tot een resultaat te komen. Hij nodigt U dan ook uit om zijn werken te"observeren", zodat U elk punt, iedere lijn, vlak of kleur, heel bewust aangebracht, zal ontdekken, om dan met dit alles het totale beeld te vormen.

Tenslotte wil ik U nog het volgende meedelen. De Koninklijke Kunstring Hoppeland organiseert van 10 tot 18 juli een tentoonstelling in Watou in de Parochiezaal, onder de noemer "Ontmoetingen 2010". Een tiental kunstenaars, beeldhouwers en kunstschilders, zullen er hun werk tonen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en heeft geen enkele band met het "Kunstenfestival/Verzamelde verhalen 2", de vroegere "Zomer in Watou". Over deze tentoonstelling zal ten zijner tijd ruime aandacht krijgen in de pers. Iedereen is uiteraard van harte welkom. "

Christof Dejaegher, burgemeester van Poperinge, opende daarna officieel de tentoonstelling.

Enkele werken van Gilbert Vandaele

De werken van Gilbert Vandaele zijn te bewonderen tijdens de tentoonstelling, ingericht door de Koninklijke Kunstkring Hoppeland, in de Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 1A te Poperinge, dit van 05/06/2010 tot en met 20/06/2010. Open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 u tot 18.00 u, vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 18.00 u. Gesloten op maandag. Iedereen welkom.

Info: Ria De Wilde - Foto's: Guido De Meyer, beiden KKH

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.