Je was erbij > Overzicht

Nieuwe Oude Zeedijkwandeling - Nieuwkapelle - 12/06/2010

Dit weekend vierde de coöperatieve vennootschap Beauvent, de uitbaters van de huidige twee windmolens in Nieuwkapelle feest ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van de molens. Naar verluid zouden er plannen zijn om nog enkele molens bij te plaatsen en dit in goede verstandhouding met de dorpsbewoners en de stad Diksmuide.

De dienst toerisme van Diksmuide vond het tevens een goede gelegenheid om de nieuwe wandeling namelijk de Oude Zeedijk wandelroute aan het publiek voor te stellen en in te wandelen. Het is meteen de laatste in een reeks van zeven wandelingen die de dienst ontwikkeld heeft. De wandeling heeft een lengte van bijna 8 km en de wandelaars komen onder andere langs de windmolens en de Put van Nieuwkapelle. Gezien de wandeling twee lussen vormt, is het mogelijk om een kortere weg te nemen. Een handig plan van deze alsook van de overige wandelingen in Beerst, Vladslo, Leke, Pervijze, Stuivekenskerke en Woumen is te verkrijgen bij de dienst Toerisme. Schepen van Toerisme en Cultuur P.Bossu mocht het symbolische startschot geven door de onthulling van het dorpsinfopunt. De wandeling had plaats in aanwezigheid van diverse raadsleden en gidsen evenals bezoekers die er allen van genoten.

Hiermee wenst het stadsbestuur Diksmuide de deelgemeente Nieuwkapelle, die reeds het voorwerp was van een dorpskernvernieuwing, in de kijker te plaatsen voor toeristen en eventuele nieuwe bewoners.

Alternatieve energie

Schepen van toerisme en cultuur Peter Bossu sprak het welkomstwoord uit:

"Geachte genodigden, Welkom !

Vandaag maken we – voor mij althans – het ideale evenement mee. Ideaal in die zin dat bij deze organisatie heel wat opdrachten en uitdagingen - waar een overheid mee wordt geconfronteerd en een beleid rond voert - worden gecombineerd. We ontdekken straks hoe wij samen zorgen voor de natuur, het landschap, het milieu, het erfgoed en de geschiedenis. We maken vandaag mee hoe we dit alles trachten te ontsluiten of toegankelijk willen maken via cultuur, toerisme en recreatiemogelijkheden.

Deze mix van invalshoeken vormt een multiplicator voor de bewustwording van de waarde van een goed leefmilieu, zowel lokaal als globaal.

Vooreerst wens ik de vennootschap Beauvent en de bewoners van Nieuwkapelle te bedanken voor hun gastvrijheid. We nemen het BeauVent Feest, graag aan om 2 realisaties voor te stellen :

Toerisme Diksmuide werkte samen met Michel Maeckelberg en Wim Packet een 7de wandelroute uit, de ‘Oude Zeedijk Wandelroute’. Deze route bestaat uit 2 lussen van telkens ongeveer 4 kilometer. Iedere wandelroute op Diksmuids grondgebied heeft een beschrijving met kaart en op het startpunt een infopaneel met kaart. Deze route zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inspanningen van meerdere instanties. De VLM – de Vlaamse Landsmaatschappij – zorgde voor een nieuwe ontsluiting van de Lepelstraat tot de Boterpotstraat. Als stad konden wij de landbouwers overtuigen om een oude trage weg weer open te stellen, waardoor het “Mervilliepad” weer tot leven is gebracht.

Over enkele ogenblikken kunt u samen met deze gidsen een deel van de wandelroute verkennen. Het is de bedoeling lus 1 aan te doen met enkele stops en een woordje uitleg.

In het najaar wensen we trouwens nog een 8ste bewegwijzerde route, de Vladslo-Ambacht Wandelroute, in te wandelen. Samen met de Stadslink, sinds gisterne officieel een provinciale Erfgoedwandelroute, en volgende 3 provinciale initiatieven, de Blankaart wandelroute, de Bethoosterse broeken wandelroute in Esen en de Zannekin wandelroute in Lampernisse, zal er een pakket van 12 circuits beschikbaar zijn. Een stafkaart met alle lussen zal later de kroon op het werk worden.

Ik sprak al over het startbord.

Voor Nieuwkapelle is dit startbord geïntegreerd in het gloednieuwe dorpsonthaalpunt. U hebt het als recreant wellicht al gemerkt dat in onze 14 dorpen stilaan de stijlvolle “dorpsonthaalpunten” verschijnen. In samenspraak met de dorpsraden, feestcommissies, heemkundigen en dorpskinderen, werd het voorbije jaar druk gewerkt aan de samenstelling van de infopanelen, terwijl de technische dienst de mooie dragers vervaardigde. Zowel de toerist als de inwoner ontdekken er interessante wetenswaardigheden en beelden van weleer.

De Stad Diksmuide kan hiervoor rekenen op Europa, de Vlaamse overheid ,de provincie West-Vlaanderen, en de VLM, die samen met Leadersteun mee investeren in het platteland ! Het resultaat is ondertussen al te zien, hier in Nieuwkapelle, in Lampernisse en in Oostkerke. In de loop van de zomer en in het najaar zullen alle dorpen voorzien zijn van hun dorpsonthaalpunt. Ik dank de medewerkende bewoners, groot en klein, het team van de groen- en milieudienst, onze grafische en toeristische dienst voor deze prachtige realisaties.

Na de wandeling kan iedere deelnemer een drankbonnetje inruilen voor een gratis consumptie in deze feesttent. Maar vooraleer we overgaan tot de officiële onthulling wil ik toch nog even stilstaan bij de Molenfeesten waar wij nu te gast zijn. De 2 windmolens aan de ‘putten van Nieuwkapelle’ zijn volgens mij een schoolvoorbeeld van hoe dergelijke projecten rond duurzame energie moeten verlopen:

 1. zorgen dat de burger kan participeren via in dit geval een CV
 2. zorgen de burgers goed geïnformeerd zijn over en betrokken zijn bij het project.

Vanuit die geest en vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel wil ik ook even reageren op de ontwerpnota rond wind van het Provinciebestuur West-Vlaanderen. Ondanks dat er in Diksmuide veel wind is, dat we hier ruimte hebben en de molens van Nieuwkapelle bewijzen dat er draagvlak is, werden we niet geselecteerd als ‘windstad’. Wie de materie kent begrijpt die onzin niet. Vandaar ook dat we als stadsbestuur bezwaar ingediend hebben tegen het voorstel van de provincie. Als er hier geen meer kunnen komen, waar dan wel?

We gaan over tot onthulling van het startbord en het dorpsonthaalpunt, en het inwandelen van de Oude Zeedijk- wandelroute.

Geniet van Nieuwkapelle! Geniet van de feesten!"

De startplaats van de nieuwe wandeling.

Het graf van mevrouw Tack, een bekende figuur uit de Eerste Wereldoorlog.

De oude pastorie

Waterzuivering door een rietveld.

Een te renoveren kapelletje.

De windmolens van Nieuwkapelle

De Put

De overvloeiing van de IJzer.Info: Toerisme Diksmuide
Foto's: A.Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.