Je was erbij > Overzicht

Opening regiohuis Familiezorg West-Vlaanderen - Diksmuide - 11/06/2010

In aanwezigheid van Burgemeester Laridon, directie-leden van Familiezorg West-Vlaanderen en medewerkers had de officiële inhuldiging plaats van hun nieuwe regiohuis te Diksmuide.

Familiezorg organiseert thuiszorg voor iedereen vanuit nieuw regiohuis. Met de officiële opening van haar gerenoveerde regiohuis in Diksmuide zet Familiezorg West-Vlaandeen vzw haar werking in de Westhoek voor het voetlicht. Van Kortemark tot De Panne staat een enthousiast team in voor deskundige thuiszorg met een hart voor iedereen. Het team breidt nog steeds uit en is op zoek naar enthousiaste medewerkers.

Een nieuw huis met een lange geschiedenis....

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is al 60 jaar actief in de regio. Na vele jaren werking vanuit het huis in de Wilgendijk was er nood aan meer ruimte.Sinds 2008 is dit nu gevestigd in de De Breyne Peellaertstraat, 52, in een art- decowoonhuis opgetrokken door Dr Beuselinck in 1932.Onlangs werd de renovatie voltooid. Het nieuwe regiohuis is vlot bereikbaar, toegankelijk en comfortabel ingericht voor de medewerkers. Alle geïnteresseerden, zorgdragers en mantelzorgers kunnen er terecht voor informatie en advies over thuiszorg. Ook huisartsen, verpleegkundigen enz. zijn er steeds welkom. Kortom, het nieuwe huis zet zijn geschiedenis van goede zorgverlener verder.

Een waaier van diensten voor alle zorgbehoevenden

Vanuit het regiohuis in de Breyne Peellaertstraat 52 organiseert Familiezorg West-Vlaanderen VZW thuiszorg voor iedereen, ongeacht lidmaatschap van ziekenfonds of politieke, filosofische en/of godsdienstige overtuiging.

Gezins- en ouderenzorg

Wie pas thuiskomt uit het ziekenhuis, ernstig ziek is, een moeilijke tijd doormaakt in de gezinssituatie, door hoge leeftijd of om andere redenen thuis zorg en ondersteuning nodig heeft... kan terecht bij de dienst gezinszorg. Verzorgenden geven onmisbare basiszorg. Ook voor personen met psychische problemen, dementie of ongeneeslijke ziekte biedt familiezorg hulp.

Praktijkhulp (huishoudhulp)

Een praktijkhelp(st)er biedt hulp bij het onderhoud van de woning : woning netjes houden, stofzuigen, schoonmaken sanitair evenals wassen en strijken van textiel.

Vrijwilligers

Partners, ouders en familieleden hebben soms nood aan aflossing in de zorg. Zorgvragers en hun professionele thuisverzorgers hebben hulp nodig om de zorgcontinuïteit te verzekeren. Daarom biedt Familiezorg oppas en assistentie met vrijwilligers. Afhankelijk van de concrete zorgvraag kan men beroep doen op:

 • Aanvullende Thuiszorg
 • Oef! specifiek voor personen met beperking, of handicap
 • Camino : specifiek voor mensen met dementie
 • Zon en Zorg : specifiek voor personen in isolement

Thuiskraamzorg "de wieg"

Dit is bestemd voor alle jonge moeders die ondersteuning wensen tijdens de eerste weken na de bevalling - eveneens voor gezinnen met pre- of postnatale moeilijkheden. Een gespecialiseerde kraamverzorgende van de 'de wieg' zorgt voor ondersteuning in het
huishouden(maaltijden, boodschappen...).Ook kan zij helpen bij de baby verzorging en de zorg voor de andere kinderen. Ze kunnen ook deskundig advies geven omtrent borstvoeding.

Naast deze basiszorg aan huis kan Familiezorg ook bijstaan rond alle mogelijke thema's in verband met gezondheid, en verzorging , info en advies en nog veel meer.

Een deskundig en enthousiast team ... op zoek naar nieuwe krachten !

Om aan de groeiende nood aan thuiszorg te kunnen voldoen, blijft Familiezorg vzw op zoek naar nieuwe medewerkers, zowel als verzorgenden, huishoudhulp of vrijwilligers. Op woensdag 23 juni 2010 organiseert Familiezorg een contactavond over de opleiding tot
polyvalente verzorgende /zorgkundige in haar regiohuis, Diksmuide, De Breyne Peellaartstr.52. Belangstellenden kunnen zich vrijblijvend aanbieden om 19u in het regiohuis.

Informatie bij Mw Inge Leenknegt - tel. 051.50 22 33 - e-mail: diksmuide@familiezorg-wvl.be

Hieronder een aantal foto's van de opening op vrijdag 11/06/2010.

Mevrouw M.R. Vervaeke van de algemene directie

Mevrouw L. PIcard, directie zorgbeleid

Mevrouw I. Leenknegt, regionaal diensthoofd

Mevrouw Lies Laridon, burgemeester

De rode loper voor de officiële opening

Op een succesvolle toekomst

Het regiohuis vlakbij het postkantoor van DiksmuideInfo: Familiezorg, regiohuis Diksmuide
Fotos: Albert Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.