Je was erbij > Overzicht

Zebra-Knuffelproject PZ Spoorkin - Veurne - 13/07/2010

BLIJVEND ENGAGEMENT IN DE ZEBRA-KNUFFELACTIE

Twee jaar na de opstart van het ‘knuffelproject’, hebben de Sint-Augustinuskliniek Veurne, de Brandweer van Veurne en Lo-Reninge en de politiezone Spoorkin samen reeds 40 Zeppes ingezet bij kinderen/jongeren betrokken in een ingrijpende gebeurtenis.

Op initiatief van de vzw ZEBRA, een bondgenoot voor jonge verkeersslachtoffers, werd de knuffelactie gestart in mei 2006. Binnen de provincie West-Vlaanderen en met de steun van de Gouverneur dhr. Paul BREYNE, werd een pilootproject opgestart binnen zeven West-Vlaamse politiezones. Het project startte met de knuffelpoppetjes Rube en Rutje, maar in 2007 nam Zeppe de zebra de fakkel over in de zorg voor jonge verkeersslachtoffers.

Halfweg 2008 werd op initiatief van de politiezone Spoorkin de kliniek en de brandweer aangetrokken om in te stappen in de ZEBRA-knuffelactie. Op 17 juli 2008 hebben deze drie actoren zich officieel geëngageerd om multidisciplinair samen te werken inzake de opvang van jonge slachtoffertjes.

Met deze knuffelactie is het de bedoeling dat we een goede eerste opvang bieden aan jonge slachtoffers betrokken in een schokkende gebeurtenis en dit op de plaats van het gebeuren zelf. In eerste instantie was dit project gericht op verkeersslachtoffers. Binnen het multidisciplinair engagement van ziekenhuis, brandweer en politie wordt de actie uitgebreid naar alle jongeren of kinderen betrokken bij een ingrijpende of schokkende gebeurtenis.

De betrokkenheid slaat niet enkel op ‘gekwetst zijn’, maar ook getuigen of aanverwanten van slachtoffers ervaren een impact. Een schokkende gebeurtenis gebeurt plots, geeft ons de kans niet om ons hierop voor te bereiden, alsook staan we er machteloos tegenover. Met behulp van het knuffeldier, kan het contact tussen de hulpverlener en het kind gemotiveerd en ondersteund worden. Het knuffeldier kan nl. enige houvast bieden bij momenten van onzekerheid. Het is wel geen verplichting om de knuffel te hanteren, het is voornamelijk de bedoeling om alertheid te creëren om ook het kind ‘te zien’ in de chaos.

Vorig jaar in april vond een eerste overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de drie geëngageerde instanties. Dit jaar op 18 juni (zie foto) werd een tweede ontmoetingsmoment georganiseerd. Deze bijeenkomsten komen niet enkel de evaluatie ten goede, maar ook de onderlinge samenwerking, want helaas komen we maar al te vaak samen bij een crisisinterventie. Graag willen wij iedere instantie blijven bedanken voor hun medewerking, alsook een woord van dank richten aan onze overheden voor hun engagement en steun.

V.l.n.r. op de foto: Guido Snick (brandweer Lo-Reninge), Cindy Callens (Politiezone Spoorkin, dienst slachtofferbejegening), Natacha Bacqué (Sint-Augustinuskliniek Veurne, dienst Spoed), Jos Sampers (Sint-Augustinuskliniek Veurne, diensthoofd verpleging), Elise Serdobbel (Sint-Augustinuskliniek Veurne, dienst Intensieve Zorgen), Stephanie Bulcke (Politiezone Spoorkin, dienst interventie), Kelly Maenhoudt (Politiezone Spoorkin, stagiaire dienst slachtofferbejegening), Stephanie Denys (Politiezone Spoorkin, dienst onthaal), José Moerman (brandweer Lo-Reninge).

Bron: www.zebraweb.be

Info en foto: Cindy Callens - Maatschappelijk Assistente, Politiezone Spoorkin

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.