Je was erbij > Overzicht

Technisch Atheneum: jongeren bouwen duurzaam - Ieper - 01/07/2010

"Duurzaam bouwen en wonen": het houdt ons allemaal bezig. Zo ook de leerlingen van het Technisch Atheneum te Ieper. Samen met GREEN vzw en twee andere technische scholen werkten ze een grensoverschrijdend project uit rond duurzaam isoleren. Met de opgedane kennis en ervaring trekken twee leerlingen en een leerkracht van iedere school de laatste week van juni richting Roemenië. Roemenië is een land waar nog veel armoede heerst maar tegelijkertijd in volle ontwikkeling is. Zo zullen de leerlingen daar een opvangtehuis voor gehandicapte kinderen verbouwen.

"Jongeren bouwen duurzaam" is een project van GREEN vzw. GREEN vzw is een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven. Sinds 1997 ontwikkelt en begeleidt ze projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, duurzame consumptie, natuur, ... GREEN stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan ontwikkelingssamenwerking.

In een op maat ontwikkeld traject ging het Technisch Atheneum Ieper, samen met twee andere technische scholen, aan de slag rond één van de door GREEN afgebakende domeinen. Leerlingen kregen ateliers, gingen op zoek naar informatie, gingen te rade bij specialisten en in de school wisselden ze, vakoverschrijdend, gedachten uit over hoe omgegaan kan worden met natuurlijke rijkdommen. Met de uiteindelijke resultaten gaan van elke werkgroep twee jongeren richting Roemenië. Ginds gaat de groep van zes, samen met Roemeense jongeren, aan de slag op een werf ter plaatse. Deze interculturele uitwisseling over mens - en milieuvriendelijke bouwwijzen en woonvormen wordt door de jongeren vastgelegd in een door henzelf geregisseerde videomontage. Deze zal achteraf aangeboden worden als leermiddel voor andere scholen in België en Roemenië.

De leerlingen van het 5e jaar houtbewerking van het Technisch Atheneum Ieper hebben dit schooljaar reeds verschillende ramen vervaardigd met isolerende beglazing, evenals isolerende wanden. Zo kunnen ze met een gedegen vakkennis vertrekken richting Roemenië. Op 10 en 11 mei kregen de leerlingen een communicatietraining voor duurzaamheid en een informatiesessie over duurzaam isoleren. Op 28 en 29 mei vond er in jeugdherberg De Fiertel te Ronse een uitwisseling plaats tussen de 3 deelnemende scholen . Daar werden per school twee leerlingen en een begeleider verkozen om mee te gaan naar Roemenië. Voor het KTA zijn Verhaegen Mathias, Vandermeulen Kenneth en begeleider Veroone Wim geselecteerd. De reis naar Roemenië begint op 27 juni en duurt een week. De deelnemers krijgen de expertise mee die opgedaan werd op de verschillende scholen en ze gaan die in Roemenië uitwisselen met een provinciale school. Daar zullen ze hun isolatietechnieken toepassen in een opvangtehuis voor gehandicapte kinderen. Als voorbereiding op de uitwisseling zal de leerkracht een power-pointvoorstelling maken over isoleren. Dan zullen ze een Engelse versie meenemen naar Roemenië en onderzoeken hoe hun duurzaamheidstips ginder kunnen toegepast worden. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Op de foto de ploeg van het Technisch Atheneum Ieper: van links naar rechts: Wim Veroone (leerkracht), Mathias Verhaeghen, Alister Breyne, Wout Vancraeyenest, Thomas Berville, Kevin Platteau, Jurgen Sannen.

Info en foto's: Jan Deruddere, Technisch Atheneum Ieper

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.