Je was erbij > Overzicht

Inhuldiging Beeuwsaertmolen - Bikschote - 03/07/2010

Hier moeten we zijn: in de Molenstraat voor de opening van de Beeuwsaertmolen.

De nieuwe molen die terug op zijn oude plaats staat.

Muzikale omlijsting door 't Guynemerkliekske.

Aan de lopende band werden pannenkoeken gebakken.

Het wapenschild van 'Bixschoote', deelgemeente van Langemark-Poelkapelle.

Het weer was minder en het regende zelfs. Vandaar dat deze tent geen overbodige luxe was.

Aan de voet van de molen zou er ook een erfgoedhalte onthuld worden.

Meester-molenaar Antoon Verstraete leidde de verschillende sprekers in.

Minister Geert Bourgeois had zijn kat gestuurd naar Bikschote. Moest hij misschien meeschrijven aan de nota van informateur Bart De Wever?

Vandaar dat Alain Wyffels, burgemeester van Langemark-Poelkapelle de eerste spreker was. Hieronder zijn toespraak:

"Geachte genodigden,

Het is mij een bijzonder genoegen u op de officiële opening van de compleet gerestaureerde Beeuwsaertmolen te mogen verwelkomen.

't Is gebeurd, zou Erik Van Looy zelf zeggen in De Slimste Mens. Wat vooraf niemand voor mogelijk hield, is inderdaad gebeurd: 34 jaar na die stormnacht van januari 1976 is de Beeuwsaertmolen terug maalvaardig.

Heel lang werd er al van die restauratie gedroomd … Gedurende heel wat jaren konden wij in het programmaboekje van Bikschotekermis een of andere allusie daarop lezen. Het mocht inderdaad wat vlugger gaan.

"Wat we zelf doen, doen we beter" was het credo van de eerste Vlaamse minister-president. Enigszins omgevormd konden wij de lijfspreuk ook horen op de regionale zender tijdens wekelijkse tips van Roger, de klusjesman. Wie echter een klusser in huis heeft weet dat een aantal karweien wel eens lang kunnen aanslepen. Een stelling die heel wat echtgenotes volmondig zullen beamen.

Het valt echter echter sterk te betwijfelen dat de toenmalige gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle, toen zij op 20 december 1999, de molen aankocht er rekening mee hield dat de restauratie nog 10 jaar op zich zou laten wachten. Ongetwijfeld strookt die periode van dossierafhandeling ook niet helemaal met het voluntarisme van de eerste Vlaamse regeringsleiders en ongetwijfeld ook niet met de huidige.

Toch moet ik vaststellen dat dit restauratiedossier met een eerste overlegvergadering op 19 juni 2009 opgestart werd en na heel wat discussies het team van molenbouwer Peter Thomaes pas op 17 augustus 2009 de eigenlijke restauratiewerken kon aanvatten… 9 jaar administratie voor een werk die nog geen jaar geduurd heeft, toch wel eens een analyse waard … Toch moet ik toegeven dat het eindresultaat er beslist mag wezen. Dat maakt alles goed.

De opdracht was nochtans niet zo eenvoudig. Vanuit een grondige studie en opmeting van de oude molenrestanten kon architect Freddy Deschacht nieuwe gedetailleerde plannen voor de huidige molen ontwerpen. Een ontwerp die molenbouwer Peter Thomaes vervolgens omzette in een realisatie die ronduit schitterend genoemd mag worden.

Terwijl het torenkot … en uiteindelijk 2 teerlingen … door de firma Aquastra opnieuw gemetseld werd, werd de molen zelf, in de atelier in Beveren Roeselare opnieuw opgebouwd. Na de spectaculaire verhuis en plaatsing van het molenkot op zijn staak op 16 april kon het geheel afgewerkt worden tot een pareltje van industrieel erfgoed."

De burgemeester vervolgde:

"Mijn oprechte felicitaties voor de gedrevenheid en de geest van goede samenwerking waarmee wij dit werk aangepakt hebben onder het alziend oog van architect Deschacht.

Freddy, mijn oprechte dank voor uw inzet om dat dossier tot een goed einde te brengen. Ik denk dat ik de komende periode uw e-mails wat zal missen. Vanmorgen heb ik ze vlug nog eens nageteld, en je hebt er in totaal 415 de afgelopen jaren in mijn mailbox achtergelaten….

Nu die molen terug maalvaardig is, is er natuurlijk ook een molenaar nodig om hem te bedienen. In Bikschote hebben wij er niet één, maar meteen twee gevonden: Antoon Verstraete en Eddy Dejonckheere.

Zij zullen alle bezoekers de komende jaren haarfijn de werking van hun molen uitleggen en hen ongetwijfeld bijkomend trakteren op heel wat sappige verhalen over het molenaarsbestaan, soms niet altijd juist of ietwat overtrokken, maar altijd goed gevonden….
Ook dat hoort immers onlosmakelijk bij de molenaarscultuur van weleer.

Eddy en Antoon, ik wil jullie oprecht feliciteren voor het enthousiasme waarmee jullie meegewerkt hebben aan de heropbouw van de molen en alvast bedanken voor jullie inzet om van die molen een heuse trekpleister voor Bikschote te maken.

De uitleg van onze molenaars wordt ondersteund door permanente tentoonstellingspanelen die in het torenkot zijn opgehangen. Die panelen zijn ontstaan door een vruchtbare samenwerking van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband CO7, onze eigen dienst Vrije tijd en architect Freddy Deschacht. Het resultaat is beslist het bezichtigen waard, de ontwerpers ervan verdienen beslist een pluim.

Naast de panelen in het torenkot zelf valt er ook heel wat informatie te halen op de erfgoedzuil die voor de molen opgesteld werd. Meer uitleg over erfgoedprojecten en erfgoedzuilen krijgt u van een volgende spreker.

Tot slot wil ik van de opening van die molen ook gebruik maken om hulde te brengen aan een heel verdienstelijk persoon uit de molenaarswereld: molenaar - dokter Ghislain Ossieur.

Jarenlang was hij aan het werk op de Steenakkermolen in Sint-Juliaan, (wij hebben nu inderdaad 2 molens op ons grondgebied), waar hij ontelbare bezoekers op rondgeleid heeft. Recent besliste hij om het wat rustiger aan te doen.

Ghislain, bedankt voor uw jarenlange inzet. Wij hebben vanuit de gemeente een klein aandenken voorzien die u hopelijk nog vele jaren mag doen terugdenken aan uw molenaarsactiviteiten in Sint-Juliaan.

Dames en heren, met de heropening van de Beeuwsaertmolen wordt een stukje geschiedenis van Bikschote terug tot leven gebracht. Ik hoop oprecht dat u ervan kan genieten.

Dank u."

Veel volk in de feesttent.

De molenaars Antoon Verstraete en Eddy Dejonckheere

Tine Simoens van de Erfgoedcel CO7 was de tweede spreker. Hieronder ook haar toespraak.

"Grensverleggend voor cultureel erfgoed. Dat is wat Erfgoedcel C07 wil zijn. Erfgoedcel C07 wil alles in het werk stellen om het cultureel erfgoed in de 7 gemeenten van de projectvereniging C07, uit de marge en vóór het voetlicht te halen. C07, dat is Heuvelland, leper, Langemark-Poelkapelie, Mesen, Poperinge, Vieteren en Zonnebeke. 7 gemeenten die de krachten bundelen op 3 vlakken: cultuur, erfgoed en archeologie. Daarvoor zijn dan ook 3 diensten aan het werk: cultuurdienst C07, arche07 en erfgoedcel C07.

De erfgoedcel begon in 2009 haar werking en zal 6 jaar lang samen met diverse partners werken rond het rijke erfgoed van onze streek: dat kunnen archiefdocumenten zijn, museumobjecten, historische kranten, foto's of filmpjes, maar evengoed mondelinge tradities en verhalen.

Dit evenement ademt als het ware erfgoed uit: Zo dadelijk huldigen we de erfgoedhalte in. Een tijdelijke minitentoonstelling die we in open lucht bij bijzondere locaties (gebouwen, pleinen, landschappen ... ) plaatsen. Met de erfgoedhaltes willen we inwoners van een wijk of dorp letterlijk even doen halt houden en stil staan bij het lokale erfgoed. Ze verrassen en prikkelen de voorbijgangers over het verleden van hun dorp. De halte vertelt over de bewogen geschiedenis van de molen en café De Molenhoek.

De inhoud van de halte is heel divers: er komen documenten uit het gemeente-archief van Langemark-Poelkapelle. We konden putten uit de beeldbank 'LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt' en uit de verzamelde informatie van meester Strypsteen die heel veel opgezocht heeft over de geschiedenis van Bikschote.

En dan is het interessant om de affiches met de activiteiten te vergelijken. De oudste is afgebeeld in de erfgoedhalte en dateert van 1930. Er was sprake van een hoogmis met vaderlands sermoen, want Bikschote vierde toen ook de 100"' verjaring van de onafhankelijkheid van Belgie. Verder een velokoers, geitenprijskamp, drafkoersen voor paarden. Een jaar later deed men zelfs een wedstrijd velorijden om ter traagst. De velokoers werd afgeschaft, maar werd ondertussen vervangen door de Metje Zitte-loop. Recenter jaren vermelden ook heel wat andere activiteiten: voetbalmatch, vuurwerk, interstratenspel, volksspelen, karamellesmijting en schapenkoers. De tijden veranderen, maar er is wel één constante: Bikschote heeft een rijk gevuld kermisprogramma, georganiseerd door heel wat mensen.

En dat brengt me bij erfgoed dat niet tastbaar is: immaterieel erfgoed is aanwezig in het collectief geheugen van mensen, in tradities die doorgegeven worden en in evenementen die al jarenlang een dorp, levendig maken. Ook dit erfgoed is aanwezig in deze molen: wat molenaars Eddy Jonckheere en Antoon Verstraete hier doen, is de aloude traditie van windmolens en graan malen op een ambachtelijke manier in ere houden. Ze volgden hiervoor een opleiding en kregen de titel meester-molenaar. Die kennis, vaardigheden blijven aldus bewaard voor de toekomst. Straks geven ze jou met plezier wat uitleg.

En tenslotte: vanavond kan je hier genieten van volksdans en folkmuziek: 2 andere voorbeelden van immaterieel erfgoed. Blijf dus zeker in de buurt."

Daarna was het de beurt aan voorzitter van de West-Vlaamse Molenvereniging voor een toespraak. Hij herinnerde er gedeputeerde Pertry aan de molen in Sint-Juliaan een aantal dringende herstellingswerken moeten gebeuren.

De gedeputeerde nam daarna zelf het woord en ging dieper in op de rol van de Provincie West-Vlaanderen met in totaal 64 molens.

In de regen ging het dan naar buiten voor de onthulling van de erfgoedhalte.

Pastoor Bart Demuynck zegende dan de molen in.

En daarna mocht het lint officieel doorgeknipt worden.

Beneden in het molenhuis zijn een aantal infopanelen aangebracht met de geschiedenis van de molen.

De technische kant van de molen.

En de infohalte werd druk bekeken.

Proficiat aan allen die aan de realisatie van de nieuwe molen hebben meegewerkt !

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.