Je was erbij > Overzicht

Voorstelling klankwandeling A. Merghelynck - Beauvoorde - 06/07/2010

In het Kasteel van Beauvoorde stelde de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met Erfgoed Vlaanderen vzw, de stad Poperinge en de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer en Polder de klankwandeling Arthur Merghelynck voor.

Verwelkoming door mevrouw Carine Houck, projectcoördinator Kasteel Beauvoorde, Erfgoed Vlaanderen vzw.

Toelichting bij ‘Verhalen voor Onderweg’ door de heer Gunter Pertry, gedeputeerde voor Kunst, Cultuur en Onderwijs

• De Westhoekvertellers voorgesteld door mevrouw Loes Vandromme, schepen voor Onderwijs van de stad Poperinge

Muzikale omlijsting: Jean-Marie Inion

• Een woordje uitleg bij de wandelboekjes door de heer Frans Lignel, ondervoorzitter van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels

Inleiding bij de klankwandeling Arthur Merghelynck door de heer Wim Chielens, realisator

Een proefstukje rondleidingNadere toelichting :

De Westhoek leent zich optimaal om via de vele wandel- en fietswegen op eigen houtje ontdekt te worden, en maakt zich uniek door zijn gelaagdheid, zijn veelheid aan verhalen en vertelsels. Onder de noemer ‘Verhalen voor Onderweg’ laten wandelboekjes, klankwandelingen of Westhoekvertellers de wandelaar meegenieten van de vele Westhoekverhalen. De verhalen zetten de meerwaardezoeker en spoorzoeker aan tot bewegen en laten hem genieten van schoonheid en couleur locale.

De klankwandeling Arthur Merghelynck (MP3-wandeling) is de eerste om je de Westhoek te laten beluisteren. Je wordt ondergedompeld in het leven rondom de edelman Arthur Merghelynck. Dansend op de Merghelynckwals ontmoet je de schoolmeester, de notaris, meid, bakker en slager …‘De Westhoek Inspireert’ is een project waarbij de provincie West-Vlaanderen, RESOC Westhoek en Westtoer samen zoeken naar de eigenheid van de Westhoek. Wat kenmerkt onze streek, wat onderscheidt onze streek van andere? Het wil de identiteit van de Westhoek in kaart brengen met het oog op de toekomst maar ook met aandacht voor het verleden en voor wat nu is. Dit alles in nauwe betrokkenheid met de bewoners.

De klankwandeling is te downloaden via www.verhalenvooronderweg.be en af te spelen op een eenvoudige mp3-speler.

Huize de Bryarde

De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk

Het graf van Arthur Merghelynck

De jongensschool van Wulveringem

Enkele beelden van de receptie

Tekst : Provincie West-Vlaanderen
Foto's: A.ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.