Je was erbij > Overzicht

Geslaagde personeelsbijeenkomst dienstenbedrijf 'Hulp aan huis' - Jonkershove - 31/01/2010

Op de laatste zondag van januari kwamen heel wat personeelsleden van het dienstenbedrijf 'Hulp aan huis' Hulp aan huis samen in Jonkershove voor het jaarlijks nieuwjaarsfeest van het bedrijf. Voorzitter Eddy Clauw van DCO Houthulst gaf een overzicht van de werking van het bedrijf.

"Vier jaar na de oprichting stelt het dienstenbedrijf "Hulp aan Huis" meer dan 80 mensen te werk in Houthulst en Diksmuide.. Het is alvast zeer positief te mogen vaststellen dat er na vier jaar nog steeds een groei is van het aantal werknemers en het aantal gebruikers.
De cijfers tonen aan dat we goed bezig zijn en dat we in korte tijd uitgegroeid tot een volwaardig bedrijf met een uitstekende dienstverlening.

De doelstellingen die we bij de oprichting voor ogen hadden zijn ruimschoots bereikt, maar dit is geen reden om op onze lauweren te gaan rusten. De twee beheerraden gaan in samenspraak met de bedrijfsleiders steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen en verbeteringen om het zowel de werknemers als de gebruikers naar hun zin te maken. Gegroeid uit het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) hebben we namelijk de grote taak om de vele vragen naar poetshulp steeds opnieuw in te vullen. De samenwerking met stad Diksmuide blijft een voordeel op het gebied van organisatie. Het werkgebied van ons dienstenbedrijf is zeer uitgestrekt en op organisatorisch vlak is het een voordeel dat de bedrijfsleiders Annelies en Elke regelmatig overleg plegen. Ik dank ook Dhr. Rik Vitse en zijn beheerraad van Diksmuide voor de vlotte samenwerking; Een goede bediening van de vele gebruikers is het allerbelangrijkste, maar onze aandacht gaat uiteraard ook uit naar de werknemers zelf. Daarom hebben we in die vier jaar ook alles in het werk gesteld om U tevreden te stellen. Er kwam een uitgebreid aanbod aan werkkledij, maaltijdcheques, en opleidingssessies …..We voorzien ook regelmatig een moment van gezellig samenzijn zoals vandaag bij de nieuwjaarsviering en later in het jaar met het personeelsfeest.
Daarbij werd onlangs ook de nieuwe onthaalbrochure voorgesteld zowel in Diksmuide als in Houthulst. Langs deze weg wijs ik graag nog eens op het belang van deze informatiemap. Door het regelmatig raadplegen van de gegevens die erin zijn opgenomen kun je heel wat problemen zelf oplossen.

Gezien de steeds maar groter wordende concurrentie uit de privé-sector en de hoge eisen die de klanten soms stellen is het van groot belang dat er ook in de toekomst verder goed werk geleverd wordt. De beheerraad heeft de taak om waakzaam te zijn en wordt regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken. Als werknemers van ons verder groeiend dienstenbedrijf staan jullie allemaal voor de uitdaging om de hoog gestelde verwachtingen verder in te lossen. We rekenen hiervoor op jullie medewerking. Een woord van dank voor alle medewerkers is op deze feestelijke nieuwjaarsreceptie zeker op zijn plaats en ik wil hierbij ook nog speciaal de bedrijfsleiders Annelies en assistente Hannelore en voor Diksmuide Elke en Nancy vernoemen. Tenslotte ontvingen alle aanwezige werknemers van het dienstenbedrijf een nieuwjaarsgeschenk.

De beheerraad van Houthulst bestaat uit Eddy Clauw (voorzitter), Danny Clauw en Rik Degryse en was voltallig aanwezig op deze geslaagde bijeenkomst.

Wie beroep wil doen op de service van het dienstenbedrijf of zelf geïnteresseerd is in een job bij 'Hulp aan huis' kan steeds contact opnemen met Annelies Dewilde, Markt 1 te Houthulst.op telefoonnummer 051460741.

Info en foto: Eddy Clauw

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.