Je was erbij > Overzicht

Geen streep door de Westhoek - 21/02/2010

Het dossier van de N8 is nog steeds actueel. Het nefaste plan van een nieuwe bypassweg van 10 km lang, een drastische verbreding van de N8 tot 42 meter en een overmatig grote ring rond Hoogstade hangt nog steeds als een zwaard boven de hoofden van zovele inwoners van de Westhoek. Recent zijn er weer een aantal pogingen geweest om verdere stappen te zetten in de uitvoering van deze plannen. Anderzijds kalft de steun voor dit plan –voor zover die er al ooit mocht geweest zijn- verder af.

Op 23 februari 2010 is er een belangrijk overleg tussen minister Hilde Crevits en de burgemeesters van Ieper, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem en Veurne. Om druk uit te oefenen op onze burgemeesters en hen te vragen om nu eens echt te luisteren naar de stem van de Westhoek zal de mug van het Platform Geen Streep door de Westhoek opnieuw prikken ! Zondag 21 februari 2010 om 10u45 verzamelde men aan het kruispunt de Gapaard op de N8 (vlakbij bloemenzaak Koen Masschelein).

Gelegen op de grens van het grondgebied Lo-Reninge – Alveringem zou hier één van de meest groteske ingrepen gebeuren om een verbreding, asverschuiving en aanzet bypass Hoogstade te realiseren. Onder het motto “Het einde van de krokus !?” bezetten de actievoerders symbolisch de N8 en aan het einde van de krokusvakantie hebben ze krokussen geplant in het sterk beschadigde wegdek van de N8.

Geen verlies aan grond met landbouw- of natuurwaarden !

Geen onzinnige onteigeningen om te eindigen met meer verkeersproblemen dan voorheen !

Voor de elvendertigste keer wil de Vlaamse regering ons doen geloven dat er nu binnenkort een definitieve beslissing zal vallen rond de N8 !

Voor de evenveelste keer blijven wij prikken tegen een zinloos voorstel.

Namens het Platform Geen Streep door de Westhoek

Frank De Poortere - Woordvoerder

De standpunten van het actiecomité

Wij stellen vast dat de verkeersdrukte langs de N8 afneemt en dat de plaatselijke bevolking en politiek hoegenaamd geen vragende partij is voor een bypassweg. Wij vragen dat de problematiek van de verbinding Ieper-Westkust geregeld wordt via een aantal lokale maatregelen en een verstandig gebruik van de bestaande infrastructuur :

 • ring rond Diksmuide
 • afwikkeling van het vrachtverkeer van en naar Calais naar bestaande snelwegen (A25 in Frankrijk, E40 Veurne-Oostende)
 • maximaal een lokale ringweg van 1,5 km rond Brielen, hét knelpunt van leefbaarheid langs de N8
 • realistische en eenduidige herinrichting van de N8 (te beginnen met betere wegdekken).

Deze elementen samen vormen de snelste en goedkoopste oplossing voor de verkeersproblemen. De schadelijke gevolgen voor landbouw, ecologie, middenstandsleven, wonen en werken in de streek zijn minimaal. De leefbaarheid van de dorpen langs de N8 is te garanderen met deze maatregelen en bovendien worden geen nieuwe onoverkomelijke problemen gecreëerd in Oostvleteren.

De budgetten die nodig zijn voor de realisatie van een nieuwe bypass kunnen zoveel nuttiger worden aangewend in de Westhoek of andere gebieden in Vlaanderen om duurzame groei en werkgelegenheid te creëren.

Het platform ‘Geen streep door de Westhoek’ is u al dan niet bekend.

Het brengt (sedert 2001) boven alle partijgrenzen mensen bijeen die voor de verbinding Ieper-Veurne (gewestweg N8) een verantwoorde oplossing willen, evenredig aan de optredende problemen. Landbouwers, middenstanders, arbeiders en bedienden vinden er elkaar in hun streven naar duurzaam wonen en werken in hun streek. De Westhoek heeft als troef en eigenheid zijn open ruimte.

Het is de economische en ekologische grondslag voor zijn landbouw, natuurbeleving, zacht recreatief toerisme (hoevetoerisme en slagveldervaringen) en zovele KMO’s en middenstanders. De ontwikkeling van een regio moet gebaseerd zijn op een versterken van de troeven van die regio.

Die troeven mogen niet te grabbel gegooid worden voor projecten die onder het mom van de verbetering van verkeersproblemen enkel meer verkeersproblemen zullen aantrekken en een streek onherstelbare schade zullen berokkenen. De voorbije jaren gaven wij vriendelijk maar kordaat uiting aan onze bekommernissen.

Opmerkelijke hoogtepunten daarbij waren :

 • fietstocht op 18 augustus 2002 met 800 aanwezigen (Ieper, Reninge, Vleteren)
 • een fakkeltocht met 1500 deelnemers (Vleteren, 31 oktober 2005),
 • een fietstocht met 750 sportievelingen (Ieper, 23 april 2006)
 • een petitie met meer dan 10.000 handtekeningen
 • een ballontocht met meer dan 800 deelnemers (Vleteren, Lo-Reninge , 30 april 2007)
 • infomomenten in Woesten (3 februari 2008) en Boezinge (16 november 2008)
 • unaniem goedgekeurde moties tegen de grote bypass in de gemeentes Lo-Reninge en Vleteren (27/03/2008 en 03/04/2008)
 • infomomenten in Brielen (25/01/2009), Vleteren (29/01/2009) en Lo-Reninge (11/02/2009)
 • Op 20/02/2009 een tweede fakkeltocht met 1000 deelnemers (Vleteren)
 • Op 22/05/2009 een autokaravaan langs de N8 met meer dan 250 voertuigen op de N8 tussen Ieper en Veurne (personenwagens, tractoren, vrachtwagens)

Het geeft aan dat vele Westhoekers en andere Vlamingen ervan overtuigd zijn dat nieuwe bypasswegen en ondoordachte infrastructuurwerken onze streek schaden én op economisch én op ecologisch vlak.

Hieronder enkele foto's van de actie op zondag 21/02/2010:

Een buitenlandse trucker op doortocht op zondag.

Info en foto's: Comité 'Geen streep door de Westhoek'.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.