Je was erbij > Overzicht

30 jaar Natuurpunt Westland - Ieper - 20/02/2010

Op 20 februari 2010 vierde Natuurpunt Westland haar 30-jarig bestaan in Ieper. Ter gelegenheid van deze viering werd er een nieuw samenwerkingsakkoord, het “Charter voor Biodiversiteit” ondertekend met de stad Ieper.

In 2010 is het precies 30 jaar geleden dat in Ieper een nieuwe afdeling werd opgericht van de Vlaamse natuurverening “De Wielewaal”. Onder impuls van Chris Beel, initiatiefnemer en eerste voorzitter, hernam deze vereniging de werking rond natuur en landschap in Ieper en omgeving, die op het eind van de jaren '60 stilletjes was uitgedoofd.

De nieuwe afdeling “Wielewaal afdeling Westland” bundelde de krachten in een periode dat natuurbescherming en landschapszorg in de zuidelijke Westhoek nog in haar kinderschoenen stond, en het maatschappelijk draagvlak voor echte natuurzorg eerder beperkt was.

Dank zij de doorzetting en de positieve werking van de pioniers uit die periode, bleef de afdeling groeien en kon zich steeds verder ontwikkelen. Eén van de sterke impulsen in die periode kwam uit van het natuurreservaat “De Kleiputten van Ploegsteert” en zijn conservator, José Tahon. Alhoewel gelegen op Waalse bodem, werd de ontwikkeling van dit prachtgebied toch vooral door de Ieperse natuurvrienden ondersteund.

In de loop van de jaren werd er steeds meer samengewerkt met de aanverwante verenigingen binnen de streek, vooral in Heuvelland en Poperinge. Zo ontstond in 1989 een overkoepelend samenwerkingsverband, wat leidde tot de stichting van de regionale vzw “De Bron”, met Wielewaal Westland als medestichter.

Dank zij deze samenwerking konden we vanaf 1989/'90 de eerste private natuurgebieden in de streek oprichten, gelegen binnen de prachtige brongebieden van het Heuvelland. Op vandaag is Natuurpunt er eigenaar en beheerder van meer dan 70 ha echt waardevolle en kwetsbare natuur. In 2004 mochten ze in Ieper een eigen natuurreservaatje verwerven: de Katteputten in Hollebeke, een van de belangrijkste leefgebieden voor amfibieën in de streek.

Vanaf 1993 werd en wordt er nauw samengewerkt met het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, Bezoekerscentrum De Palingbeek, en sedert 2006 ook met Regionaal Landschap Ijzer en Polder. Ook met de provincie en het ANB wordt er op positieve en constructieve wijze samengewerkt voor meer en betere natuur in de provinciedomeinen (Palingbeek, Gasthuisbossen, Kemmelberg) en de gewestelijke domeinen (Galgebossen, Verdronken Weide, Oude Vaart, ...).

Na de fusie tussen de 2 grote Vlaamse natuurverenigingen “De Wielewaal” en “Natuurreservaten” tot “Natuurpunt” in 2002, kreeg de werking voor het natuurbehoud ook in onze streek een nieuw élan. Wielewaal Westland werd Natuurpunt Westland, voorzitter Rudy Claeys kan rekenen op een trouwe en zeer dynamische stuurgroep en achterban.

In 2009 groeide het ledenaantal van Natuurpunt Westland tot meer dan 660: een verzesvoudiging tegenover de jaren '80! Een mooi bewijs van de dynamiek die onze vereniging kent én haar betekenis voor het natuurbehoud in onze streek.

Natuurpunt Westland bedankte op dit jubileumfeest dan ook zijn trouwe leden en zeker de pioniers uit de beginjaren. Tevens werd de werking van de vereniging aan het brede publiek voorgesteld.

Gezien de goede samenwerking die er steeds was vanuit het Ieperse stadsbestuur, was Natuurpunt Westland erg blij dat dit jubileumfeest in samenwerking met de stad, met name met de dienst milieueducatie en landschapszorg en het Cultureel Centrum, kon georganiseerd worden.

Bij deze gelegenheid werdl een nieuw charter ondertekend worden tussen het stadsbestuur en Natuurpunt Westland om de samenwerking voor meer en betere natuur in Ieper nog te versterken. Het vorige charter dateerde intussen reeds van 1995, en werd afgesloten ter gelegenheid van de openstelling van de educatieve natuurtuin De Triangel, die intussen tot een volwaardig natuurgebiedje nabij de stad evolueerde. Het leek Natuurpunt een goed idee om dit ter gelegenheid van dit feest te vernieuwen. Het thema van dit charter wordt: de ondersteuning van de biodiversiteit in het Ieperse.

De viering ging door op zaterdag 20 februari in de concertzaal van het CCI (St-Janstraat). Hierbij werd een receptie aangeboden aan onze gasten en genodigden.

Maar vooraf was er nog een fikse wandeling voorzien. Voorzitter Rudy Claeys heette de vele aanwezigen welkom.

We gingen van start aan het kruitmagazijn nadat de groep in 2 was gesplitst vanwege het groot aantal deelnemers.

De Ieperse vestingen, een prachtig wandelgebied.

Op diverse plaatsen werd een kort woordje uitleg gegeven.

Rechts een van de eilandjes in de Ieperse vestingen.

We stakken de Oudstrijderslaan over richting De Triangel.

Hier kan Lieven Stubbe van de dienst milieu-educatie van de Stad Ieper, zich volop uitleven.

De tweede groep was intussen ook aan de ingang.

Nestkastjes zorgen ervoor dat de vogels kunnen broeden.

Rechts de voedselpiramide.

In een hok vonden we schapen met hun lammetjes.

Het gebouw van het Dierenasiel Ieper.

De achterkant van 'De Twaalf Apostels'.

Volgende halte was het natuurgebied De Verdronken Weide. Het wandelnetwerk Ieperboog komt hier uiteraard voorbij.

We staken de zuiderring over en langsheen de waterkeringsmuur kwamen we opnieuw op de vestingen.

De Rijselsepoort.

Het Hoornwerkpark is een van de nieuwste natuurgebieden in het centrum van Ieper. Je vindt er onder andere een 5-tal soorten vleermuizen die er hun winterslaap houden.

Heel wat bomen werden aangeplant in het natuurgebied.

Via de brug over de vestingen opnieuw naar de stad.

Een van de borden die je meer uitleg geven over de vestingen.

En hopla, via de trap staan we terug boven op de vestingen.

De beeldengroep 'Dat volk moet herleven' van Hugo Verriest ter hoogte van het Sint-Vincentiuscollege.

De Menenpoort waar elke avond om 20.00 uur de Last Post wordt geblazen door de klaroeners van de Last Post Association.

Een laatste halte nabij de Sint-Maartens- en Sint-Niklaaskathedraal. Natuurpunt installeerde in de toren een houten bak en hoopt dat de slechtvalk er wil broeden.

En dan ging het richting De Meersen voor de feestviering.

Het charter van de biodiversiteit lag reeds klaar voor de ondertekening.

In het midden zien we Chris Beel, oprichter en eerste voorzitter en rechts Piet Lesage van Het Nieuwsblad.

Iedereen kreeg een aantal drankbonnetjes voor de receptie.

De leden van de raad van bestuur van Natuurpunt.

Voorzitter Rudy Claeys nam als eerste het woord.

Meer dan 120 mensen hadden zich ingeschreven voor de feestviering.

José Tahon (met bril), ook een van de pioniers van de vereniging.

Chris Beel, oprichter en eerste voorzitter, was de volgende spreker.

Patrick Snick was speciaal uit Chili gekomen om er bij te zijn.

Ook de mensen achteraan in de zaal mochten uiteraard op de foto.

Noah Jansen, afdelingshoofd 'Natuur' van Natuurpunt Vlaanderen ging dieper in op de algemene doelstellingen van Natuurpunt.

En 1ste schepen Frans Lignel was de laatste spreker. Hij had van Lieven Stubbe 5 bladzijden tekst gekregen in een klein lettertype. Nadat hij het in een wat groter lettertype had geplaatst, waren er al 12 bladzijden. Het gevolg was dat de te lange tekst aan de kant ging en vervangen werd door een toespraak zonder papier. Prima !

Van links naar rechts: Rudy Claeys, Chris Beel en Lieven Stubbe.

En dan was het tijd voor de ondertekening van het charter door de schepenen van de stad Ieper, Natuurpunt en het Regionaal Landschap.

Van links naar rechts: Jan Durnez (Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels), schepen Herman Baron, schepen Frans Lignel, voorzitter Rudy Claeys en schepen Jef Verschoore.

Westhoek.be wenst Natuurpunt Westland proficiat met haar 30ste verjaardag. Van harte dank aan allen die zich de afgelopen 30 jaar hebben ingezet voor de natuur in onze regio.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.