Je was erbij > Overzicht

Gilbert Pauwels door Boliviaanse president onderscheiden - Ieper - 09/02/2010

Voor zijn jarenlange inzet voor de lokale bevolking heeft de Boliviaanse president Evo Morales aan Gilbert Pauwels, oblaat, de hoogste onderscheiding van het departement Oruro uitgereikt. Gilbert Pauwels (64), die geboren is in Geluveld trok op 26 jarige leeftijd naar het Zuid-Amerikaanse Bolivia.

Deze onderscheiding werd hem persoonlijk uitgereikt door de Boliviaanse president Evo Morales, wat een erkenning is van zijn jarenlange, bijna veertig jaar, inzet voor de lokale bevolking. Het is een eerbetuiging voor het uitmuntende werk en activiteiten in dienst van het departement Oruro en voor de Bolivianen. President Morales had tijd vrijgemaakt in zijn drukke agenda om persoonlijk aanwezig te zijn en het ereteken "Sebastian Pagador" stichter van Oruro, te kunnen overhandigen aan Gilbert Pauwels. Deze decoratie werd voor het eerst toegekend op 20 augustus 1976 voor personen en instellingen die zich ten dienste hebben gesteld voor de ontwikkeling, het prestige en de vooruitgang van het departement Oruro. Sebastian Pagador is de man die de eerste" Bevrijdingskreet" tegen de koloniale overheersing heeft uitgesproken in 1781.

Enorme inzet

Op de oorkonde wordt vermeld dat Gilbert Pauwels deze uitzonderlijke decoratie verdiende:

 • hij een bibliotheek heeft gesticht, gespecialiseerd in milieuproblemen en Andesculturen
 • hij verscheidene etno- historisch en antropologische studies heeft verricht over Oruro
 • hij in 1983 het Diocesaan Centrum voor Sociale Pastoral heeft gesticht en in 1985 het Centrum voor Ecologie en Andesvolkeren( CEPA) waarvan hij directeur is
 • hij als president voor het leven van de Permanente Vergadering voor de Rechten van de Mens in Oruro, in tijden van repressie en dictaturen, de verdediging op zich heeft genomen van de Volksorganisaties en hun leidershij productie- projecten heeft opgezet voor georganiseerde groepen en gemeenschappen
 • hij bijna honderd publicaties heeft begeleid en uitgegeven over en voor Oruro, geschreven door auteurs van Oruro
 • hij vanuit CEPA, het centrum voor Andesvolkeren, de verdediging van het leven en van moeder aarde heeft gestimuleerd in en vanuit de volksorganisaties.

Broederlijk delen

Tijdens de komende vastenactie van Broederlijk Delen staat Bolvia in de schijnwerpers. De actie steunt verschillende projecten waar Gilbert Pauwels de start heeft gegeven en ook momenteel nog verder aan werkt. Broederlijk delen is reeds werkzaam in Bolivia op verschillende plaatsen. De vastenactie van de Vlaamse kerk heeft in Boliivia de reputatie overwegend aan de basis te werken in heel concrete projecten. Het is meewerken met de basisgroepen die uit de volksorganisatie voortkomen. Broederlijk delen werkt opdat allen een goed leven zouden hebben " Goed Leven" -"Viver bien".

Info en foto: Guido Robbe

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.