Je was erbij > Overzicht

Prijsuitreiking "Oudste families van Diksmuide" - 24/02/2010

Burgemeester Lies Laridon nam de verwelkoming van de families voor haar rekening.

Stadsarchivaris Chris Vandewalle gaf toelichting bij het project "Oudste families van Diksmuide"

De aanwezige persmensenAfstamming en verwantschap, familie, huwelijk en gezin behoren tot de meest fundamentele en universele gegevens van het bestaan. Zij vormen als het ware de ruggegraat van de samenleving. Uit onderzoek naar deze onderwerpen blijkt niet enkel hoe het individu en zijn/haar gezin en familie actief en flexibel omgingen met grote maatschappelijke transformaties, maar ook hoe zij zelf bijdroegen tot deze veranderingen. Dit maakt van genealogie of stamboomonderzoek een zeer boeiende hobby.

Kris Vandewalle, stadsarchivaris, helpt iedereen aan een drankje.

Niet alleen kom je erdoor in contact met je voorouders maar ook met de vele facetten van het leven in vroeger tijden. Je voorgeschiedenis komt als het ware "tot leven" wanneer je kunt achterhalen waar je voorouders woonden, welk beroep ze uitoefenden, of ze een belangrijk persoon in hun omgeving waren of daarbuiten, enz. Ook is er vaak nauwe samenhang met de geschiedenis van de streek.

Eind 2009 organiseerde het stadsbestuur een wedstrijd om na te gaan welke familie sedert lange tijd zijn roots heeft in de stad Diksmuide. We kregen 15 inzendingen over de volgende families: Ammery, Boury, Deferme, Deprez, Desmyter, Duchatelez, Eduaere, Louf, Pollet, Schapman, Senesael, Tant, Vanblaere, Vanoverschelde en Willaert. Uit deze inzendingen werden 4 families genomineerd.

Oudste familie: Vanblaere - voorvader Rolandus Vanblaere werd geboren voor 1607 en huwde in Esen met Maria Vandenbroucke op 25.06.1624. De familie woonde achtereenvolgens in Esen Woumen, Kaaskerke, Sint Jacobskapelle, Oudekapelle, Pervijze, Beerst en sinds 1877 in Diksmuide.2° oudste familie: Ammery - voorvader Mattheus Ammery, (landbouwer en Vrijlaat van het Brugse Vrije) werd geboren in Woumen in 1623 en is overleden in Woumen op 17.01.1682. Matheus huwde in 1643 met Joanna De Jonghe, geboren in 1625 en overleden in Woumen op 07.05.1675.


3° oudste familie: Senesael - voorvader Henricus Cinnesael, geboren op 31 januari 1645 in Vladslo. Overleden op 2 september 1688 in Beerst. Huwde op 5 mei 1683 in Beerst met Monica Bostijn. De familie Senesael bleef jarenlang in Beerst om daarna terug naar Vladslo te verhuizen en uiteindelijk via Oostkerke (Diksmuide) in Diksmuide terecht te komen.Tenslotte het mooiste en origineelste familieverhaal:

Familie Schapman - Johan Henri Schackman/Jacquemin, geboren in het Duitse Dasburg in 1708, was een Hollandse soldaat die deel uitmaakte van een garnizoen dat in Fort Knocke gestationeerd was. Tijdens zijn omzwervingen in de buurt, ontmoette hij in Merkem Maria Catharina de Bruyne om er even mee te trouwen. Bij de geboorte van hun achterkleinkind Carolus Jozefus, in 1796, had een schrijffout bij het vaststellen van de familienaam er intussen voor gezorgd dat de familienaam Schapman werd. Carolus Jozefus Schapman vestigde zich tijdens zijn leven omwille van de liefde in Esen, alwaar tot op de dag van vandaag nog enkele nakomelingen leven.Na deze uitleg mochten de huidige generaties genieten van een hapje en een drankje.

Tekst : Stadarchivaris van Diksmuide : Chris Vandewalle
Foto's : A.Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.