Je was erbij > Overzicht

Landbouwers klagen bij minister Q over papiermolen - Beauvoorde - 22/02/2010

'30 formulieren om zaak over te nemen'

BEAUVOORDE - Om een boerderij over te nemen, moet een landbouwer ongeveer 30 formulieren invullen. De Groene Kring confronteerde Vincent Van Quickenborne (Open VLD), minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, met de onthutsende cijfers.

Van Quickenborne werd in de Beauvoordse Walhoeve - het gemengd landbouwbedrijf van de familie Deeren, gespecialiseerd in melkvee en melkverwerking - meteen met de neus op de papierberg gedrukt. Op een lange tafel lagen zo'n 30 formulieren die een landbouwer moet invullen vooraleer hij een boerderij kan overnemen.

Dat staat volgens de Groene Kring - de beweging van jonge land- en tuinbouwers van de Boerenbond - in schril contrast met wat Van Quickenborne op zijn website beweert: wie in België een bedrijf wil starten, kan dat doen in vier dagen. 'Administratieve formaliteiten waren vroeger het moeilijkste onderdeel van het oprichten van een onderneming. Nu is het een bijzaak geworden en zo hoort het ook', zegt de website.

Heel veel kleine kosten

'Niets is minder waar', repliceert de Groene Kring. 'Als een bedrijf opstarten enkel zou bestaan uit een btw-nummer aanvragen en inschrijven in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, dan komen we inderdaad met vier dagen toe. Maar als we uitrekenen hoeveel tijd we in de volledige opstart of overname van een land- of tuinbouwbedrijf steken, dan is vier dagen maar een kleine fractie.'

Bovendien moeten de landbouwers ook vaak dezelfde gegevens meedelen aan verschillende instanties binnen dezelfde dienst. 'En we worden groen van alle kleine kosten die dit met zich meebrengt', zeggen ze. De Groene Kring pleit dan ook voor gespecialiseerde loketten voor de landbouwsector die de volledige overnameadministratie verrichten.

Kruispuntbank is oplossing

Van Quickenborne repliceerde. 'De landbouwer leeft van steun en premies, en het is normaal dat de overheid daarop controle wil uitoefenen', antwoordde hij. 'De landbouwsector zal bovendien altijd wat meer gereglementeerd worden dan andere sectoren, omdat onze milieu- en voedselveiligheidsnormen hoog liggen. Maar inderdaad, zo'n papierberg is niet redelijk.'

Van Quickenborne ziet een oplossing in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen. 'De Vlaamse administratie moet haar informatie daar opvragen en niet bij de landbouwers. De Kruispuntenbank moet ook alle vergunningen kunnen afleveren. Het belangrijkste is echter dat de federale en de Vlaamse overheid beter samenwerken.'

Daarvoor wil Van Quickenborne met de landbouwers rond de tafel gaan zitten. 'Want het kan niet dat je een landbouwer nu meer achter zijn bureau dan op het veld aantreft.'

Mark Maes

Een greep uit het papieren aanbod

Aanvraag voor tussenkomst van het Landbouwinvesteringsfonds
Aanvraag Formulier ‘Identificatie van de landbouwer' én een (apart) formulier ‘Identificatie van de meewerkende partner van een landbouwer'
Aanvraag van de overname van NER-D (nutriciënemissierechten)
Aanvraag tot herziening van het zoogkoeienquotum voor startende landbouwers
Formulier MTR-Bedrijfstoeslagregeling
Formulier ‘overdracht agromilieuverbintenissen'
Aanvraag ‘tot een definitieve overdracht van een referentiehoeveelheid'
Aanvraag ‘tot activatie en/of heractivatie van een beslag/diersoort'

Tekst: Het Nieuwsblad / Foto's: Leen Schrevens, Voorzitter Groene Kring

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.