Je was erbij > Overzicht

Opening Ontmoetingscentrum "Oud Gemeentehuis" - Reninge - 27/08/2010

Het was feest in Reninge op vrijdagavond 27 augustus naar aanleiding van de opening van het vernieuwde ontmoetingscentrum "Oud Gemeentehuis". Zoals de naam het zegt, gaat het hier om een gebouw in/aan het voormalige gemeentehuis van Reninge.

Enkele beelden van het publiek in de vernieuwde zaal die flink groter werd dan vroeger.

Burgemeester Lode Morlion was de eerste spreker van dienst: "Dit dorp met zijn vele mooie gebouwen is beslist de moeite waard. In 1992 besliste de gemeente hier een ontmoetingscentrum te bouwen en in 2009 zijn we gstart met de verbouwing van het oude centrum. Ik wil hierbij iedereen danken die heeft meegewerkt aan dit mooie resultaat. We hebben als stadbestuur de bedoeling om in elk van de 4 dorpen van Lo-Reninge een degelijk ontmoetingscentrum te voorzien. Het verenigingsleven van Reninge floreert als nooit tevoren."

Hij vervolgde: "We investeren met de stad met de nodige realiteitszin. Voor dit project hebben we meer dan 137.000 EURO subsidies gekregen van het project Leader. Maak gebruik van dit gebouw, maar heb respect voor de uitbaters en voor de volgende gebruikers".

Het publiek was in grote getalen afgekomen voor de opening.

Schepen Lena Merlevede was de tweede spreker van de avond: "Een ontmoetingscentrum moet een aangename en comfortabele plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We hebben ruim 4 jaar gewerkt aan de realisatie van dit centrum. Hierbij hebben we gezorgd voor inspraak van de plaatselijke bevolking en overleg gepleegd met de erfgoedverantwoordelijken. Ook hebben we bijzondere aandacht gehad voor het milieu met onder andere de aanleg van een groen dak, een gescheiden rioleringsstelsel en de dubbele beglazing. Vorig jaar zijn de werken dan efectief gestart. Ik wil hierbij iedereen danken voor zijn medewerking: de mensen die zorgden dat we langs achteren alle materiaal konden aanvoeren, de buren, de technische dienst, de aannemers, de poetsvrouw, de zaaluitbaters, het feestcomité Reninge, ..."

Gedeputeerde Guido Decorte was de volgende spreker: "Het is duidelijk dat men hier vertrokken is van een bouwplan met als doel: hoe kunnen we ten dienste staan van de gemeenschap? Dit is een huis geworden voor en van de mensen dankzij de inspraak die georganiseerd werd. Reninge is geen groot dorp, maar een dorp op mensenmaat. Hier heerst een heel sterk 'wij'-gevoel met een rijk, gevarieerd en dynamisch verenigingsleven. De zachte sector hardt ons tegen de verzuring".

Hij vervolgde: "Ik wil het stadsbestuur loven dat ze deze investering van 275.000 EURO aangedurfd hebben zonder dat er ook maar één toezegging van mogelijke subsidies was. In 2009 is het dossier van het stadsbestuur opgenomen als reservedossier in het programma Leader. Dit programma wil de leefkwaliteit op het platteland verhogen. Dank aan Wouter Bertier, coördinator, voor de begeleiding bij dit dossier. Omdat een aantal projecten van andere gemeenten vertraging opliep, kon het project van het Reningse ontmoetingscentrum naar voor geschoven worden. Hierdoor konden we met de provincie een subsidie toekennen van 137.115 EURO of 50% van de totale kostprijs. Het moet gezegd: Reninge is een klein en dapper dorp, maar het zijn hier rappe gasten."

Guido Decorte besloot als volgt: "In dit ontmoetingscentrum zullen mensen elkaar ook overmorgen en in de toekomst ontmoeten en elkaar kunnen vasthouden. En wellicht kan vanaf 2012 gestart worden met de vernieuwing van de dorpskern. Ook hiervoor hebben we reeds een bedrag voorzien voor de voorstudie. Reninge mag terecht fier zijn en het vereningsleven blijft ook hier van onschatbare waarde".

De pastoor zorgde tenslotte voor de zegening van het kruisbeeld dat in de zaal zal opgehangen worden: "Als mensen kunnen luisteren naar elkaar en ideëen kunnen uitwisselen, dan staan ze ten dienste van elkaar. Dit gebouw is ooit een schenking geweest van een Reningse pastoor die het gebouw en de grond in de 19e eeuw schonk. Hij vroeg toen dat er elk jaar een mis zou opgedragen worden als dank. Ook nu nog wordt er op vraag van het OCMW elk jaar een mis opgedragen als dank voor deze schenking".

En dan volgde de onthulling van de gedenkplaat.

En de groepsfoto voor het oude gemeentehuis.

De leden van het Feestcomité Reninge zorgden voor het vlotte verloop van de receptie.

Er werd uiteraard druk nagepraat.

Niets dan tevreden gezichten.

Bij de verbouwing werd een groendak aangelegd.

De plannen van de verbouwing.

En begin september is het kermis in Reninge, ook een organisatie van het Feestcomité. Klik hier voor de affiche.


Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.