Je was erbij > Overzicht

Bijeenkomst CKO IJzervallei - andeling VVVG De Panne-Adinkerke - Beauvoorde - 06/04/2010

info@ckoijzervallei.be - www.ckoijzervallei.be
Tel. 0493/17.98.89 Veurne/Alveringem / Tel. 0493/17.99.05 Diksmuide/Nieuwpoort

De samenwerking in de kinderopvang: "Centrum voor Kinderopvang Ijzervallei" zet zijn activiteiten verder en de leden komen samen voor vorming. CKO Ijzervallei is een samenwerking tussen allerlei kinderopvanginitiatieven in de regio Nieuwpoort, Diksmuide, Alveringem en Veurne. CKO Ijzervallei was in 2007 verkozen als proefproject door Kind en Gezin om de samenwerking in de kinderopvangsector te stimuleren. Nu de proefperiode voorbij is zetten wij de samenwerking verder. We zijn gestart met 6 leden die samen 557 opvangplaatsen aanbieden. Nu maken er 11 diensten deel uit van het CKO en bieden wij samen 678 plaatsen aan in de 4 gemeenten.

We bieden opvang voor kinderen van 0 jaar tot het einde van de basisschool, zowel in gezins- of in groepsverband, occasionele opvang, flexibele opvang, weekend- en nachtopvang, opvang voor zieke kinderen, opvang voor kinderen met specifieke zorgen en er maken ook 2 gemandateerde voorzieningen deel uit van het CKO.

Ouders en hulpverleners van diverse sociale diensten moeten bij veel verschillende diensten aankloppen voor ze een opvangplaats vinden. Door het CKO te raadplegen kunnen ouders gemakkelijker zicht krijgen waar er plaats is voor hun kindje in de regio.

CKO Ijzervallei wil ouders helpen in hun zoektocht naar kinderopvang. Het CKO heeft een gezamenlijke website en telefoonlijn waar ouders een overzicht kunnen krijgen van allerlei mogelijkheden van kinderopvang in de regio.
Alle aangesloten deelnemers bij het CKO-project, bundelen hun krachten om zo goed mogelijk aan de opvangvraag tegemoet te komen.

Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de toegankelijkheid voor doelgroepen die nu moeilijker hun weg naar de kinderopvang vinden. We denken aan kansarmen, sommige migranten, kwetsbare alleenstaande ouders of andere…
We willen vermijden dat ouders uit sociaal moeilijke situaties, als er een opvangtekort is, het eerst uit de boot vallen. Via de samenwerking willen we een speciale inspanning doen voor deze doelgroepen.

Als kinderen opgevangen worden in een kwaliteitsvolle kinderopvang betekent dit een meerwaarde voor de ontwikkeling van de kinderen.

Ook niet werkende ouders kunnen behoefte hebben aan opvang,
om hun gezinssituatie beter aan te kunnen,
om hun kinderen in contact te brengen met leeftijdsgenootjes,
in geval van noodsituaties.

Gezinnen worden kleiner en sommige mensen missen een sociaal vangnet. De onthaalmoeder of het kinderdagverblijf kunnen ouders elke dag met raad en daad bijstaan bij allerlei opvoedingsvragen.

Door de samenwerking willen we onze kennis en ervaring met elkaar delen en leren we zo bij van elkaar. We organiseren samen vorming Op die manier willen de leden de kwaliteit van hun opvang verbeteren. De vormingsinitiatieven zijn terug te vinden op de website van het CKO.

De deelnemers zijn:

 • Vzw Engelbewaarder met vestiging "De Marientjes" te Nieuwpoort met een kinderdagverblijf, minicrèche en een buitenschoolse opvang.
 • Het Initiatief voor buitenschoolse opvang van stad Veurne, " Benjamien" met deellokaties in Houtem, Beauvoorde, Bulskamp en Steenkerke.
 • Zelfstandige onthaalouder Inge Eeckhout te Bulskamp en Inge Deygers uit Nieuwpoort
 • Vzw Vrije Kinderdagverblijven Veurne met diverse diensten voor kinderen 0-12 jaar
 • Kinderhotel Hoeve Wellekom uit Diksmuide voor nacht-, weekend- en vakantieopvang.
 • Vzw Kinderdagverblijf Prutske uit Diksmuide met diverse diensten voor kinderen van 0-12 jaar.
 • Mini-crèche "De Meeuwtjes" uit Nieuwpoort, mini-crèche 4Kids uit Pervijze en mini-crèche Pjotter uit Alveringem
 • Reddie Teddy van Bond Moyson, babysitdienst en thuisopvang zieke kinderen.

Bij deze doen wij een oproep aan andere opvanginitiatieven in de regio om lid te worden van het CKO.

Voor inlichtingen of bent U op zoek naar kinderopvang, bel naar 0493/17.98.89 voor Veurne en Alveringem en 0493/17.99.05 voor Diksmuide en Nieuwpoort

Email : info@ckoijzervallei.be - Website : www.ckoijzervallei.be

De leden kwamen op 26/04/2010 bijeen in Veurne. Hieronder een foto van de samenkomst.

Info: Ann Defruyt / Foto: Gudrun Steen

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.