Je was erbij > Overzicht

Gierzwaluwen in Immaculata - Ieper - 24/04/2010

Gierzwaluwen? Sommige leerlingen en collega’s weten het maar al te goed. Al een aantal jaren speurt een collega/leerkracht Luk Dessein vanaf eind april, het luchtruim af om ze te spotten. Dan scheren en buitelen deze vogels luid schreeuwend tussen onze gebouwen met hun opvallende geluid dat als ’srie srie’ klinkt.

Vooral op mooie, warme zomeravonden kan men van deze actieve luchtacrobaten genieten. Deze aankondiger van de zomer is een bedreigde vogelsoort in België. Gelukkig helpen veel particulieren een handje bij het beschermen van deze vogel.

In veel dorpen en steden is de toestand alarmerend. Er is daar de afgelopen tijd veel gesloopt. Op veel plaatsen verrees nieuwbouw zonder dat, door onwetendheid, voor nieuwe nestvoorzieningen werd gezorgd. Gelukkig zijn er architecten, aannemers en particulieren die hun ’steentje’ bijdragen! En omdat in onze school ieder jaar een grote kolonie van deze vogels broedt, werd besloten om ook ons ‘steentje’ bij te dragen.

De gierzwaluw is een typische stadsvogel die in Ieper op een 10-tal plaatsen broedkolonies kent van 5 tot 20 nesten. De vogel broedt in holtes (onder dakranden of dakpannen), maar ook in geschikte nestkasten die hoog tegen gevels worden geplaatst. Onze school herbergt een van de belangrijkste broedkolonies in Ieper, ongeveer 15 tot 20 nesten.

Vanuit de grote interesse binnen TII voor deze bijzondere vogelsoort is het voorstel gegroeid om een educatief project uit te bouwen. Hiertoe werd samenwerking gezocht met de dienst milieueducatie. In samenspraak werd volgend werkprogramma opgesteld:

 • het ineentimmeren van 30 nestbakken door de leerlingen van 1B;
 • het uithangen van 10 bakken i.s.m. met de brandweer in de Wenninckstraat waar al een kolonie gevestigd is;
 • het opmaken van website met allerlei informatie die binnen een aantal klassen verzameld en besproken wordt;
 • het monteren van webcam binnen één of twee nesten om het verloop van het broeden en opgroeien op te volgen;
 • artikel(s) in schoolkrant, en in Ieperse stadsmagazine (eind mei/begin juni), eventueel ook Tv-reportage in Trefpunt;
 • wellicht ook een avondwandeling of fietstocht met geïnteresseerde leerlingen om andere broedplaatsen te observeren/inventariseren (dit naargelang interesse);
 • samenwerking met Natuurpunt Westland voor inventarisatie.

Via samenwerking, begeleiding en steun vanuit de dienst en vanuit de milieuraad hoopt de school dit project te kunnen realiseren. Naast eigen werkingsmiddelen om dergelijk educatief project te ondersteunen, zal ook samenwerking gezocht worden met de provinciale actie “Buitengewone Vogels” voor dit project.

Je kunt ook een filmpje bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=MUjKebXSIpY

Info: Luk Dessein

Info doorgesturud door Carlo De Winter, ict-coördinator Technisch Instituut Immaculata - www.olvvantuine.be/immaculata

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.