Je was erbij > Overzicht

Herstelwerken De Blankaart - Woumen - 27/09/2009

Hieronder een fotoreeks van de geleide wandeling op zondagvoormiddag 27 september 2009 met uitleg over de natuurherstelwerken in de Blankaart te Woumen (ingericht door Natuurpunt).

In mei 2009 zijn de terreinwerken voor het herstel van het rietmoeras rond de Blankaartvijver in Merkem en Woumen gestart. Het zijn de eerste terreinwerken van het natuurinrichtingsproject De Blankaart van de Vlaamse overheid. Dat moet de oppervlakte aan rietmoeras en vochtige weilanden in de Blankaart uitbreiden. Zo kunnen weer meer moeras- en weidevogels en steltlopers er hun plek vinden. De voorbije decennia was het Blankaartgebied sterk verdroogd. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2010.
Bij de visputten van Kempynck worden de meeste bomen gekapt en worden de bermen afgegraven, zodat een afwisseling ontstaat tussen rietkragen en open water. De vissen worden afgevist. Het slib in de visputten wordt geruimd.In het Neckersbroek, het Soetensbroek en tussen de Steenbeek en de Separaatgracht worden sloten en laagtes uitgegraven. De laagtes en slootjes zorgen voor een afwisseling tussen riet en open water, een aantrekkelijke leefomgeving voor moerasvogels. Na de waterpeilverhoging, die voor het voorjaar van 2010 is gepland, zal een deel van het Neckersbroek en het Soetensbroek evolueren naar een moeras.Aan de kijkhut bij de Ronebeek worden graafwerken uitgevoerd, zodat het water en het riet tot vlak bij de kijkhut komen. Aan de Steenbeek worden bomen en struiken gekapt zodat er opnieuw een rietmoeras kan ontstaan. Later zullen er ook sloten en laagtes uitgegraven worden.

Dank aan Patrick Claeys - www.geniak.be - voor de info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.