Je was erbij > Overzicht

Westtoer huldigt vrijwilligers - Westvleteren - 20/09/2009

Westtoer beschikt in totaal over een 800-tal vrijwillige peters en meters die de recreatieve routes op geregelde tijdstippen controleren op gebreken. Elk jaar wordt één bepaalde groep peters en meters in de bloemetjes gezet als dank voor hun medewerking. Dit jaar waren de peters en meters van de ruiterroutes aan de beurt en verkenden ze een gedeelte van de Vleterenruiterroute.

Zondag 20 september 2009, was het verzamelen geblazen voor de peters en meters van de provinciale ruiterroutes. Vanuit de Vleterranch vertrokken de ruiters voor een verkenning van de Vleterenruiterroute, die vorig jaar werd geopend.

Verkenning van de Vleterenruiterroute

Door de realisaties van de Vlaamse Landmaatschappij, in het kader van de ruilverkavelingen Reninge en Woesten, wordt het gebied nu verder recreatief ontsloten. De provincie en Westtoer zorgden voor de aanleg van nieuwe vrijliggende ruiterpaden en twee nieuwe bruggen. Het resultaat was een nieuwe, kwalitatieve en landschappelijk waardevolle Vleterenruiterroute. Het was dus de ideale gelegenheid voor de peters en meters om de jongste ruiterroute in de Provincie te verkennen.

De route is in totaal 25km lang en verkent de IJzerbroeken en het zandleemgebied van Vleteren en Reninge. Onderweg werden de ruiters getrakteerd op enkele mooie bezienswaardigheden zoals Villa Martha en het natuurgebied Brabanthoek.

De toekomst

Westtoer wenst in de toekomst pro-actief in te spelen op de toenemende vraag naar ruiter- en menpaden. De 14 bestaande ruiterroutes worden behouden en verder uitgerust. In de komende jaren zijn 4 nieuwe ruiterroutes gepland, waaronder de Moerenruiterroute (Veurne). De wenselijkheid en de slaagkansen om aan de Westkust een kleinschalig ruiternetwerk uit te bouwen, worden momenteel onderzocht.

Peter of meter worden

Meters en peters zijn vrijwilligers die op geregelde tijdstippen routes en/of netwerken controleren op gebreken. Zij engageren zich telkens voor twee jaar om één bepaald parcours te controleren. Zij gaan, op vraag van Westtoer, tijdens een welbepaalde periode hun parcours gaan verkennen. Na hun controle brengen ze Westtoer op de hoogte van de eventuele mankementen die zij opmerkten. Zij doen dit via e-mail, telefonisch of via hun evaluatieformulier. De klachten komen bij Westtoer binnen, worden doorgegeven aan de onderhoudsploegen die ze binnen de week behandelen.

Toespraak door gedeputeerde Patrick Vangheluwe

Start aan de Sint-Martinuskerk in Westvleteren.

En men kreeg er natuurlijk dorst van.

Info: Westtoer / Foto's: © Westtoer/Kurt Vandewalle

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.