Je was erbij > Overzicht

Voorstelling boek "Westvleteren, in de rust van een beek en een abdij" - Westvleteren - 18/09/2009

Na de inhuldiging van de erfgoedhalte op vrijdag 18 september 2009 vond in de kerk de voorstelling plaats van het boek "Westvleteren, in de rust van een beek en een abdij".

Veel belangstelling voor de tijdelijke tentoonstelling.

Het schitterende boek op het altaar.

Anne-Sophie Pillaert en Charlotte Windels zorgden voor de muzikale omlijsting.

Myriam Verfaillie was dienstdoend ceremoniemeester en leidde de verschillende sprekers in.

Redactielid Herman Caulier nam als eerste spreker het woord. Hieronder zijn toespraak:

"Geachte Heer burgemeester,
Leden van het schepencollege en de gemeenteraad,
Eerwaarde Heren,
Beste Westvleterenaars, oud-Westvleterenaars en sympathisanten van Westvleteren
en in het bijzonder de familie Doise

Hartelijk welkom

Een boek over Westvleteren? Bestond dit nog niet?

HET boek over Westvleteren, dat de gemeente van uit alle hoeken belicht en beschrijft, bestond tot op vandaag inderdaad nog niet. Niet dat er over onze gemeente nog niet geschreven werd, integendeel er werd reeds heel wat gepubliceerd. Denken we maar aan het tijdschrift van de Heemkundige kring Vlietmara dat van 1978 tot 1986 verscheen, de vele publicaties die reeds verschenen zijn over de abdij, de eindwerken van studenten zoals dat van Domien Doise in 1959 en recent nog het eindwerk van Hermien Vanbeveren.

Er is zelfs nog heel veel geschreven over de gemeente dat tot op heden het daglicht niet gezien heeft. Na de tweede wereldoorlog vonden twee gedreven vorsers met dezelfde passie elkaar. Het waren EP Alberic van de Sint-Sixtus-abdij en Meester Jozef Doise, beiden bezeten van de geschiedenis van Westvleteren. Elk apart gingen ze in oude papieren, zgn. bronnen of archieven, op zoek naar het verleden van Westvleteren. Af en toe ontmoetten zij elkaar om wat ze gevonden hadden met elkaar te bespreken en op juistheid te toetsen.

Vooral het werk van meester Jozef Doise ligt aan de basis van het boek dat we vanavond aan u kunnen voorstellen.

Meester Jozef Doise kreeg hier in Westvleteren heel terecht een straat naar hem genoemd, want naast onderwijzer was hij ook de draaischijf van het dorp. Sociaal ingesteld als hij was, kon hij geen neen zeggen en elke vraag werd positief beantwoord. Als secretaris van heel wat verenigingen, als lesgever aan jonge landbouwers in de avondschool, als organisator van heel wat activiteiten, als bibliothecaris, als cultureel en socio-cultureel werker en zo veel meer, was hij een zeer gewaardeerd man op het dorp. Dat hij dan ook nog vele avonden en zondagen achter zijn bureau archiefmateriaal zat uit te pluizen is minder gekend. In die tijd, toen de fotokopiemachine nog moest worden uitgevonden, schreef hij op zijn eentje een heel archief bij elkaar.

De kinderen van meester Jozef Doise hadden een droom namelijk het vele opzoekingswerk en de vele manuscripten van hun vader samenbrengen tot één geheel, een boek over Westvleteren. Vooral Domien, samen met zijn broers Jan en Jef met echtgenote Myriam waren de initiatiefnemers om die droom te realiseren.

Hoofdredacteur Domien wist dat dit een hele opdracht zou worden en sprak meteen een paar mensen aan om zijn team te versterken. Zo werden Dirk Van Hee, Dany Titeca en ikzelf opgenomen in de redactie om elk vanuit onze interesse aan het project mee te werken.

Vanaf januari 2008 kwamen we maandelijks met de redactie samen om de stand van zaken en de planning te bespreken. Steeds was de geest van Mr. Jozef Doise niet ver af. Nee, we vergaderden niet in de Jozef Doisestraat maar in de vroegere jongensschool. Een halve eeuw terug was Meester Jozef Doise op die locatie actief bezig in de dorpsbibliotheek met aansluitend het klaslokaal waar zijn leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar op de schoolbanken zaten. Een historische plaats om in het spoor van deze voortrekker aan het boek te werken.

We wilden geen saai document opstellen maar een fraai kijk- en leesboek met voor elk wat wils. Historisch materiaal voor wie van geschiedenis houdt, verslagen van gebeurtenissen uit het dagelijks leven die voor iedereen herkenbaar zijn en dit alles opgefrist met heel wat fotomateriaal van vroeger en nu.

Voor het hoofdstuk over de abdij konden we rekenen op de medewerking van Broeder Johannes, de huidige archivaris van de abdij, die in die functie het werk van zijn voorgangers: pater Alberic en pater Alfons verder zet. Broeder Johannes, we zijn blij u vananvond in ons midden te hebben.

De natuur hebben we laten beschrijven door een specialist ter zake nl. Guido Vandenbroucke conservator van het natuurgebied De Blankaart.

Om wat meer kleur aan het boek te geven werden ook een aantal Oud-Westvleternaars aangesproken om het verhaal van hun jeugdjaren te schrijven en een paar inwijkelingen beschreven hun bevindingen over ons dorp. De fotografen van dienst, Emmanuel Schotte, Dany Titeca en Miet Van Hee, legden prachtige en verrassende sfeerbeelden vast die het werk vast een meerwaaarde bezorgen. Voor redactie- en taaladvies konden we rekenen op de medewerking van Leo Doise die alle teksten zorgvuldig heeft nagelezen en taalkundige correcties voorstelde. Straks zal hij een stukje voorlezen uit zijn bijdrage.

Het boek is pas enkele uren geleden geleverd. Wij zijn in alle geval fier en heel tevreden over het resultaat. We hopen dat het boek ook bij onze lezers in de smaak zal vallen en een tijdje binnen handbereik op de salontafel zal blijven liggen of een ereplaats zal krijgen in het boekenrek. Wellicht zal het ook aanleiding zijn om op familie- of vriendenbijeenkomsten herinneringen van vroeger op te halen. En een suggestie nog: misschien is ons boek zelfs het ideale relatiegeschenk voor al wie W genegen is.

Ik wens u nog veel kijk- en leesgenot met ons boek: "Westvleteren in de rust van een beek en een abdij".

Een welgemeend applaus.

De kerk zat stampvol voor de voorstelling.

Er waren zelfs stoelen te kort.

Leo Doise las een passage voor uit zijn bijdrage.

Een nieuw muzikaal intermezzo.

Burgemeester Willy Mostaert dankte de redactie en iedereen die aan het boek had meegewerkt.

En tot slot dankte redactielid Jef Doise ook iedereen. Hij begon bij zijn eerste blad en eindigde pas toen hij opnieuw aan het eerste blad kwam.

De auteurs kregen elk een exemplaar.

Proficiat met het mooie boek.

Ook de sponsors werden niet vergeten.

Burgemeester Mostaert start de computerpresentatie die Dany Titeca (rechts beneden) had gemaakt.

Tijd voor de receptie.

Met het beste bier van de wereld: de trappist van Sint-Sixtus, mmmmmmmm ...

Meer dan 500 mensen hadden het boek in voorverkoop besteld.

Het was aanschuiven.

Je kan het boek nog bestellen door overschrijving van 40 EUR op rekeningnummer 738-0236839-84 van Westvleteren te boek met vermelding van het aantal exemplaren.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.