Je was erbij > Overzicht

Dorpskernherinrichting volledig afgewerkt - Nieuwkapelle - 13/09/2009

Op zondag 13 september, tijdens het tweede kermisweekend, vierde Nieuwkapelle het einde van de dorpskernherinrichting. De stad Diksmuide en de Vlaamse Landmaatschappij nodigden de inwoners van Nieuwkapelle en tal van betrokkenen uit om de resultaten te bekijken.

Het einde van de eerste fase van de herinrichting werd in 2007 al gevierd. In de eerste fase werd vooral geïnvesteerd in verkeersveiligheid door de N364 Diksmuide-Lo in de dorpskom her aan te leggen. In de tweede fase, die nu klaar is, ging de aandacht naar randinfrastructuur en naar de verbinding tussen het dorp en de put van Nieuwkapelle. Voor alle werken van de tweede fase was de stad Diksmuide bouwheer.

Op het dorpsplein is een nieuwe bushalte geplaatst. Bij het voetbalterrein is een parking aangelegd, deels in kasseien en deels in grasdallen, om een aantal verwijderde parkeerplaatsen op het dorpsplein te compenseren. De toegangsweg naar het voetbalplein kreeg een nieuw wegdek van platines. Er werd plaats gemaakt voor een zandbak, wat zitbanken, een paar speeltoestellen en beplanting.

Omdat de oude kerkhofmuur niet meer te herstellen viel, is een nieuwe muur gebouwd, volledig in dezelfde stijl. Achter de muur is een pad aangelegd. De toegangspoorten naar het kerkhof zijn vernieuwd en in de Lepelstraat is gezorgd voor laan- en haagbeplanting.

De Lepelstraat en de put werden met elkaar verbonden door de aanleg van een wandelpad. Daarnaast is de voetwegel tussen de Nieuwkapellestraat en de Oude Zeedijk opnieuw opengesteld, zodat een wandellus rond het dorp is ontstaan. Aan de put zelf is het op mooie zomerdagen heel druk. Om orde te scheppen, is parkeren dicht bij de put verhinderd door middel van boomstammen op de weg, en zijn er heesters aangeplant om de toegang tot de noordelijke rand af te schermen. De inrichting rond de put gebeurde in nauwe samenwerking met de eigenaar.

Investering heeft geloond

In totaal kostte de herinrichting van Nieuwkapelle 3.500.000 euro. De Vlaamse overheid nam daarvan ongeveer 70% voor haar rekening via het landinrichtingsproject De Westhoek. De overige 30% werd betaald door de stad Diksmuide en met middelen van de Europese Unie. Ook particulieren investeren de laatste jaren weer in Nieuwkapelle. De vele activiteiten tijdens de kermis en daarbuiten tonen aan dat Nieuwkapelle leeft. “De dorpskernherinrichting heeft de inwoners van Nieuwkapelle geholpen om in hun dorp te blijven, om erin te geloven, om erin te investeren en om ervan te houden” zo stelde Toon Denys, afdelingshoofd van de Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen in zijn feestrede.

Verwelkoming door Karolien Bracke namens de Vlaamse Landmaatschappij

Toespraak door schepen Eric De Keyser

Toon Denys van de Vlaamse Landmaatschappij

Toelichting door Luc Famaey, ingenieur bij de stad Diksmuide.

Rondgang doorheen het dorp.

Groepsfoto.

Tijd voor de receptie.

Info en foto's: Karolien Bracke en Marie-Jeanne Verstegen - Vlaamse Landmaatschappij

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.