Je was erbij > Overzicht

Wandeling De Blankaart - Woumen - 27/09/2009

Bevelsoverdracht CCMP
Militaire plechtigheid
Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten (CCMP)
Grote Markt – IEPER – 30 september 2009

Op 30 september a.s. verliet Kolonel stafbrevethouder Pol VANDEN BERGHE, na drie jaar bevelvoering over het CCMP, de kazerne te IEPER. Hij wordt opgevolgd door Luitenant-kolonel stafbrevethouder Pascal MEERPOEL, Ingenieur die tot voor kort Commandant van het 20ste Bataljon Logistiek te HEVERLEE was.

De bevelsoverdracht startte om 10.50u met de inplaatsstelling van de pelotons op de Grote Markt te IEPER. Deze bestonden uit de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, twee detachementen samengesteld uit personeel van het departement magazijnen, het departement werkplaatsen, het administratief departement en tenslotte een detachement vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen. Aansluitend stelde de Korpsadjudant, Adjudant-majoor DEBOUVRY de troepen voor aan de logistieke Directeur, Luitenant-kolonel DUYCK, ingenieur, die de officieren in plaats stelde. Omstreeks 11.00u ontving Kolonel stafbrevethouder Pol VANDEN BERGHE de burgerlijke en militaire autoriteiten waaronder:

de oud-korpscommandanten van de Ieperse kazerne:

 • Luitenant-kolonel LAPERRE, korpscommandant van het bataljon hoofdkwartier
 • Kolonel van het Vliegwezen buiten dienst BRUYNOOGHE, ingenieur
 • Kolonel stafbrevethouder buiten dienst CUSTERS
 • Luitenant-kolonel stafbrevethouder buiten dienst DEVUYST
 • Ere Luitenant-kolonel VANDENBROUCKE

Verder volgden:

 • De Heer VAN DER VEKEN, Directeur Algemeen Beleid in het Kabinet van de Minister van Defensie
 • Le général-major VANDEPUTTE, Inspecteur Général Médiateur
 • Generaal-majoor VINDEVOGEL, Commandant van de Koninklijke Militaire School, Deken van het Wapen van de Logistiek
 • Generaal-majoor van het Vliegwezen CAEN, Chef interne audit Defensie
 • Geneesheer Generaal-majoor LAIRE, Commandant van de Medische Component
 • Opperaalmoezenier VAN DEN EECKHOUT
 • Le lieutenant-général en retraite DEVIGNON
 • Generaal-majoor buiten dienst BOUVING
 • Generaal-majoor buiten dienst BAELEN
 • Generaal-majoor buiten dienst VANDAMME
 • Brigadegeneraal van het Vliegwezen buiten dienst CAZAERCK
 • Kolonel Vlieger THEYS, Chef van het Militair Commando van de Provincie West-Vlaanderen
 • Mister FAGUNDES, Defence Attaché in Belgium for the United States of America
 • Lieutenant Colonel BOSWELL, Military Adviser in the United Kingdom for New Zealand
 • Mevrouw DURIEU, Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te IEPER
 • De Heer POELS, Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te TURNHOUT
 • De Heer DEJAEGHER, burgemeester van de stad POPERINGE
 • De Heer CARDOEN, burgemeester van de gemeente ZONNEBEKE
 • De Heer EVRARD, burgemeester van de stad MESEN
 • De Heer HEENS, burgemeester van de gemeente HEUVELLAND
 • De Heer WOUTERS, burgemeester van de gemeente GROBBENDONK

Als laatsten verwelkomde Kolonel stafbrevethouder Pol VANDEN BERGHE

 • The Ambassador of New Zealand, His Excellency, Mister KENNEDY
 • De gouverneur van de Provincie W-VL, de heer BREYNE
 • De burgemeester van onze peterstad IEPER, de heer DEHAENE
 • Mevrouw de volksvertegenwoordiger BATTHEU
 • Luitenant-generaal ANDRIES, Vleugeladjudant van de Koning, Onderstafchef Strategie, vergezeld door Generaal-majoor HENDRICKX, chef van de Divisie Systemen van de Algemene Directie Material Resources, die zal overgaan tot de erkenning van de nieuwe korpscommandant.

Omstreeks 11.15u werd overgegaan tot de inplaatsstelling van het embleem.

Het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten bewaart de vlag van het 11de Genie Regiment, welke na de eerste wereldoorlog overhandigd werd door Koning Albert de Eerste.

De vlag draagt de nestel in de kleuren van het oorlogskruis en op het doek staat het opschrift “Veldtocht 1914 – 1918”, met daaronder drie opschriften die een eervolle vermelding weergeven: IJZER – MOORSLEDE – ANTWERPEN.

Om 11.20u ontving de Directeur CCMP Luitenant-generaal van het Vliegwezen DE WINTER, Vleugeladjudant van de Koning, Directeur-generaal Material Resources, die het voorzitterschap van deze plechtigheid heeft aanvaard. De generaal schouwde aansluitend de troepen

Na de afscheidstoespraak van Kolonel stafbrevethouder Pol VANDEN BERGHE werd overgegaan tot de overhandiging van de cheques aan de door het CCMP ondersteunde goede doelen. Een cheque werd overhandigd aan de Heer VERMEERSCH, Directeur van VZW MATTHIJS, petekind van het CCMP. VZW MATTHIJS is een therapeutisch kinderdagverblijf en dagcentrum voor volwassenen met grote zorgbehoefte. Deze cheque zal gebruikt worden voor het bouwen van een tuinhuis. Een cheque werd eveneens overhandigd ten voordele van Yellow Star voor kinderen in thuis- en supportieve zorg. Mevrouw Ilse RUYSSEVELDT werd gevraagd deze cheque te aanvaarden. Yellow Star is het koosnaampje van Stephanie, dochter van een personeelslid van het CCMP, die na een zware behandeling in het universitair ziekenhuis van Leuven overleden is aan haar ziekte. De cheque werd geschonken aan het thuiszorgteam van het kinderziekenhuis UZ Gasthuisberg Leuven dat instaat voor de psychologische begeleiding van patiënt en gezin.

Mevrouw Julia BAERT mag een cheque in ontvangst nemen voor de vereniging TEGOARE, een Ieperse vereniging die zich inzet voor kansarme gezinnen. Verder werd de heer Filip DEBAETS uitgenodigd om een cheque in ontvangst te nemen voor ONS TEHUIS, een vereniging die de opvang en begeleiding verzorgt van jongeren en gezinnen in problematische opvoedingssituaties. Het bedrag zal benut worden voor de aankoop van fitnesstoestellen voor het project JEZELF, een nieuw project dat instaat voor de opvang van tien adolescente meisjes, waarover het Competentiecentrum het peterschap aanvaard heeft. Tenslotte overhandigde het CCMP een cheque ten voordele van het Olivia Hendrickx Research Fund aan de heer en mevrouw HENDRICKX. Het Olivia Hendrickx Research Fund is een steunfonds voor gericht wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren bij kinderen.

11.40u. De Directeur van het CCMP, Kolonel stafbrevethouder VANDEN BERGHE, schouwde voor een laatste keer, op de tonen van de mars van het CCMP, als Korpscommandant zijn troepen,. Aansluitend werd hij begeleid door een “Piper” van de Passchendaele 1917 Pipes and Drums die Highland Cathedral speelde.

Om 11.45u ging Generaal-majoor HENDRICKX over tot de erkenning van Luitenant-kolonel stafbrevethouder MEERPOEL, ingenieur als de nieuwe Directeur van het Competentiecentrum Steunmaterieel en Producten,

Aansluitende volgde een intermezzo, gebracht door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen.

De plechtigheid werd, op de tonen van de mars van de Koninklijke Militaire School afgesloten met een defilé.

Dank aan Rudi CRUYDT, assistant PR & Events Competentiecentrum Steunmaterieel & Producten voor de info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.