Je was erbij > Overzicht

Opening nieuw lokaal Open IT - Ieper - 04/09/2009

Open IT is een ICT-expertisecentrum voor personen met een beperking. Dit ICT-project is een initiatief van de Werkgroep Vorming en Aktie (WVA). De WVA ijvert reeds vele jaren voor de integratie, emancipatie en inclusie van personen met een beperking. Communicatie is hierbij een zeer belangrijke factor. Heel veel mensen met een beperking en/of hun omgeving zijn op vandaag onvoldoende op de hoogte welke communicatiehulpmiddelen er allemaal bestaan. Velen onder hen weten bovendien niet welk hulpmiddel er het best aangewezen is bij zijn of haar noden. Vertrekkende vanuit deze concrete nood, werd Open IT halfweg mei 2008 opgericht onder de vleugels van de Werkgroep Vorming en Aktie.

Open IT

Open IT is een ICT-project dat zich specifiek richt naar personen met een beperking en hun omgeving (familie, zorgverleners, medici en paramedici,...). We richten ons zowel op kinderen, jongeren als volwassenen met een verstandelijke, motorische, audiovisuele en/of meervoudige beperking. Een bijkomende doelgroep waarvan we de laatste tijd steeds meer vragen binnen krijgen, is de groep van kinderen en jongeren met leerproblemen.

Demonstratielokaal

De basis van Open IT is een demonstratielokaal met allerlei ICT en ICT-hulpmiddelen. Aan de hand van het uitproberen van deze hulpmiddelen, samen met de persoon met een beperking, kunnen we nagaan welk hulpmiddel er het beste aangewezen is bij de noden van een bepaalde persoon. Hierbij onderscheiden we zowel hardwarematige als softwarematige hulpmiddelen. Een andere belangrijk onderscheid bij communicatiehulpmiddelen is het zelfstandig werken van het hulpmiddel of enkel werken in combinatie met een computer. Doel van het demolokaal is de mensen wegwijs maken in de wereld van communicatiehulpmiddelen en hen een onafhankelijk advies geven op dat vlak.

Vorming

Uiteraard is wegwijs maken van de mensen in de wereld van communicatiehulpmiddelen niet voldoende. Het is immers ook van groot belang dat de mensen leren werken met deze toestellen en/of software. Daarom hebben we binnen het project Open IT ook het luikje vorming voorzien. Enerzijds vorming rond het leren werken met en het gebruiken van communicatiehulpmiddelen, en anderzijds het leren werken met de computer of andere ICT (gsm, pda,..). Een goede basiskennis van een computer is dikwijls een must om vlot met een bepaald hulpmiddel te kunnen werken. Zoals hierboven beschreven zijn er met name communicatiehulpmiddelen die uitsluitend werken in combinatie met bijvoorbeeld een computer. De doelgroep voor ons vormingsaanbod bestaat enerzijds uit de persoon met een beperking, maar is uiteindelijk veel ruimer dan dat. We richten ons vormingsaanbod eveneens naar de omkadering van de persoon met een beperking (familie, vrienden, zorgverleners,...). Zij komen immers vaak dagdagelijks in contact met de personen met een beperking. Maar de doelgroep is nog ruimer dan dat. Ons vormingsaanbod staat eveneens open voor zorgverlenend personeel, studenten die een sociale richting volgen en dergelijke meer. Naar methodiek om de vorming aan te bieden voorzien we enerzijds vorming in kleine groepjes en op een vaste locatie, maar anderzijds ook op individuele basis in de vertrouwde leefomgeving van de persoon met een beperking. Dit laatste is echter enkel zo wanneer de ernst van de beperking dit vereist, of indien het ontbreken van de nodige mobiliteit een struikelblok blijkt te vormen voor het al dan niet volgen van een vorming rond ICT en ICT-hulpmiddelen.

Individuele ondersteuning

Bij het leren gebruiken van een communicatiehulpmiddel is het vaak zo dat er onverwachte problemen opduiken. Ervaring leert ons dat mensen dikwijls zelf niet voldoende kennis of durf hebben om deze problemen zelfstandig op te lossen. Daarom voorzien we individuele ondersteuning. Dit gebeurt enerzijds via telefoon en/of internet, maar anderzijds ook bij de mensen thuis indien de ernst van de problemen dit vereist.

Nieuw lokaal

Tot voor kort was de demoruimte met communicatiehulpmiddelen ondergebracht in de burelen van de WVA. Uiteraard was dit slechts een voorlopige oplossing om midden mei 2008 te kunnen van start gaan met dit project. Door de steeds toenemende vraag rond ICT en ICT-hulpmiddelen, keken we reeds een tijdje uit naar een andere locatie voor de demoruimte. Bovendien beschikten we zelf over onvoldoende plaats om alle vormingen in onze eigen lokalen te laten doorgaan.

We zijn dan ook zeer blij dat we dankzij een samenwerking met OCMW Ieper vanaf september een nieuw lokaal in gebruik kunnen nemen. Dit lokaal is ondergebracht in het LDC 't Hofland langs de Dikkebusseweg 15A te Ieper. In dit lokaal krijgen zowel de demoruimte als een leslokaal onderdak. Naar de toegankelijkheid toe voor de gebruikers hebben we bovendien een goede zaak gedaan. De nieuwe locatie ligt immers in de onmiddellijke nabijheid van het Ieperse station, wat zeker en vast een bijkomende troef is.

Officiële opening nieuw lokaal

Op vrijdag 4 september werd het nieuwe lokaal van Open IT officieel geopend om 14.30 uur. Deze opening ging door op de site van LDC 't Hofland langs de Dikkebusseweg 15 A te Ieper. Dit gebeurde in aanwezigheid van provinciegouverneur Paul Beyne en Ieperse schepenen Verschoore en Deltour en Marieke Cloet, voorzitter OCMW Ieper. Tijdens de opening werd een schets gegeven van de evolutie van het project Open IT. De verhuis naar dit nieuwe lokaal is immers een grote stap in de verdere ontwikkeling van dit project.

Tijdens de officiële opening waren er doorlopend demonstraties van ICT en ICT-hulpmiddelen. De demonstraties waren mogelijk dankzij de medewerking van Erocos International, Freedom Scientific, HMC, Optelec, Sensotec, Skil en Veranneman.

Samenwerking met andere organisaties

Sinds de opstart van het project waren er reeds goede contacten met een aantal andere diensten en organisaties die eveneens werkzaam waren rond ICT. Vele van deze organisaties waren vragende partij voor de oprichting van een ICT-project specifiek naar personen met een beperking en hun omgeving. Voor het project Open IT werken we in regio Ieper onder andere samen met Argos vzw, OCMW Ieper, LDC De Kersecof en LDC 't Hofland. Op die manier bereiken we diverse doelgroepen die nood hebben aan vorming rond ICT en ICT-hulpmiddelen, maar moeilijk toegang hebben tot ICT. Denken we hierbij maar aan personen met een beperking, maar zeker ook senioren en kansarmen. Het project heeft echter de ganse provincie West-Vlaanderen als werkingsgebied. Vandaar dat er ook reeds een samenwerking is met LDC Ten Patershove in Diksmuide, LDC Zonnebloem in Veurne en LDC Van Volden in Brugge.

Foto's van de verschillende toespraken.

Steun

Voor de ondersteuning van de werking van Open IT, kunnen we rekenen op financiële steun vanuit provincie West-Vlaanderen en Stad Ieper. Voor de aankoop van ICT-hulpmiddelen en de inrichting van het leslokaal kregen we reeds steun via volgende projecten, organisaties en bedrijven: Bron van Hoop, Cera, Telenet Foundation, Ethias, Een hart voor West-Vlaanderen, Koning Boudewijnstichting, KBC, Page computers, PC-solidarity, JCI Ieper-Poperinge-Wervik, Fifty One Club Ieper, Ronde Tafel Ieper, Rotary Club Ieper en Rotary Club Poperinge. Voor de aanschaf van communicatiemiddelen kunnen we geen beroep doen op één of andere subsidie. De middelen die we ontvangen van de provincie West-Vlaanderen en de stad Ieper, worden volledig aangewend voor de financiering van een beroepskracht die het project uitbouwt en opvolgt.

Aankoop ringleiding

Het vormt voor ons als organisatie een enorme uitdaging om mee te zijn met de laatste technologische ontwikkelingen. Daarom zijn we blijvend op zoek naar financieringskanalen om het tempo van de technologische vooruitgang te kunnen volgen. Via de Koning Boudewijnstichting kregen we de toelating om een projectrekening te gebruiken. Via een dergelijk systeem kunnen mensen giften storten die fiscaal aftrekbaar zijn vanaf een bedrag van 30 euro. De fondsen die we werven via deze projectrekening, worden aangewend voor de aankoop van een ringleiding. Dit is een systeem dat tegemoet komt aan de toegankelijkheid voor slechthorenden. Via een dergelijk systeem wordt de gesproken informatie tijdens een voordracht of een computerles versterkt. Tegelijk is het zo dat eventuele storende omgevingsgeluiden gefilterd worden. Stortingen zijn welkom op het rekeningnummer 000-0000004-04, van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21, 1000 Brussel. Belangrijk bij giften is de mededeling. Gelieve deze vermelding te gebruiken: 'L82221 - Werkgroep Vorming en Aktie'. De stortingen worden integraal doorgestort naar de rekening van de WVA.

Meer informatie over Open IT

Voor meer informatie over Open IT kan je terecht bij Wim Moeyaert op het nummer 057 21 55 35 of 0472 870 730. Mailen kan naar wim.moeyaert@wvavzw.be. Heel wat nuttige informatie is eveneens terug te vinden op de website van Open IT: www.openit.nu.

Info en foto's: Wim Moeyaert, WVA

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.