Je was erbij > Overzicht

Eandis werft 4.000e medewerker aan - Ieper - 01/08/2009

Eandis, het exploitatiebedrijf van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas, heeft vandaag zijn 4 000e medewerker aangeworven. De nieuwe medewerker Henk Delanote, startend in Ieper als nettechnicus aansluitingen, is één van de 700 nieuwe medewerkers die Eandis dit jaar aanwerft in diverse domeinen: techniek, informatica, engineering …

Groeibedrijf

Bij haar oprichting in maart 2006 telde Eandis 3 200 medewerkers. Door de toegenomen opdrachten (sociale openbaredienstverplichtingen, rationeel energiegebruik, …) en de nieuwe ontwikkelingen (decentrale productie, slimme netten, ...) was dat aantal al gegroeid tot 3 800 begin 2009. Als gevolg van het verder toenemende werkvolume moet dit aantal aangroeien tot 4 200 eind 2009. Eandis trekt nieuwe krachten aan via alle mogelijke kanalen. Met de diverse onderwijsnetten werd een samenwerking uitgewerkt. Ook in de media is Eandis prominent aanwezig met gerichte jobcampagnes.

Eandis wil zijn knowhow bestendigen. Daarom blijft het bedrijf investeren in technisch geschoolden, van diverse niveaus. De technische competenties zijn immers onontbeerlijk om de betrouwbaarheid van de netten in stand te houden en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast wil Eandis zich in de energiesector profileren als een vernieuwende, proactieve marktspeler die inspeelt op de nieuwste technologieën. Daarom trekt het ondernemende, creatieve en gedreven talenten aan die zich willen inzetten voor uitdagende projecten, kortom die mee de grondleggers willen zijn van het energiegebeuren van de toekomst.

Aantrekkelijke werkgever

Eandis biedt een aangename werkomgeving. Vaak dicht bij huis, want er zijn vestigingen van de Kust tot de Kempen. De medewerker staat er centraal. Eandis besteedt veel aandacht aan communicatie, werkmiddelen en veiligheid. Via teamwerking is er volop gelegenheid tot inspraak. Medewerkers krijgen veel autonomie en verantwoordelijkheid. Zin voor initiatief en performantie zijn onontbeerlijke eigenschappen. Eandis werft niet enkel aan voor een bepaalde job maar voor een volledige loopbaan. Kandidaten moeten voldoende potentieel hebben om in het bedrijf te kunnen doorgroeien. Dat loont zowel voor de onderneming die in haar medewerkers investeert, als voor de medewerkers die zo telkens een nieuwe uitdaging of invulling vinden.

Top Employer

Eandis behoort tot het selecte kransje van 35 Belgische bedrijven die de titel Top Employer 2009 mogen dragen. Ondernemingen die het keurmerk Top Employer krijgen, scoren het hoogst op het gebied van opleidingsmogelijkheden, werksfeer en doorgroeimogelijkheden. Vooral de ontwikkelingsmogelijkheden en een leuke werkomgeving zorgen voor trouwe medewerkers.

Eandis heeft permanent een hele waaier interessante jobs in de aanbieding. In totaal zoekt Eandis dit jaar nog 304 extra medewerkers verspreid over zijn hele werkingsgebied. Voor technici zijn momenteel 124 jobs vacant. Daarnaast zoekt Eandis 70 technisch-administratieve medewerkers, 25 ICT-specialisten en 85 ingenieurjobs en staffuncties.

Alle info op www.eandis.be.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.