Je was erbij > Overzicht

Hemelsdaele Wandelroute opening - Woumen - 26/09/2009

Vandaag werd het nieuw bewegwijzerde Hemelsdaelepad geopend, meteen de negende wandelroute in Diksmuide, na het Blankaartpad, Zannekinpad, Bethoosterse Broekenpad, Blauwvoetswalle in Pervijze, Käthe Kollwitz-pad in Vladslo, Lekeleetroute, Stuvetjesroute en de Wandrille in Beerst.

Het startbord aan de kerk van Woumen werd onthuld door schepenen Seurynck en Vanlerberghe, waarna onder leiding van Michel Maekelbergh, natuurgids, de verkorte versie van 5 kilometer werd ingewandeld. De volledige lengte bedraagt 8.8 km en een plan kan gekocht worden bij dienst toerisme.

Onderweg kon men genieten van vergezichten over Klerken, Woumen, Diksmuide vandaag weliswaar in een wat mistige omgeving. We kwamen voorbij aan het hoogste punt van Diksmuide aan de Predikboomstraat (30 m boven de zeespiegel), en we kregen uitleg over de Hemelsdaelehoeve, die in 1237 een Cisterciënzerabdij voor vrouwen was.

Uiteraard hadden we ook oog voor de natuur en de geschiedenis. Langs de weg stonden nog wat vogelverschrikkers die het voorwerp waren van een wedstrijd.

Met dit nieuwe pad wordt Diksmuide wel een wandelstad die mensen moet kunnen bekoren de streek eens van een andere kant te bekijken. Het is zeker de moeite om het pad in zijn geheel af te leggen met alle bijhorende uitleg. Een aanrader dus. . . .

Toespraak door schepen Eric Seurynck:

"Geachte genodigden….
Welkom !

De diensten voor Toerisme en Milieu werken sinds enkele jaren enthousiast aan de herwerking van de Diksmuidse wandelroutes, die het daglicht zagen begin de jaran '90. Tussen 2000 en 2006 werden 3 wandelingen 'geprovincialiseerd' en samen met Westtoer uitgegeven : Het Blankaartpad, het Zannekinpad en het Bethoosterse Broekenpad.

Zelf staan we als stad in om in de andere dorpen een verkennende route in te richten. Zijn reeds voorhanden : Blauwvoetswalle Pervijze, Käthe Kollwitz Vladslo, Lekeleetroute, de Stuvetjesroute, de Wandrille in Beerst en vanaf vandaag de 9de bewegwijzerde route : de Hemelsdaele wandelroute.

Op die manier wensen deze diensten onze inwoners en gasten te wijzen op de vele troeven die onze stad en de deelgemeenten bezit op het vlak van natuur, landschap, het milieu, het erfgoed, landbouw en de geschiedenis. Door de ontsluiting via cultuur, toerisme en recreatiemogelijkheden bereiken we een mix of een multiplicator die zorgt voor de bewustwording van de waarde van een goed leefmilieu, zowel lokaal als globaal.

Het mooie dorp Woumen is vandaag het decor voor het inwandelen van de 9de wandelroute in Diksmuide. Ik wens Woumen trouwens ook een geslaagde kermis toe !

Iets meer nu over de Hemelsdaele wandelroute :

De wandeling is volledig bewegwijzerd en loopt over verharde wegen, ideaal voor kinderwagens en rolstoelen. Een bord bij de start zet de wandelaars op het juiste pad.
Er is een wandelroutebeschrijving met stafkaart, vanaf vandaag te koop op de Dienst voor toerisme. Dit document werd zorgvuldig samengesteld door de Dienst voor toerisme, ism onze Michel Maekelbergh, en op de eigen persen gedrukt. Vandaag krijgen de genodigden een gratis exemplaar.

De Hemelsdaele wandelroute is 9 km lang en leidt u van de laaggelegen dorpskom van Woumen tot op de heuvelrug over de grens met Esen. Na een korte kennismaking met Woumen komen we op de Steenstraat, een weg met een hele lange geschiedenis. Op de Hoge Kam genieten we van een prachtig panorama over de Westhoek. Op de afdaling in de richting van Woumen maken we een wijde boog rond de Hemelsdaelehoeve, waar een groots verleden schuilt. Via het gehucht de Warande komen we weer op onze vertrekplaats.

Noot : De naam verwijst naar Hemelsdaeleabdij : in 1237 werd een Cisterciënzerabdij voor vrouwen gesticht vanuit Marquette bij Rijsel. Elisabeth van Steenvoorde had haar landgoed te Esen geschonken aan de Abdis van Marquette zodat ze er een vrouwenklooster kon onderbrengen. In 1242 kreeg de abdis Machteld van de bisschop van Terwanen (langs de Leie in Frans-Vlaanderen) toelating om in haar klooster goddelijke diensten te laten celebreren. De toenmalige pastoor Diederick zag met lede ogen aan dat er bij het klooster een kerkje zou worden opgericht. Hij spande een proces in om zijn rechten te verdedigen. Op 21 juni 1242 werd de zaak gevonnist en het verdikt maakte uit dat geen enkele parochiaan van Esen in het klooster mocht begraven worden, zonder dat het stoffelijk overschot naar de parochiekerk was gedragen. Al de offerdiensten, offers en jaargetijden moesten de pastoor ten goede komen. De abdis werd tevens verplicht jaarlijks 40 shilling in Vlaamse munt aan de pastoor te betalen. Het klooster bleef slechts 33 jaar in Esen. Het verhuisde naar Zillebeke, Werken, Diksmuide en tenslotte naar Brugge. De goederen in Esen bleven in beheer van het klooster. Sommige stukken grond werden bewerkt door de knechten van de abdij. De naam van het land werd lange tijd nadat het klooster weg was nog 'Hemelsdaele' genoemd. De naam 'Hemelsdaele' is ontstaan doordat de abdij tussen twee heuvelruggen lag van Esen en Woumen. De oude kloosters hadden een voorliefde voor een naam waar het woord 'dal' in voor kwam vandaar de naam 'Hemelsdaele'….

Vandaag hebben de genodigden de keuze :

 • Onder leiding van een ervaren gids, niemand minder dan Michel Maeckelbergh, die ooit de eerste versie van de Hemelsdaeleroute tot stand bracht, maken we een wandeling met uitleg van ca 5 km.
 • U kunt ook op eigen houtje wat sneller doorstappen de volledige wandeling afleggen (ca 9 km). Een route plannetje wordt u gratis meegegeven.

In ieder geval nodig ik u reeds nu uit voor een drankje in de feesttent na de wandeling.

We onthullen zo meteen het bord !
Het bord staat op een voorlopige plaats. Volgend jaar wordt het bord aangebracht bij de panelen van het dorpsonthaalpunt.

Na de onthulling van het bord geef ik graag het woord aan de Michel, goed voor het startschot voor de wandelaars vandaag."

Woumen, zaterdag 26 september 2009 - 10u
Eric Seurynck
Schepen voor Toerisme en Recreatie Stad Diksmuide

---------------------

Schepen Eric Seurynck en schepen Kurt Vanlerberghe onthulden het infobord.

Ook wij mogen op de foto.

De kerk van Klerken in de mist.

Het hoogste punt van Diksmuide

Zicht op Woumen.

De Hemelsdaelehoeve

Zicht op De Blankaart

Den Ast

Een Mariakapel

Boomholtes voor uilen

Info : Dienst voor Toerisme,Diksmuide email: toerisme@stad.diksmuide.be - tel.051.519146

Foto' s: A. Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.