Je was erbij > Overzicht

Officiele opening cultureel werkjaar 2009/2010 - Diksmuide - 18/09/2009

In de gotische zaal van het Stadhuis te Diksmuide vond de officiële opening plaats van het cultureel werkjaar 2009-10.

Na controle door een inspecteur of alles in orde was voor de feestelijke zitting en na de menigte de regels van de vergadering te hebben uitgelegd, mocht dhr. Eric Seurynck,schepen van Cultuur het openingswoord plaatsen en de cultuurverantwoordelijken en leden van de vele diksmuidse verenigingen verwelkomen.

Toespraak Eric Seurynck, schepen:

"Geachte toehoorders,

Na een warme zomer in hemelse sferen komen we terug met onze beide voeten in een nieuw cultureel jaar. Terug een jaar met talloze activiteiten , ingericht door onze dynamische verenigingen. En verenigingen zijn er ten overvloede in onze stad : de oude dorpsstructuur zorgt ervoor dat van vele verenigingen er een afdeling is per dorp : dus zeer kleinschalig. Dit heeft voor gunstig gevolg dat er waarschijnlijk in Diksmuide een zeer grote penetratie is bij de bevolking ; ik zeg waarschijnlijk , want dit is nog nooit bestudeerd. De mens heeft reeds van in aloude tijden de neiging om sociaal contact te zoeken , en het liefst samen met mensen met dezelfde interessesfeer : zeer lang geleden hadden we reeds bloeiende schuttersverenigingen , maar op cultureel vlak ook bloeiende rederijkersverenigingen;

En ik kan het weten : ik woon er namelijk midden in : de royaertstraat , de scerpdeurestraat , de morgen niet straat , enz . ik vind deze laatste , de morgen niet straat , toch een mysterieuze naam : indien je alle dagen morgen niet zegt , dan betekent dit nooit. Ondanks deze handicap schijnen ze toch in een ver verleden hoogstaande toneelprestaties verwezenlijkt te hebben. Vereenzaming maakt hier dus veel minder kans dan in anonieme grote steden : schrijnende gebeurtenissen , zoals mensen die pas gevonden worden nadat ze reeds een jaar gestorven zijn in hun eigen woning , zullen hier niet zo vlug gebeuren , alhoewel : zeg nooit : nooit. Onze verenigingen , en hierin betrek ik ook de sportieve verenigingen en de jeugdbewegingen , zijn een stevige barricade tegen de oprukkende " ik " maatschappij. De opeenvolgende stadsbesturen hebben dit ook gehonoreerd met een eigen ontmoetingscentrum in de meeste gemeenten , en waar dit niet meer haalbaar was , kwam een andere oplossing uit de bus. Ik hoop, maar dat is een persoonlijke mening , dat binnen afzienbare tijd meer mogelijk is in de kerken van die dorpen : deze inschakeling zou een ideale aanvulling zijn van de achteruitgaande kerkelijk activiteiten , en een betere garantie zijn voor de toekomst van deze gebouwen . Maar : eerst moet dit voldoende gedragen worden door de ganse bevolking.

De noodzakelijke herdenking van het subsidiereglement voor deze verenigingen wordt een zware klus, maar vooral een delicate klus.
Ik heb dan ook respect voor alle mensen die in de verschillende werkgroepen actief zijn , voor allemaa . Maar : niemand kan kijken naast het dynamisme van onze nieuw , zogezegd kader van onze cultuurrraad : na een vacuum , waarbij we tevergeefs naar nieuwe kandidaten zochten, hebben we hiervoor 2 mensen die zich prachtig ingewerkt hebben : onze voorzitter Joachim en secretaris Frederick. We zitten niet steeds op dezelfde golflengte , maar de uitwisseling van ideeen zorgt juist voor een kruisbestuiving , die voor een beter resultaat zorgt. Echte cultuurmensen, zijn natuurlijk mensen die de cultuur in hun hart dragen , maar tevens een brede en tolerante kijk hebben op alle facetten van de samenleving . Ze zijn niet fanatiek , en beseffen dat het stadsbestuur moet zorgen voor alle noden in de maatschappij.

Wie dit niet beseft of wil beseffen , komt terug in het vaarwater van de egoïstische " ik-maatschappij", en straalt dus het tegendeel uit van wat een cultuurmens, gebed in het verenigingsleven, zou moeten zijn. De werking van cultuur op regelmatige tijdstippen aan een kritisch onderzoek onderwerpen, is dus noodzakelijk . alleen fanatici hebben hier problemen mee; Onze bibliotheken, een wezenlijk deel van ons cultuurbeleid, is de digitale wereld ingetreden , en dit tot ieders tevredenheid. Daarnaast hebben we nog ons eigen cultuuraanbod ; Ik stel met tevredenheid dat dit aangepast werd aan de wensen van het stadsbestuur . Er worden kunstenaars aangetrokken , die een breder publiek aantrekken: er zijn regelmatig volle zalen, tot spijt van wie het benijdt.
Ook de politiek om nieuw publiek aan te trekken , via gratis kaarten voor telkens een ander deel van onze stad , is een succes gebleken : dit is reeds gebeurd voor Oostkerke , Stuivekenskerke en Vladslo. Velen hebben voor de eerste keer de drempel van het kruispunt overschreden , en keerden tevreden terug naar huis . Hopelijk komen ze binnenkort terug, want dit is de bedoeling . Want het geld dat we spenderen aan cultureel aanbod , dient om alle lagen van de bevolking te laten kennismaken met cultuur.

Volgende week vrijdag is het de beurt aan het centrum van Diksmuide , om gratis de voorstelling "vriesmann" van Walter Baele bij te wonen. Baele gekend o.a van roza en prins filip in Wij van België. Ik denk dat het succes er zal voor zorgen dat er vervroegd zal moeten afgesloten worden. Maar geen nood dezelfde doelgroep, die vrijdag niet aan de bak komt, kan gratis een prachtige dansvoorstelling bijwonen in november.

Maar , dit allemaal kan geen excuus zijn om de realiteit onder de ogen te zien : de tijd dat enkel diksmuide een ruime uitvoeringszaal had in de zeer ruime omgeving is voorbij. Onze uitstraling en bijgevolg onze marketingpolitiek , beperkt zich tot ons kanton ;
Dit is zelfs niet erg , want onze missie en verantwoordelijkheid zal zich ook hiertoe beperken.

Misschien 1 bedreiging : onze eigen aanbod met de centen van de stad , mag niet er niet voor zorgen , door overaanbod , dat het aanbod van de verenigingen onder druk komen te staan : samenwerking en respect voor die verenigingen is noodzakelijk : want , dit wens ik toch te beklemtonen : onze eigen vzw Zebra is geen doel op zichzelf , maar moet een middel zijn om cultuur in onze stad te promoten , volgens de wensen van het stadsbestuur . En als dit door een vereniging gebeurt, zoveel te beter !
En, het is misschien maar een detail , maar de toiletten in het kruispunt geven geen geur meer af , toch wel cruciaal bij een gezellig avondje uit .
We hebben ook een leemte opgevuld in onze culturele werking :
De oprichting van Hout- en Blooteland " samen met de omringende gemeenten, zal zorgen voor de ontsluiting van ons roerend erfgoed : voor veel mondelinge overleveringen te laat , maar beter laat dan nooit . Onze aangekochte scanner zal van alle gemeenten de burgerlijke stand , oorkonden, oude weekbladen, enz inscannen en digitaal ter beschikking stellen van het publiek : een primeur voor onze streek . Onze nieuwe medewerker Benoit staat daar borg voor .En tenslotte de evocatie van de trein naar de hel , bewijst dat culturele openluchtactiviteiten , met het juiste thema en goed gepromoot , ook een massa toeschouwers kunnen aantrekken , en, niet noodzakelijk veel geld moet kosten ;
Marktklanken met 7 diksmuidse muziekmaatschappijen verleden week op de grote markt was daar ook een goed voorbeeld van .
Volgend jaar is er een uitsmijter voor onze beeldende kunstenaars : een tentoonstelling in onze broederstad Finnentrop wordt op poten gezet .
Tot slot wens ik ook onze culturele medewerkers , zowel in stadsdienst als vrijwilligers , te bedanken voor hun inzet .
En hiermee wens dan ook af te ronden : " small is beautiful " .
Veel succes dit jaar !"

Eric Seurynck

Daarna was het woord aan dhr. Joachim Commeene, voorzitter cultuurraad.

Hierbij stelde hij de samenwerking voor tussen de stedelijke diensten toerisme, evenementen en cultureel erfgoed. Zo was men zeer tevreden over het aantal bezoekers ter gelegenheid van de Open Monumentendag. Voor de verenigingen zou in een eerstvolgende vergadering de basis gelegd worden waarbij voorwaarden zouden worden bepaald om door de culturele raad erkend te worden en of te blijven. Diksmuide telt vele verenigingen, de ene al actiever dan de andere. En dat is ook goed zo dat de mensen bij een vereniging zijn aangesloten. Zo is het aangenaam om in kontakt te komen met anderen en is het ook goed om in deze stad te verblijven. Er wordt ook voorgesteld dat verenigingen de mogelijkheden zouden benutten om samen te werken. Anderzijds biedt het CC Kruispunt een waaier aan activiteiten zoals concert, toneel, cabaret enz. waarbij toch iedereen aan zijn trekken kan komen. In dit perspectief werkt het CC Kruispunt samen met verschillende partners. Enkele voorbeelden hiervan zijn : VormingPlus, het Davidsfonds, Kunstgalerij Montanus 5, en de nieuwste partner Vzw De Gevallen Engel, die de dichtbundel "De Seizoenen" van Clem Schouwenaars heruitgeeft. Om niet te vergeten is er dan nog de Muziekclub 4AD, goed voor optredens van allerhande
muziekgroepen. Ook beeldende kunstenaars en fotografen kunnen er terecht om hun werken tentoon te stellen.

Toen werd op een ludieke wijze dhr.Peter Bossu naar voren geroepen, om een kleine test te ondergaan, als hij goed genoeg was om dhr. Seurynck als schepen van Cultuur te kunnen opvolgen vanaf 1 januari a.s.

Daarna mocht het glas worden geheven op een voorspoedig en vruchtbaar cultureel jaar.

info : www.cckruispunt.be en www.4ad.be

Tekst en foto's : A.Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.