Je was erbij > Overzicht

'De Volksvreugd' - Proven - 11/10/2009

Op zondag 11 oktober vond in het CC De Stringe te Vichte de provinciale orkestwedstrijd 2009 van Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) plaats. De Koninklijke Harmonie 'De Volksvreugd' Proven nam voor het eerst deel in de eerste afdeling. In 2007 werd dezelfde harmonie nog provinciaal en nationaal laureaat in tweede afdeling van de Vlamowedstrijden.

Zware voorbereiding

Na rijp beraad en overleg met de muzikanten had De Volksvreugd besloten om haar kans te wagen in eerste afdeling. De voorbereidende weken werden heel zwaar en de vele repetities belastend voor de muzikanten en hun families, maar het resultaat was er. De Provense harmonie maakte een glorierijk entree via de voordeur van de eerste afdeling door meteen laureaat te worden. De medestrevers waren nochtans niet min: de harmonie Sint-Cecilia uit Geluwe, de harmonie De Verenigde Vrienden uit Sint-Denijs en The Young Silver Band uit Gistel. Proven liet ze allemaal achter zich met de beste wedstrijdscore van 85,7%, meteen goed voor een ticket voor de nationale finalewedstrijd te Leuven op 6 december. De titel van provinciale Vlamolaureaat mag De Volksvreugd alvast een jaar in het vaandel dragen.

Gevoel

De jury waardeerde ten zeerste dat de Provense muzikanten echt muziek brachten en niet enkel noten speelden. Daarbij benadrukten ze dat er met veel gevoel gespeeld werd, rekening houdend met alle nuances die de componist in het stuk had willen leggen. Er was ook lof voor de sound van de blazers en de accuraatheid van het slagwerk. Dirigent Pieter Meersseman kon zijn geluk niet op en dreigde even zijn zwarte haardos te verliezen als gevolg van een stoutmoedige weddenschap. Gelukkig kwam het niet zover. Tevreden dat het tot een goed einde kwam en trots op het bereikte resultaat reisden de muzikanten en het bestuur terug naar Proven, waar de oktoberkermis pas goed kon losbarsten.

Leve De Volksvreugd

Zowel dirigent als muzikanten zijn nu aan een rustperiode toe. Ondertussen buigt het bestuur zich over de vraag of de deelname aan de finale haalbare kaart is. Voor de behaalde provinciale titel werden reeds alle middelen ingezet en er blijven ondertussen nog een aantal verplichte optredens te verzorgen. De smaak van de overwinning is echter wel heel zoet en de vorige wedstrijduitstap naar Leuven leverde een nationale titel op… De knoop wordt eerstdaags doorgehakt, maar voorzitter Ivan Top kon op de overwinningszondag reeds met volle overgave 'Leve De Volksvreugd' scanderen.

Info en foto's: Stef Denecker, bestuurslid K.H. De Volksvreugd Proven - www.volksvreugd.be

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.