Je was erbij > Overzicht

Dag van de trage weg - Madonna - 25/10/2009

14 uur Madonna Kerk

Zondag 25 oktober. De eerste Trage Wegenwandeling op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle. De Bron vzw, Natuurpunt Westland, Pasar Infoclub regio Ieper en de milieuraad van Langemark-Poelkapelle sloegen de handen in elkaar voor deze wandeling met als thema 'Trage Wegen doen bewegen". Onder een stralende zon die de wolken in bedwang hield stroomden 53 mensen uit de nabije en verdere buurt samen onder de kerktoren van de Madonna. Een onverwachte opkomst die aantoont dat het thema Trage Wegen leeft onder de bevolking.


13.50u. De eerste wandelaars stromen toe aan de Kerk van de Madonna

Klokslag 14 uur, de gidsen roepen de aanwezigen op om zich te verzamelen aan het portaal van de kerk.

2 gidsen staan klaar om de mensen mee te nemen. Greta Frans, gids en Westhoekverteller in opleiding neemt de mensen terug mee in de tijd en vertelt het verhaal van mensen voor den oorlog, gelinkt aan de cultuur-historische invalshoek en het belang van trage wegen in die tijd. Sofie Butaye, vrijwilligster bij Natuurpunt Westland en De Bron vzw vertelt het verhaal van trage wegen: wat zijn trage wegen, wie gebruikt ze nog, heeft de gemeente plannen met de trage wegen, wat als men een buurtweg wil verleggen … Beide gidsen zijn inwoners en actief in de milieuraad van Langemark-Poelkapelle.

En dan op stap, een wandeling van 5 kilometer werd uitgestippeld langs buurtwegen en trage wegen, en dit op slechts een max. afstand van 400 meter in vogelvlucht verwijderd van de kerktoren. Op een kruispunt van vroegere chemins wordt het concept van de buurtwegen en trage wegen toegelicht.

Een tweede halte, de sentier of de kerkwegel die leidde naar de kerk is hier sedert jaren ingenomen door weiden en aldus verdwenen. Ook het verdere verloop van de sentier is in ongebruik geraakt en door landbouw ingenomen. De buurtwegen liggen er officieel nog, maar zijn dus ondergewerkt en rusten er voorlopig.

Aan de hand van kaartmateriaal toont Sofie op welke locaties de 'buurtwegen' op grondgebied Madonna liepen zoals die staan ingetekend in de Atlas der Buurtwegen rond 1845. Het project wordt toegelicht dat de gemeente Langemark-Poelkapelle uitwerkte met de steun van de vzw Trage Wegen voor de opmaak van een Trage Wegen Plan.

Hier is het echt genieten van weidse zichten, van hieruit kan met de kerk van Merkem zien, de windmolens van Nieuwkapelle, de kerk van Klerken en de restanten van het Houthulstbos met o.a. het Pottebos. Heel wat deelnemers weten de gegevens van de wandeling aan te vullen door het verhaal van enkele kerkwegels, hoevekes toe te lichten en zo sappige verhalen van vroeger (uit hun jeugdjaren en het gebruik van de wegels) toe te voegen. Waarvoor dank!

Even verder houden we opnieuw halt. Greta vertelt het verhaal van de 'boskanters, de bende van Bakelandt, het Munneke… Groot en klein luistert met aandacht, alhoewel de kleinste druk bezig was met de kleine patatjes te rapen langs de landelijke wegen…
Hier mochten we ook even genieten van gedichten over Trage Wegen, geschreven door Wim Parmentier. Gedichten om even stil te vallen, te onthaasten!

Met zicht op Houthulstbos wordt hier het belang even toegelicht van allerhande functies van trage wegen: het recreatieve gebruik voor o.a. wandelaars, wandelclubs, fietsers, mountainbikers, ruiters, … maar evenzeer zijn trage wegen landbouwwegen zoals hier in de Madonna het grootste geval is. De groep moet even uitwijken voor een container gevuld met prei, maar geen erg natuurlijk. Hier worden ook de projecten van de Dag van de Natuur toegelicht, projecten van de Gezinsbond, Natuurpunt en de milieuraad van Langemark-Poelkapelle. Ieder jaar worden geboortebomen aangeplant. Een geboorteboom staat symbool voor elke nieuw geborene op het grondgebied van de gemeente, zijn er 100 kindjes geboren in het voorbije jaar, dan worden 100 nieuwe geboortebomen aangeplant, waarbij deze refereren naar de toekomst! Van hieruit hebben we even zicht op de aanplant van geboortedreven die op termijn natuurverbindingsdreven vormen met het drevenpatroon van het bos van Houthulst.


En Ann Top, eveneens vrijwilligster bij Natuurpunt Westland en milieuraadslid zag dat het goed was…

We komen aan sentier 34 en hier bleek uit de inventaris van Trage wegen dat deze wegel heel veel gebruikt wordt door schoolgaande jeugd, volwassen, fietsers, wandelaars. Het is een heus alternatief voor de verkeersdrukke Klerkenstraat. Helaas is de wegel in erbarmelijke staat: heel erg verengd, putten in de asfalt... Nood aan herstel dringt zich op. In de inventaris werd deze vraag tot herstel ook opgenomen. In de milieuraad werd reeds een flinke brok begroot voor het onderhoud van Trage Wegen en wie weet, komt deze eerst aan de beurt… Een voorzichtige toast werd uitgebracht! Ook aan de opmerkingen, aanvullingen, anekdotes van de deelnemers vernemen we dat deze wegel tot op vandaag veelvuldig gebruikt wordt en zeker leeft! Bij deze een oproep aan het gemeentebestuur om werk te maken van duurzaam herstel!

We stappen hier flink door en komen via verschillende sentiers en chemins aan bij de oude spoorwegbedding. Ook dit is een trage weg. Hier wordt stilgestaan bij het belang van de spoorwegbedding in het kader van het provinciaal fietsroutenetwerk, de interessante spoorwegbermen van belang als natuurverbindingsgebieden voor allerhande kruiden, planten en dieren…, de mogelijke verbreding en de inventarisaties die door vrijwilligers gebeuren. Ook hier vertelt Greta haar verhaal verder.

Aan de hand van dieren-en plantenfoto's vertelt Sofie over het belang van de waarde van die oude spoorwegbeddingen voor natuurverbindingsgebieden. De meerwaarde van trage wegen wordt niet hier alleen duidelijk, maar ook de rest van de sentiers en chemins bevatten die functie. Ook het historische van de spoorweg wordt hier even toegelicht.

Op Chemin nr 33 wordt het belang van de kleine landschapselementen toegelicht in het landelijk gebied en in de open ruimte die ons hier nog rest. De diersoort die geniet van deze knotwilgen is de steenuil en ook hier wordt het project van de steenuilinventarisatie toegelicht. In de Madonna, de hoek van de Mangelaere, werden in 2008 18 territoria vastgesteld over 4 km². In 2009 werd Langemark zelf onderzocht over 4 km² en werden er 13 verschillende territoria gemeten. Chemin 33 komt zelfs in aanmerking voor een herstel en beter onderhoud van de weg. ''t Wordt tijd' roept een buurtbewoner, want deze ligt er al heel zijn leven zo modderig en vol slagen bij… Hier genieten we ook van het zicht op Poelkapelle, het zicht op de verre Kemmelberg, Zwarteberg, Rodeberg, de windmolens van Ieper…

Bijna terug onder de kerktoren houden we ook hier even halt bij een sentier die onderbroken is, nochtans een sentier die de 2 chemins verbindt. Ook hier werd gevraagd tijdens de inventaris om het ontbrekende stukje te herstellen.

De laatste halte, tussen de akkers, een laatste blik op de weidse zichten, tevens ook op een sentier die hier verdwenen is…

Trage wegen doen bewegen en dat zagen we in Langemark-Poelkapelle. De inwoners vertelden ons dat ze dankbaar waren voor de kennismaking en ontdekking met voor sommige nieuwe wegels, leuke anekdotes en verhalen verbonden aan deze trage wegen. Voor volgend jaar boekten ze al een nieuwe wandeling, maar dan in de andere kant of onder een andere kerktoren binnen de grenzen van Langemark-Poelkapelle.

We hopen dat het Gemeentebestuur Langemark-Poelkapelle dit draagvlak voor de trage wegen erkent, de opmerkingen voor herstel, behoud en onderhouden van trage wegen in de opgemaakte inventarisatie door de vele vrijwilligers, particulieren en verenigingen meeneemt en werk maakt van een duurzaam 'Trage Wegenbeleid'. Dit is net de troef van de trage wegen: ze bundelen heel wat functies op een beperkte oppervlakte… Er liggen kansen te grijpen onder de kerktoren van de Madonna op cultureel-recreatief vlak en voor natuur als buur, de 'Madoine' (her)leeft…


Trage Wegen herleven in het werkingsgebied van de regionale natuur- en milieuvereniging De Bron vzw.

Op zondag 25 oktober tijdens de nationale actiedag ‘Dag van de Trage Weg’ trokken 850 mensen hun goeie schoenen aan voor een wandeling langs Trage Wegen in hun buurt.

In Houthulst genoten 590 mensen van de opening van de Meiboomwegel. In Haringe vonden 40 deelnemers hun weg langs de velden. In Wijtschate namen 48 mensen deel. Elverdinge nam 120 deelnemers mee op sleeptouw waaronder enkele schepenen van Stad Ieper en de Madonna wist 53 mensen te bekoren. Een hoogdag voor de Trage Wegen…

Verslag: Sofie Butaye
Foto's: Rik Demeulemeester

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.