Je was erbij > Overzicht

Herinspeling orgel - Ieper - 02/10/2009

TOESPRRAAK TER GELEGENHEID VAN DE HERINSPELING VAN HET ORGEL OP 2 OKTOBER 2009
Kathedraal Sint-Maarten en Sint-Niklaas - Ieper

Hieronder de toespraak van Michel Deforche, voorzitter van de Kerkfabriek

"Mijnheer de burgemeester
Geachte schepen
Geachte mevrouw de voorzitter
Mijnheer Bode , ere-voorzitter van de kerkfabriek
Mijnheer de stadssecretaris
Directeur Dirk Viaene,
Beste genodigden

Namens deken Roland Hemeryck en namens de leden van de kerkfabriek van Sint-Maarten en Sint-Niklaas heb de eer U allen zeer welkom te heten naar aanleiding van de herinspeling van het orgel van de gewezen Sint-Niklaaskerk.

Ik zou bijna zeggen: de kogel is door de kerk maar ik denk dat deze uitspraak in de vredesstad Ieper en gezien ook de slechte ervaringen die we in deze kerk met kogels hebben gehad , wel niet op zijn plaats zou zijn.

De restauratiewerken aan het orgel zijn thans voltooid en vandaag beleven wij binnen het kerkgebeuren in deze stad wel een historisch moment.

Laat me toe wat naar de geschiedenis van het orgel terug te gaan. Het orgel werd onder massale belangstelling ingewijd op vrijdag 19 september 1986 door E.H Kannik Paul Depuydt, secretaris van het Bisdom Brugge. Het werd gebouwd door de bekende firma Loncke uit Kortemark en werd door kenners van toen betiteld als een echt juweel. Zoals jullie kunnen vaststellen , staat dit echt juweeltje hier in nu al zijn glorie terug. In het jaar 1986 waren er twee belangrijke redenen om de Sint-Niklaaskerk van een nieuw barokorgel te voorzien.

Een eerste reden was het feit dat het bestaand orgel versleten was tot op de pijp (tot op den draad), maar de tweede voorname reden was eigenlijk dat de kerk beschikte over een kwalitatief zeer hoogstaand zangkoor met internationale uitstraling.

Ja mensen , het gaat hier inderdaad over het Sint-Niklaas Mannenkoor (23 jaar geleden !) In een gevarieerd orgelconcert gaf Stephan Dombrecht, ere-leraar aan het muziekconservatorium, en ere-organist uit Oostende bij de wijding van het orgel het beste van zijn talenten om een ongekende virtuositeit ten beste te geven en om de onmetelijke mogelijkheden van dit orgel te bewijzen. Dirigent Hendrik Moerman en de leden van het Sint-Niklaas Mannenkoor hebben toen in 1986, in enkele weken tijd de orgelbegeleiding voorbereid en uitgevoerd op een manier die nu nog tot de verbeelding spreekt van de mensen die het toen hebben meegemaakt. Vandaag is het Sint-Niklaas Mannenkoor nog steeds springlevend, al zijn de mannen wel wat ouder geworden, maar zingen doen ze nog als de beste. Hendrik Moerman is nog steeds de drijvende kracht achter het koor.

Tussenin wil ik U nog vertellen dat het koor woensdagnamiddag zeer gastvrij ontvangen werd in de ambtswoning van Gouverneur Paul Breyne te Brugge en dat dirigent Hendrik uit handen van de gouverneur een uitzonderlijke en hoge onderscheiding, mocht ontvangen nl de gouden provinciale medaille wegens 50 jaar inzet voor het koor en voor de Ieperse gemeenschap. Ge moet het toch maar doen. Ge moet het toch maar 50 jaar uithouden. Hartelijk proficiat Hendrik. Straks zal het Sint-Niklaas Mannenkoor bij deze gelegenheid enkele bekende liederen ten beste geven. Beste dank voor uw spontane medewerking.

Nu terug naar het orgel.

Beste vrienden , het orgel heeft bij de start, zeer veel financiële offers gevraagd, niet alleen vanwege de gemeenteoverheid die toen een belangrijke doorgeeflening heeft verstrekt maar tevens en ook in belangrijke mate vanwege de talrijke particuliere weldoeners.van de Sint-Niklaas parochie.

Ik wil toch in eerste instantie Pastoor Jozef Vanoverschelde,zaliger in herinnering brengen die zich zo hard heeft ingezet voor de installatie en het behoud van het orgel en in tweede instantie zoveel gelovigen uit de parochie die met een warm hart ernstige financiële bijdragen hebben geleverd om de aankoop van dit orgel mogelijk te maken. Ook het koor heeft toen ,rekening gehouden met de eigen financiële mogelijkheden, een belangrijke financiële bijdrage geleverd. Belangrijk is voor ons , dat we thans de mogelijkheid hebben om al deze mensen nog eens extra en van harte te bedanken voor hun milde giften. We kunnen vandaag bewijzen dat Uw financiële inspanningen niet nutteloos zijn geweest en dat zoveel mensen vanaf vandaag opnieuw kunnen genieten van de hemelse klanken van het gerestaureerd orgel, dat eigenlijk nog een beetje als jullie eigendom mag worden aangezien.

Vrienden, waarom is de heropbouw van het orgel pas nu gerealiseerd?

We hebben inderdaad wel een beetje tijd nodig gehad om het orgel opnieuw een plaats te geven dat het verdiend. Na de sluiting van de Sint-Niklaaskerk in september 1994 ,werd het orgel door de firma Lonke uit Kortemark deskundig ontmanteld en voorlopig ondergebracht in de kapittelzaal van onze kerk. Eerst hebben wij de restauratiewerken in de huidige proosdijzaal voor een groot deel willen uitvoeren om het orgel van het stof en van de problemen die met bouwwerken gepaard gaan, te vrijwaren en om het een definitieve plaats te geven in deze prachtig vernieuwd zaal. De restauratiewerken in deze zaal zijn bijna voltooid ,buiten het plaatsen van 2 glazen deuren en het installeren van een aangepaste verwarming. Deze werken hebben een tiental jaren in beslag genomen gezien de kerkfabriek deze werken met eigen financiële middelen heeft willen realiseren om niet opnieuw beroep doen op de financiële bijdragen van de stad Ieper.

Het orgel werd vanaf 2008 ,na een rustperiode van 15 jaar heropgebouwd door de Heer orgelbouwer Stefaan Loncke, samen met zijn vader Gabriel Loncke. Stefaan zal in een kort woordje wat meer technische uitleg zal geven over de eigenlijke opbouw en restauratie van dit mooi orgel.

Welke toekomst zien we nu voor het orgel ?

Vanaf heden zal onze huisorganist Jozef Moerman het Sint-Maartensjeugdkoor tijdens de vele repetities met dit orgel kunnen begeleiden. Ik ben zeker dat Jef één van de gelukkigste mensen is in deze zaal. In zijn stoutste dromen is hij wellicht veel met dit orgel bezig geweest. Hij heeft de heropbouw gevolgd van het begin tot het einde. Jef, dit speeltje is U zeker gejeund. Vanzelfsprekend staat het orgel steeds ter beschikking van het Sint-Niklaas Mannenkoor dat ook over onze volledige infrastructuur kan beschikken. De stedelijke academie voor Muziek en Woord zal de leerlingen organisten eveneens met dit orgel de nodige vakkennis kunnen aanleren. De leraar , de heer Ronsse is ook zo vriendelijk geweest om ons deze avond van zijn vakkennis te overtuigen.

Beste vrienden, daarmee wil ik eindigen. Nogmaals onze gemeende dank voor uw aanwezigheid, voor Uw sympathie voor dit orgel. Wij wensen U graag nog een mooi en plezant verloop van de avond toe. Dank aan iedereen die tot de organisatie van deze viering heeft bijgedragen. "

M. Deforche
Voorzitter Kerkfabriek - Sint-Maarten en Sint-Niklaas.

Foto: Roland Meulebrouck.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.