Je was erbij > Overzicht

Opening nieuw lokalen gemeenteschool - Dranouter - 03/10/2009

Op zaterdag 3 okober vond om 16.00 uur de opening plaats van de nieuwbouw en vernieuwde lokalen van de gemeentelijke basisschool in Dranouter. De school is gelegen in de Koudekotstraat.

Eregast was Ieperling en minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme. We herkennen rechts van hem ook Dominique Dehaene, woordvoerder van de minister en Piet Lesage, journalist voor Het Nieuwsblad.

Burgemeester Heens nam als eerste het woord. Hij dankte alle aannemers, directie, leerkrachten, ouderraad en alle medewerkers van de gemeente die instonden voor de realisatie.

Heel wat volk in de vernieuwde zaal.

Daarna nam Yves Leterme het woord. Hij verwees naar drie belangrijke elementen in een dorp enkele tientallen jaren geleden: 'Het gemeentehuis, de dorpskern en de dorpsschool. Een vader ging vroeger de geboorte van zijn kinderen aangeven op het lokale gemeentehuis. Daarna ging hij dit vieren in de vele café's die onze dorpen rijk waren. Kort na de geboorte gingen vader en moeder naar de kerk voor het doopsel van het kind. En enkele jaren ging het kind naar de dorpsschool. Maar dat ging vaak gepaard met tranen", aldus de minister.

Hij vervolgde: "Deze drie vaste eikpunten zijn de laatste jaren in de verdrukking geraakt. Met de fusies van 1970 en 1976 werden heel wat lokale gemeentehuizen gesloten. De vaders moesten naar een centraal punt en zich aanmelden aan een loket waarna men met de computer de geboorte registreert. Veel café's in de dorpen zijn verdwenen en ook het kerkbezoek is niet meer wat het was. En ook heel wat scholen werden de afgelopen jaren gesloten. Vandaar dat het belangrijk is om de dorpsscholen die we hebben te behouden. In deze dorpsscholen is het directe en persoonlijke contact tussen de school en de leerlingen heel belangrijk. Ik hoop van harte dat in deze school nog heel wat Dranouternaars naar school mogen gaan".

Daarna nam schepen Willy Lepla het woord:

"Meneer de Minister, dames en heren,

Een opening van een nieuwbouw en vernieuwde lokalen is voor een school altijd een feestelijk gebeuren! Ik wil even terugblikken op de weg die afgelegd werd om tot dit huidig resultaat te komen. Begin 1997 werd een aanvraag ingediend bij DIGO, Dienst Infrastructuur van het Gesubsidieerd onderwijs, nu AGION. Op 26 maart 1997 meldde DIGO de goede ontvangst van de aanvraag voor moderniseringswerken. We werden op de wachtlijst gezet en de Raad van bestuur zou ten gepaste tijd beslissen wanneer de werken voor subsidiëring in aanmerking kwamen. Via de toenmalige volksvertegenwoordiger Yves Leterme, nu minister van Buitenlandse zaken, werd het dossier doorgespeeld aan Minister Luc Martens, bij wiens kabinet de onderwijscel toegevoegd was. De toenmalige schepen van onderwijs, huidig burgemeester Bernard Heens, architect Jhonny Cottreel en het vorig schoolhoofd Marina De Schepper bleven niet bij de pakken zitten en maakten een afspraak bij DIGO en trokken naar Brussel om het plan te verdedigen. De lange wachtlijst verraste hen toch enigszins. Wegens beperkt beschikbare middelen en het chronologisch behandelen van de dossiers zagen onze onderhandelaars in dat er geduld zou moeten uitgeoefend worden. Toen werd het verschillende jaren stil rond de bouwplannen.

Op 19 januari 2006 werd door het College van Burgemeester er Schepenen een laatste maal verlenging aangevraagd en toen kwam alles in een stroomversnelling. Het ontwerp van 10 jaren geleden werd uit de kast gehaald en er werd besloten de werken uit te voeren. In de paasvakantie van 2008 werden de klassen ontruimd en kregen de kinderen les in containers op de koer van het oc De Klakeye. Door de beperking in ruimte was deze noodoplossing niet de ideale werkomgeving; daarom danken we de directie en de leerkrachten voor hun doorzettingsvermogen in minder gunstige omstandigheden. Nu mogen we terecht fier zijn met het eindresultaat. De nieuwe werkomgeving voor kinderen, leerkrachten, directie en ouders is zeker een stimulans voor heel veel kwalitatief onderwijs. In een latere fase zal ook de speelplaats heringericht worden om ze een kindvriendelijk imago te geven.

Het is reeds de tweede maal dat onze gemeentelijke basisschool met een ministerieel bezoek vereerd wordt. Twintig jaar geleden bracht wijlen minister Daniël Coens een bezoek aan onze kleine plattelandsschool in het kader van een pilootproject in verband met de automatisering van de schooladministratie.

Tot slot wil ik minister Yves Leterme bedanken omdat hij hier vandaag aanwezig is voor deze plechtige inhuldiging. Ik dank u. Nu geef ik het woord aan Nele Dael, directeur van de school."

En zo geschiedde. De directrice van de school nam het woord. Zij dankte iedereen die had meegewerkt aan de realisatie van de nieuwbouw en de nieuwe lokalen. De school heeft er onder andere twee nieuwe kleuterklassen en een nieuwe refter bij. Die kleuterklassen zijn zeker nodig want de school telt meer kleuters dan leerlingen in de leerjaren 1-6. Ze dankte ook alle leerkrachten voor hun geduld tijdens de gedwongen verhuis naar het 'containerpark' in OC De Klakeye waar de leerlingen onderdak vonden tijdens de werken. Ook de ouderraad kreeg een welgemeend dank u wel.

En tot slot dankte ze ook de 5 mannen waarme ze wekelijks een werkvergadering had.

De mannen kregen uit dankbaarheid elk een knuffel en dikke zoenen van de juffrouwen.

Daarna mocht Yves Leterme het lint doorknippen.

En werden de nieuwe lokalen gekeurd en goed bevonden.

De nieuwe kleuterklassen.

Een slideshow gaf een overzicht van de werkzaamheden.

De reportage werd druk bekeken.

En tot slot was het tijd voor de receptie.

Zicht op de school vanaf de straatkant.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.