Je was erbij > Overzicht

Eerste testcentrum voor de vleessector in Vlaanderen te Diksmuide - 08/10/2009

Technisch Atheneum Diksmuide als enige Vlaamse school erkend als instituut dat ervaringsbewijzen van uitsnijder uitbener mag uitreiken. Op 8 oktober 2009 werden de eerste negen ervaringsbewijzen uitgereikt tijdens een korte plechtigheid in het Technisch Atheneum.

Het Technisch Atheneum Diksmuide diende in 2008, na maanden voorbereiding, samen met het IPV (Intitiatieven voor Professionalisering van de Voedingsindustrie), een dossier in voor een

ESF-project 1278 - uitsnijder uitbener oproep 82 - ervaringsbewijs 2009

Op 12 december 2008 kregen wij van het Europees Sociaal Fonds de goedkeuring van ons project. Als je weet dat het ESF zeer strenge projectcriteria hanteert, dan besef je ook dat aan dit project door ons heel hard werd gewerkt, zodat we aan alle criteria voldoen.

Wat is het doel van dit project?

De bedoeling is dat het Technisch Atheneum Diksmuide onderdak biedt aan het Europees Sociaal Fonds als autonoom opererend testcentrum dat ervaringsbewijzen van uitsnijder uitbener mag uitreiken. Deze erkenning werd intussen goedgekeurd. Het project loopt van 2009 tot 2010, maar het kan verlengd worden.

Op welke doelgroepen wordt er gemikt?

De doelgroepen van het project zijn hoofdzakelijk werkenden en werkzoekenden, die een ervaringsbewijs uitsnijder-uitbener willen behalen, met speciale aandacht voor de kansengroepen.

Op welke deelnemers mikt het project?

Het project mikt in deze beginfase op de huidige cursisten van het IPV-project 'uitsnijder uitbener', een project dat nu reeds jaren succesvol loopt in het TA Diksmuide. De cursisten verkrijgen zodoende na hun opleiding een echt 'attest' (ervaringsbewijs) waarmee ze achteraf gemakkelijker aan de slag kunnen in de vleesindustrie. Het voordeel van het mikken op deze doelgroep is voor ons dat deze cursisten reeds effectief in het TA Diksmuide aanwezig zijn (2 groepen van een 10-tal cursisten per jaar). Het inschakelen van het testcentrum voor deze groepen is dan ook evident.

Uiteraard kan de vleesindustrie zelf ook van zijn werknemers naar ons testcentrum gestuurd worden om een ervaringsbewijs te behalen.

Later is het de bedoeling dat we alle mensen bereiken die op de een of andere manier de nodige ervaring als uitsnijder-uitbener hebben opgedaan op de werkvloer.

Wat is de waarde van een ervaringsbewijs?

Een ervaringsbewijs kan door de houder ervan gebruikt worden om zijn of haar tewerkstellingskansen te vergroten. Een ervaringsbewijs lijkt op een diploma. Een ervaringsbewijs heeft evenals een diploma een 'civiel effect'. Dit betekent dat de houder ervan zijn of haar concrete tewerkstellingskansen en daarmee gepaard gaande verloning kan verbeteren.

Welke andere voordelen biedt dit project?

° Het is een uitstekende zaak voor het Technisch Atheneum van Diksmuide. Onze school wordt door dit dossier het enige instituut van Vlaanderen dat onderdak biedt aan een testcentrum dat met een ESF-label ervaringsbewijzen van elders verworven competenties (EVC) kan uitreiken. Wij willen hier wel benadrukken dat het testcentrum geen verlengstuk is van onze slagerij-afdeling. Het testcentrum is een autonoom opererende instelling van het ESF binnen onze muren.

° Het project is gunstig voor de vleessector en het bevordert onze reeds bestaande goede samenwerking met het IPV (het sectorfonds van de vleesindustrie).

De financiering van het project (ten bedrage van ongeveer 45.000 Euro) werd opgesteld in nauwe samenspraak met Jan Reynaert van de support financiën van scholengroep Westhoek. Vooral de heren Johny Claeys (technisch adviseur) en Serge Aernoudt (leerkracht slagerij) hebben zich voor het realiseren van het project ingezet. Ook de samenwerking met het IPV verliep optimaal voor het realiseren van dit project. Dank ook aan de assessoren dhr. Daniël Boerjan van bvba Matim, studiebureau voor de voeding en de heer Johan Van Nieuwenhuyse. Pol Viaene, Directeur 'Westhoek Scholengroep' is promotor van het ESF testcentrum.

De intakes en assessments

In mei deden we de eerste intakes en begeleidingen van 10 kandidaten. Begin juni vonden de eerste assessments voor het ervaringsbewijs van uitsnijder-uitbener plaats. Negen van de tien kandidaten slaagden. Zij kregen dan ook op 8 oktober officieel hun "diploma" uitgereikt in het didactisch restaurant van het Technisch Atheneum (Kaaskerkestraat 15).

 • Elisama Christiaen - Koekelare
 • Duyck Stephan - Kortrijk
 • Lingier Bianca - Eernegem
 • Abdelazien Mohamed Mazin - Diksmuide
 • Baeckelandt Soren - Koekelare
 • Mkrtchan Vartan - Diksmuide
 • Toudeka Kossigan - Nieuwpoort
 • Lingier Wesley - Aartrijke
 • Devisch Jeroen Brugge - Assebroek

behaalden het ervaringsbewijs "Uitsnijder - uitbener"

Redactie en foto's: Bertrand Vande Ginste

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.