Je was erbij > Overzicht

Geschenk van 14° Artillerie, Lombardsijde aan vzw 't Vlot - Diksmuide - 26/11/2009

Het lot van de minderbedeelde kinderen ligt het 14de regiment luchtdoelartillerie uit Lombardsijde nauw aan het hart.Daarom willen zij aan deze kinderen extra cadeautjes bezorgen voor de eindejaarsfeesten. Mede door de goede kontakten van het 14de regiment Artillerie met de Stad Diksmuide hebben ze voor onze stad gekozen, die op haar beurt dan vzw 't Vlot heeft aangewezen om de geschenken een goede bestemming te geven. 't Vlot is dan ook zeer dankbaar voor dit hartverwarmend gebeuren.

Burgemeester Lies Laridon en Luitenant-Kolonel Acke

Samen met de leden van 't Vlot

De Welzijnsschakel 't Vlot is een VZW die zich bekommert om kansarmen in Groot Diksmuide.

De doelstellingen van 't Vlot zijn :

 1. Op de eerste plaats kansarmen nabij zijn, met hen in luisterend gesprek komen, aan kinderen en volwassenen kansen bieden die ze door hun situatie in kansarmoede moeten missen. 't Vlot richt zich hierbij vooral naar kansarme gezinnen, maar stelt zich hierbij ook open voor alleenstaanden. Armoede kan zich uiten: Op materieel vlak: onvoldoende inkomen, slechte huisvesting, armoede die veroorzaakt wordt door ziekte, echtscheiding, ouderdom. Op geestelijk vlak: vereenzaming, uitsluiting, waardeverlies...
 2. Aan vorming doen van mensen die rond deze problematiek willen werken. Inzicht krijgen in de complexe kringloop van armoede. We zoeken hierbij vooral professionele ondersteuning vanuit Welzijnsschakels Vlaanderen en Welzijnszorg.
 3. Plaatselijke beleidsverantwoordelijken (gemeentebestuur en OCMW) attent maken op concrete plaatselijke noden.
 4. Sensibiliseren van de plaatselijke bevolking voor een zorgzame, solidaire ingesteldheid in eigen buurt.

Leden van 't Vlot :

Een groep vrijwilligers: mensen die zich in hun omgeving inzetten voor kansarmen en samen willen werken om armoede uit te sluiten. Hierbij zitten zowel professionelen als mensen die gewoon uit innerlijke bewogenheid rond deze thematiek willen werken. Alle gezinnen en alleenstaanden waarvoor 't Vlot zich inzet en die bij 't Vlot zijn aangesloten.

Werkwijze, projecten en verwezenlijkingen
:

Een vrijwilliger van 't Vlot fungeert als contactpersoon voor 1 of 2 kansarme gezinnen (vooral als luisterend oor, om uit te nodigen op activiteiten, om hen nabij te zijn). Voor kinderen uitkansarme gezinnen tussenkomen in de kosten (voor 80%) voor toegang tot speelplein,sportverenigingen, jeugdbewegingen,muziekschool of dansschool...

Gezamelijke activiteiten: Oudejaarsavond, gezinsuitstappen, gezinsvakantie,koffieklets of een diepgaand gesprek.

Financiering:

Vooral door sponsoring o.a door vlotouders, subsidiëring of toelagen via Stadsbestuur en Welzijnszorg. Voor deelname aan activiteiten wordt een geringe bijdrage gevraagd volgens draagkracht.

Voor verdere informatie over 't Vlot kan u steeds terecht bij:

 • Latré Maurits, Diksmuide tel.051.502077
 • Verheecke Werner, Diksmuide tel.051.503026

Info 't Vlot - Foto's: Albert Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.