Je was erbij > Overzicht

Start masterplan suikerfabriek - Veurne - 13/05/2009

In december 2005 wordt de suikerfabriek van Veurne opgedoekt. Dit kwam hard aan voor de vele werknemers, maar ook voor het stadsbestuur van Veurne. Onmiddellijk werd nagedacht over de herontwikkeling van deze strategisch gelegen plek van ca. 45 ha, vlakbij het historisch centrum, het station en de afrit van de E40. Er werd gestart met de afbraak van de fabriek en na lang onderhandelen kon de site in 2007 volledig verworven worden door de West-Vlaamse Intercommunale.

In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Veurne werden de sterktes en de zwaktes van de site bekeken in afstemming met de verdere ontwikkeling van de stad Veurne. Daaruit bleek de bijkomende nood aan woningen, ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook de nood aan meer groen in de stad Veurne. Drie functies die kunnen gerealiseerd worden op de site van de suikerfabriek. Om dat op een doordachte, kwalitatieve manier te realiseren, werd beslist een duurzame en evenwichtige ruimtelijke visie te ontwikkelen voor de site. Om de herontwikkeling te realiseren werd niet over één nacht ijs gegaan en werden verschillende stappen ondernomen:

 • opmaak Stedenbouwkundig Masterplan
 • opmaak Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
 • opmaak Technische studieopdrachten
 • communicatie, organisatie workshops en procesbegeleiding
 • opmaak PLAN-MER (in kader van de afbakening kleinstedelijk gebied).

Behalve voor de opmaak van de technische studies (wvi), is de Provincie West-Vlaanderen verantwoordelijk voor de verschillende stappen.

Op 13 mei 2009 startte de eerste fase, de opmaak van het Masterplan. De provincie, stad Veurne en wvi zullen samen met bureau Omgeving het komende jaar de mogelijkheden op de site onderzoeken en dit in toekomstvisie vertalen. Dit zal ook samen met de bewoners rond de site, de verenigingen binnen de stad Veurne en alle belanghebbenden gebeuren. Het Masterplan wordt afgerond tegen het najaar van 2010, het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan tegen najaar 2012. Pas dan kunnen de eerste werken starten op het terrein.

Op woensdag 13 mei 2009 vond een persmoment plaats aan de suuikerfabriek aan de Zuidburgweg in Veurne.

Bestendig afgevaardigde Patrick Vangheluwe (links) en de Veurnse burgemeester Jan Verfaillie tijdens de persconferentie.

Groepsfoto van alle partijen die meewerken aan dit dossier.

Contact:

Bern Paret
Procesbegeleider

Streekhuis Esenkasteel
051-51 93 54
0497-05 18 05
bern.paret@west-vlaanderen.be

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.