Je was erbij > Overzicht

Waterputtenproject in Ghana topprioreit voor Ieperse vzw Wa - Ieper - 06/05/2009

De Ieperse vzw Wa financierde de vorige twaalf maanden de boring en bouw van drie waterputten in en rond het Ghanese Wa, zusterstad van Ieper. Waterputten zijn van ontzaglijk belang voor deze hoofdstad van de Upper west Region. Recente officiële cijfers vertellen immers dat in dit gebied nauwelijks 35 % van de bevolking over drinkbaar water beschikt.

Goudwaard

Sinds haar oprichting in 2007 financierde de vzw Wa, bestaande uit 18 Ieperlingen, de bouw van een sanitair blok in de basisschool van Kpongu, een dorp van 2200 inwoners, en stuurde twee containers propvol medisch materiaal naar het ziekenhuis in Wa. Vanaf halverwege 2008 concentreert de vzw zich vooral op hun waterputtenproject. Drinkbaar water is immers van goudwaard in deze regenarme streek. Een groot deel van de dagbesteding van vrouwen en kinderen uit de regio van Wa gaat op aan het halen van water. Soms moeten zij wel zes keer per dag lange stukken afleggen met emmers water op het hoofd. Vele kinderen hebben dan ook de tijd niet om naar school te gaan. Dankzij nieuwe waterputten, geschonken door de vzw Wa en gecontroleerd door een officieel labo, kan de bevolking uit de dorpen Nyegle en Kpongu nu rekenen op drinkbaar water. Ook in ISEC, de partnerschool van het Ieperse instituut Immaculata, werd de door vzw Wa betaalde waterput in grote dank aanvaard. Voorheen dienden de zevenhonderd internen van deze technische school een halfuur te stappen om een waterput te vinden. Niet alleen voor deze studenten, die amper op één maaltijd per dag kunnen rekenen en voor de rest voor zichzelf dienen te zorgen, is de boring en bouw van de waterput een grote stap voorwaarts. Ook vele omwonenden in de omgeving van de school maken nu gebruik van de put.

Budget

Nog voor het eind van dit jaar wil de vzw de realisatie van twee nieuwe waterputten afgewerkt zien. Eén daarvan is bestemd voor de gevangenis van Wa, waar gevangenen opeengepakt zitten in snikhete en overvolle cellen. Omdat een bestaande waterput zich buiten de muren bevindt, wil vzw Wa deze uitdiepen en het water via een buizenstelsel binnen de gevangenismuren brengen. Op die manier zullen ook omwonenden van het drinkbaar water kunnen gebruik maken. Ook voorziet de vzw het sturen van een derde container met medische en andere hulpgoederen tegen het eind van het jaar. Deze projecten slorpen echter massa's geld op. Zo kost de boring en de bouw van een waterput minstens 4000 euro, terwijl voor de aankoop en het versturen van een container 6000 euro moet verrekend worden. Daarom organiseert de vzw tal van acties, zoals de jaarlijkse bloemenverkoop of hun kaas- en wijnweekend, zodat de werking niet enkel afhankelijk is van giften van groeperingen en privé-personen.

Wie de werking van vzw Wa wil ondersteunen, kan dit doen door over te schrijven op het rekeningnummer 000-0039999-35 van vzw Kinderen Derde Wereld, met de vermelding: vzw Wa Ieper. Wie minstens € 30 stort, ontvangt een fiscaal attest.

Meer info over vzw Wa krijg je graag via vzw_wa@hotmail.com of bij de voorzitter van vzw Wa, Jef Verschoore 057 226 580 of jverschoore@hotmail.com, secretaris Eddy Dewilde eddy.dewilde1@telenet.be of penningmeester Véronic Lewyllie vero.lew@hotmail.com. Ook wie wil meewerken of toetreden tot de vzw, is hartelijk welkom.

Info en foto's: Stad Ieper

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.