Je was erbij > Overzicht

VTI Diksmuide - 50 jarig bestaan - 20/05/2009

VTI Diksmuide zette zijn deuren open voor volgende halve eeuw.

Op woensdag 20/05/2009 had de vooropening plaats in aanwezigheid van Prins LAURENT. Het muziek van Beerst/Keiem startte met de feestelijke noot. Stipt 19 u deed onze Koninklijke gast Prins Laurent zijn intrede in het VTI alwaar hij ontvangen werd door de Directeur van het VTI, de Burgemeester en Schepenen van Diksmuide en de vele genodigden waaronder het onderwijzend personeel van vroeger en nu.

Rechts een overzicht van het jubeljaar 2008-2009.

Burgmeester Lies Laridon en de directie wachten op de eregast.

De rode loper lag klaar.

De leerlingen stonden netjes in de rij te wachten.

En ze kregen allemaal een hand van Laurent.

Daarna verwelkomde directeur Bart Laleman iedereen in de volle zaal.

De jongerenband Purposely zorgde voor de muzikale omlijsting die op heel wat bijval kon rekenen.

Dan werd de geschiedenis van de school uitvoerig gebracht. We zien links de pioniers E.H. Albert Declerck, E.H. Aubert Heyman en leraar André Mortier. Rechts zien we diezelfde André Mortier die er graag bij was naar aanleiding van het 50-jarig bestaan.

Links herkennen we E.H. Georges Obin, die jarenlang directeur was van de school.

En zo ging het per blok van 10 jaar verder.

Vroeger was het VTI gevestigd aan het schoolplein in het centrum van de stad. Sinds 1978 zitten ze in de Cardijnlaan.

In 1993 werd Herwig Haentjes directeur.

Binnenkort hoopt de school 3.000 m² van het vroegere Carpet Yarns in gebruik te nemen want het leerlingenaantal is sterk gestegen de afgelopen jaren.

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams secretariaat voor het katholiek onderwijs, was de volgende spreker: "We moeten aandacht hebben voor waarden die kaderen in een ruimere levensvisie. Ik wil hierbij iedereen danken voor zijn dagelijkse inzet, zowel professionelen als vrijwilligers, voor het kwaliteitsvol onderwijs. Ik doe hierbij een oproep om onze talenten in te zetten in de samenleving".

Na een muzikaal intermezzo mocht Bernard Buysse het boek voorstellen naar aanleiding van 50 jaar VTI Diksmuide.

De eregenodigden kregen tot slot een exemplaar van het boek.

Na een groepsfoto kon de zeer uitgebreide rondleiding van start gaan.

Eerst moest het officiële lint nog geknipt worden.

Een paar perscollega's stonden aan de verkeerde kant en nadien kon E.H. Wilfried Jonckheere het lint doorknippen.

Nadat Laurent de juiste bladzijde had gezocht, kon hij zijn handtekening plaatsen in het gulden boek.

Daarna was het de beurt aan Mieke Van Hecke, gouverneur Paul Breyne en burgemeester Lies Laridon.

Toelichting bij de expansie van de school.

De vele persartikels die verschenen in het jubeljaar.

De Prins ging ook een kijke nemen in de keuken en informeerde er naar de verwerking van het groenafval.

De rest van het schoolkorps wachtte geduldig tot ook zij aan de rondgang mochten beginnen.

De Prins kreeg in de diverse werkplaatsen toelichting bij wat de leerlingen er leren.

Alles stond reeds klaar voor de opendeurdag de dag nadien.

Een deel van het machinepark van de school. Dit jaar investeerde de school maar liefst 100.000 EUR in machines en uitrusting.

De Prins stelde heel wat vragen zodat de rondleiding heel wat tijd in beslag nam.

Daar komen ze. Komen ze ook bij mij binnen?

Naast metaal is ook de houtopleiding prominent aanwezig in het VTI Diksmuide. Het mooie resultaat zie je hier.

Demo van het plooien van een metalen stuk.

Oppassen voor de vingers !

En nog veel meer machines.

Een daarna ging de rondleiding nog verder.

Proficiat aan het VTI Diksmuide met hun 50-jarig bestaan.

Op Hemelvaartdag 21 mei 2009 had naar jaarlijkse gewoonte de opendeurdag plaats.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.