Je was erbij > Overzicht

Archeologische opgraving Mesen - 09/03/2009

Op 9 maart 2009 heeft Archeo7, de archeologische dienst binnen de projectvereniging CO7, met medewerking van de stad Mesen een onderzoekssleuf aangelegd op het marktplein van Mesen. Deze werken kaderen in de voorbereiding van de herinrichting van de markt te Mesen. Op de plaats waar de sleuf werd aangelegd, lag sinds de 12de eeuw de Flossche. De Flossche was een drenkput die aan drie zijden ommuurd was en een opening had langs de marktzijde (zie afbeelding). De vijver deed dienst tot aan de Eerste Wereldoorlog. Bij de wederopbouw van het plein in de jaren '20 werd deze 'vijver' niet meer heraangelegd.

Afbeelding van de Flossche ('Geschiedkundig Museum Mesen', via www.westhoekverbeeldt.be)

Bij de toekomstige herinrichting van het marktplein wordt terug een waterpartij aangelegd op de plaats van de vroegere Flossche. Daarom voert Archeo7 een vooronderzoek uit om de precieze locatie van de 'vijver' te achterhalen en na te gaan wat de toestand is van de sporen in verband met deze vijver.

In de sleuf werden de noordelijke en zuidelijke bakstenen muur van de vroegere vijver aangetroffen. De locatie komt exact overeen met de plaats die op de huidge kadasterkaart is aangegeven. De vijver werd na de Eerste Wereldoorlog opgevuld met puin van de verwoeste stad. Hierdoor werd hij ook niet meer heraangelegd na de oorlog. Door het water in het puin en de invallende wanden van de sleuf kon maar tot op een beperkte diepte worden gegraven. Zo konden mogelijke oudere muren of archeologische vondsten niet opgespoord worden.

Toch werd aan de noordelijke zijde van de vijver een deel van een kassei-'vloer' aangetroffen. De inloop van de vijver was dus in kasseien aangelegd, zodat de dieren makkelijk bij het water konden. De rest van de vijver had mogelijk een bodem van houten balken, waarvan er 2 naast de kasseien zijn gevonden.

Op de foto zie je de noordelijke muur op de voorgrond en de zuidelijke op de achtergrond.

Op donderdag 12 maart wordt de sleuf terug gedicht en worden de resultaten opgemaakt, waarmee de herinrichting van de markt verder kan gepland worden.

Info en foto's: Jan Decorte, Archeoloog Archeo7.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.