Je was erbij > Overzicht

Project Landbouwwegen in de Westhoek gaat van start - Merkem - 16/03/2009

Persbericht van het Westhoekoverleg en de Vlaamse Landmaatschappij - 16 maart 2009

Op maandag 16 maart 2009 stelde Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur het EFRO-project "Landbouwwegen in de Westhoek" voor. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zal via dit project alle landbouwwegen in de Westhoek een functie toekennen. De gemeentebesturen kunnen de functietoekenning dan gebruiken als basis voor een duurzamer inrichting en beheer van hun landelijke wegen. Bij wijze van test zullen ook enkele landbouwwegen in Houthulst, Diksmuide en Poperinge heringericht worden.

Een goed landbouwwegennet is broodnodig in de Westhoek om de economische activiteit op peil te houden en verder te laten ontwikkelen. Maar de Westhoekgemeenten hebben het moeilijk om hun landelijke wegen in goede staat te houden. Landbouwvoertuigen worden steeds groter en zwaarder, en door de komst van mestverwerkingsinstallaties hebben sommige landbouwwegen steeds meer zwaar transport te verduren. Het wegdek en de bermen hebben daaronder te lijden, waardoor de gemeenten zich genoodzaakt zien regelmatig dure onderhouds- en herstelwerken uit te voeren.

Bovendien zijn veel landelijke wegen opgenomen in het provinciaal fietsroutenetwerk, waardoor ze grote aantallen fietsers aantrekken. Die voelen zich niet altijd veilig op deze wegen, die door het gebruik van de GPS ook nog meer sluipverkeer te verwerken hebben.
Zo rijst bij de gemeenten de nood om via de (her)inrichting van de wegen de verkeersstromen beter te gaan sturen.

Functietoekenning basis voor duurzame (her)inrichting van wegen

Het project Landbouwwegen in de Westhoek wil de gemeentebesturen een begin van oplossing aanreiken. Het eerste deel van het project zal resulteren in een functietoekenningsplan voor de landbouwwegen in de Westhoek. In een tweede deel worden bij wijze van test landbouwwegen in Houthulst, Diksmuide en Poperinge heringericht.

Het functietoekenningsplan houdt in dat op basis van inventarisatie en studie aan alle landbouwwegen in de 18 gemeenten van het Westhoekoverleg een (niet-bindende) functie zal voorgesteld worden. De functietoekenning is een beleidsinstrument voor de gemeenten, een goed onderbouwde visie die als referentiekader kan gebruikt worden bij de verdere inrichting van het landelijk gebied. Door voor alle toekomstige investeringen in landbouwwegen rekening te houden met deze functietoekenning, kunnen de gemeenten gerichter investeren. Sommige wegen kunnen bijv. voor zwaar landbouwverkeer worden ingericht, andere eerder voor lokaal verkeer, nog andere enkel voor fietsers en wandelaars, enz.

Vanaf juni 2009 zullen drie trajecten worden heringericht. Het gaat om de Zijdelingstraat in Diksmuide, de Beversluisstraat en de Heulegoedstraat in Houthulst, en de trajecten Nachtegaalstraat-Blekerijweg en Oude Provenstraat-Gravendreef-Blokstraat in Poperinge. Hiermee wordt de functietoekenning getoetst aan de praktijk.

Dit project, dat op 1 november 2008 van start ging, heeft een totaalbudget van € 1.260.526,47. Daarvan wordt 40% betaald door het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling. Houthulst, Diksmuide en Poperinge dragen samen 54,6% bij. De VLM, het Westhoekoverleg en de provincie West-Vlaanderen betalen samen de overige 5,4%. Het einde van de terreinwerken is voorzien voor oktober 2010.

De notabelen op de start van het project.

Meer informatie: Karolien Bracke, Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen, tel. 050 45 81 07, 0494 56 48 49, karolien.bracke@vlm.be

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.