Je was erbij > Overzicht

70 jaar terug - Izenberge - 01/03/2009

Op 1 maart 2009 ging men in Izenberge exact 70 jaar terug in de tijd: 1939. Voor één keer werd het openluchtmuseum bewoond door mensen die evengoed rechtstreeks uit die tijd kwamen. De dorpspastoor deed zijn gewone ronde om de mensen wat katholieke waarden bij te brengen, op de boerderij gaat het leven gewoon verder, de lente staat voor de deur, de dieren moeten terug op de weide worden gezet, de baron doet overal zijn ronde om pacht te innen.

Vandaag werd de rust verstoord door een ongewoon bezoek van een peloton Belgische soldaten van de 6e linie op oefening in de buurt van Izenberge. Net zoals 70 jaar geleden, waren die in de streek op 2 daagse mars vanuit hun bivak in Oostduinkerke. De hele dag oefenden de soldaten op marcheren, granaten gooien, aanvallen met de bajonet, enzovoort. Aanvankelijk zorgt de typische bachten de kupe mentaliteit voor heel wat argwaan en achterdocht maar al gauw zien enkele bewoners er graten in. Ze proberen wat bij te verdienen met wat te verkopen.

Ondertussen was dit niet naar de zin van de rijkswacht, die trouwens op zoek was met het zoeken naar de dief die zondag tijdens de hoogmis had ingebroken ten huize Baron Brulez en er wijn en juwelen had gestolen. Hier en daar liepen verdacht veel boeren zat rond. Er waren drie belangrijke hoofdverdachtes van de diefstal: den drukker De Saedeleer, boer André en boer Louis. Allen waren ze niet op de hoogmis en hadden ze iets te verbergen.

Na enkele arrestaties van de beide boeren en met wat hulp van het publiek, bleken deze twee een alibi te hebben, ze waren namelijk gaan stropen. Bleek dat geen van beide kan schieten en er daardoor geen buit was. Zo bleef alleen de drukker achter als verdachte van de diefstal.

Het was een dag met bij momenten hilarisch straattoneel: de geitenbok van boer André die ontsnapt en net niet de herberg binnenloopt waar een 30 tal bezoekers rustig zat te drinken, de soldaten die oefenen met de bajonet op de strozak, de barman die zatte klanten buiten gooit, soldaten die hun soldij kregen tot bleek dat een soldaat zijn geweer kwijt was.

Er worden momenteel plannen gemaakt voor een volgend weekend levende geschiedenis maar dan iets later, tijdens de oorlog…

Verslag van de pastoor

Dagboek van een herdershond.

Diene zondag van gischteren zal ook hier in’t dorp nie gauw vergeten worden. En niet in het minste door het bezoek van onze vlaamsche jongensch die versch onder de wapens geroepen zijn. Hun reegelmaatige eksersieties in de omgeeving is iedereen al opgevallen. Dat ze Izenberge aandoen is niet den eerste keer. Maar die oefeningen laten duidelijk zien dat ze zicht aan’t prépareren zijn voor iets groots. Neen, men voelt de spanning onder de bevolking toenemen. Het dorp gonscht van de geruchten over den Duitsch die zich klaarmaakt om Frankrijk binnen te vallen. In mijne oogen toch nog beeter nen Duitsch dan nen vuilen socialist!

De parochianen, ze hebben het nooit echt breed, voelen dat er iets op komst is en klagen steen en been over het alschmaar duurder wordende leeven. Ook hier in de streek werd de Rijkswacht versterkt en zijn hunne dienstbezoeken frequenter dan vroeger. Vooral diene nieuw overgeplaatsten chef kijkt met argusoogen naar onze jonge kornuiten. Het feit van diene diefstal bij Brulez zit daar natuurlijk voor iets tusschen. Na de afgeloopen donkere weeken waren we blij met een waterzonneken. Het werk op den akker heeft den laatsten tijd veel geleden van’t nat. Ja voor den boer is’t leeven hard. Het feit dat den pacht weeral serieus werd aangepast is hier natuurlijk ook niet vreemd aan maar gelukkig heb ik met mijnheer Brulez toch eenige maatiging kunnen overeenkomen. Ook zij, van de beter begoede kringen, houden hun hart vast voor den tijd die komt.

De misschen worden zeer talrijk bijgewoond wat mij ten zeerschte verheugt maar wat ik ook vertel in ’t sermoen, de menschen blijven in ’t Wethuys hunder eigen visie verkondigen. Als da maar goed afloopt! Want eens den drank is in den man… Heere, ik bid u om sterkte, voor de menschen in’t dorp maar ook voor onsch zieleherders want ik voel aan mijne elleboogen dat het nog niet gedaan is. Inteegendeel, er zijn rare tijden op komscht.

Uwen neederigen dienaar,
Paster Ralph.


Info en foto's: Kenny Butstraen

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.