Je was erbij > Overzicht

Borelle - Dranouter - 21/03/2009

Op zaterdag 21maart 2009 vond de 34ste Borellestoet plaats in Dranouter. In 1976 werd in Dranouter terug met een verdwenen traditie aangeknoopt: Borelle. Het gebruik bestond in het ontsteken van een vuur op de Waaienberg (een zijheuvel van de Monteberg) en het binnenbrengen ervan in het dorp. De laatste keer dat in Dranouter het vuur ontstoken werd was in 1915.

Vele huizen in Dranouter hadden ook dit jaar hun gevel versierd met mooie poppen en poëzie.

We zijn een beetje vroeg: het is nog zeer rustig op de platse.

De Sint-Jan-Baptistkerk op het Petrus Planciusplein.

Het organiserende comité verkoopt koeken, fakkels, drankjes, ....

De Borellekoeken worden geproefd. Voorzichtig bij het bijten: in 1 op 4 koeken zit een Borellepatakon: een fijne herinnering aan het feest.

De klokken luiden en de Borelleman klimt op zijn stoel.

De Borelleman leert het Borellelied aan.

't Is weer Borelle in Dranouter
en de winter moet nu weg.
We leggen het vier al aan zijn schenen
en hij krijgt zijn vooropzeg.
't Leven gaat herbeginnen,
de wereld krijgt een kleur.
De lente komt nu binnen,
vergeten is 't malheur.

Komt alhier, alhier, alhier
die wilt Borelle vieren.
komt alhier, alhier, alhier
en vreest noch vlamme noch vier (bis).

't Is weer Borelle in Dranouter
en we maken veel plezier.
We branden fakkels, eten koeken
met patakons en drinken bier.
De jonkmans gaan te vrijen
met meisjes snel en kloek
en d'oude staan te gapen
met vier in nulder broek!

't Is weer Borelle in Dranouter
er zijn zelfs vreemden aanbeland.
De belleman staat te vertellen
en de stropoppen staan in brand.
't Muziek speelt op een wagen,
de gevels zijn versierd.
En houdt nu op met zagen,
de lente wordt gevierd.

De muzikanten zorgen voor de nodige begeleiding en er wordt enthousiast meegezongen.

Na drie jaar afwezigheid was ook de belleman van Kemmel opnieuw aanwezig.

Er wordt enthousiast meegezongen.

En dan zijn we weg: "Borelle, Borelle, ... steek het vuur in d'helle".

"Koop een sok tegen de crisis" was de leuze van deze Dranouternaren.

Zicht op de Kemmelberg.

Rondom de kerk gaat het richting Muziekcentrum en dan naar de eerste stropop.

Niet alleen in het geboortedorp van Petrus Plancius vierde men het vuur. Dit oude Germaanse gebruik bestond op meerdere plaatsen. Het was oorspronkelijk een feest ter ere van de vruchtbaarheid: vuur en rook verdreven de boze geesten. Rond het vuur werd er gedanst, en zodra het mogelijk was begonnen de feestvierders over en door de vlammen te springen. Ook het vee werd door het smeulende vuur gedreven en men maakte elkaars gezichten zwart met de asse.

De vuurmannen steken de stropop in brand.

Linksonder zien we Dranoutre Military Cemetery.

Er was veel volk, zeer veel volk op deze mooie zaterdagnamiddag.

De Borelleman heeft er dorst van gekregen en smeert de keel.

Voor de kinderen is Borelle elk jaar opnieuw een feest.

Onzer muzikale begeleiding wordt het Borellelied gezongen.

Borelle, Borelle, steekt het vuur in d'helle, werd er geroepen op de tocht naar het dorp, en op elke hoek werd een stropop in brand gestoken. De naam Borelle zou voortkomen van "bralle". Bralle is een bundel stro die men op een perse stak en daarna in brand, om aldus een fakkel te hebben. De overgang van de winter naar de lente was, vroeger meer dan u, een echte bevrijding: er was langer licht en eindelijk verdween de koude.

Nog een mooie versierde gevel.

Christus heeft de zonnebril opgezet en kijkt toe van achter het venster.

De vuurmannen van dienst.

Dank aan de muzikanten voor de muzikale begeleiding gedurende de ganse wandeling.

De Borelleman was ook dit jaar in vorm.

Jammer van die mooie jurk.

Wat aandacht voor de mooie natuur op deze wandeling.

De Borelletocht is een wandeling van ongeveer 5 km rondom het dorp. Ideaal voor het gezin en de kinderen.

Niets dan tevreden gezichten bij de vele honderden deelnemers.

En dan gaat de zon onder.

Ook in Dranouter kun je wandelen langs het wandelnetwerk Heuvelland.

Ze kwamen van ver de deelnemers, zelfs van " 't Stad Antwerpen".

Tot slot werd bij zonsondergang het lentevuur ontstoken op de Waaienberg.

De fakkels worden aangestoken.

En dan ging het terug naar het dorp.

Tot slot nog een laatste mooie gevel.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.