Je was erbij > Overzicht

Nieuwe commissaris - De Panne - 31/03/2009

Op 1 april 2009 gaat commissaris Guido D'Hont van De Panne na een carrière van bijna 38 jaar bij de rijkswacht en lokale politie met pensioen. Hij wordt opgevolgd door commissaris Johan Dhaenens die vanaf 1 april de leiding zal nemen over het plaatselijk politiekantoor van De Panne.

Commissaris Guido D'Hont op pensioen

Guido D'hont begon zijn carrière bij de rijkswacht op 28 september 1971 als kandidaat keuronderofficier. Na zijn opleiding werd hij op 1 oktober 1974 benoemd tot opperwachtmeester. Zoals in die tijd gebruikelijk werd hij als jonge 'chef' gestationeerd in de eerste mobiele groep, maar hij werd al vlug afgedeeld eerst naar de rijkswachtbrigade in Gent en daarna naar de rijkswachtbrigade in Jabbeke. Op 22 maart 1976 maakte hij als jonge keuronderofficier de mutatie naar de brigade in De Panne. Daar werd hij ingezet bij patrouillediensten en kreeg hij de leiding bij lokale gerechtelijke onderzoeken.

Op 26 juni 1981 werd hij bevorderd tot eerste opperwachtmeester en na het slagen in het maturiteitsexamen werd hij op 26 maart 1985 benoemd tot adjudant en in 1997 tot adjudant-chef. Vanaf begin 1987 werd hij ook aangesteld als brigadecommandant van de rijkswachtbrigade in De Panne. Naast de algemene leiding in de brigade werd hij ook ingezet als hoofd mobiele permanentie in het district Veurne, waarbij hij dan de leiding had over alle rijkswachtpatrouilles van het district. In april 2001, ingevolge de politiehervorming, werd hij in de lokale politie Westkust aangesteld als de verantwoordelijke commissaris voor De Panne. Hierbij stond vooral de wijkwerking en het plaatselijk onthaal centraal. Op 1 april 2009, na een carrière van bijna 38 jaar bij de rijkswacht en de lokale politie gaat Guido met pensioen.

Commissaris Johan Dhaenens gaat nieuwe uitdaging aan

Commissaris Johan Dhaenens wordt vanaf 1 april 2009 de opvolger van commissaris Guido D'Hont. Commissaris Johan Dhaenens is geen onbekende in de gemeente De Panne. Op 1 augustus 1980 startte zijn politiecarrière bij de gemeentepolitie van De Panne. Hij behaalde in 1984 het brevet van officier bij de gemeentepolitie aan de West-Vlaamse Politieschool. Op 01 mei 1990 werd hij door de gemeenteraad van De Panne benoemd tot adjunct-commissaris. In die functie was hij vooral belast met de leiding en het opvolgen van de plaatselijke gerechtelijke onderzoeken uitgevoerd door de gemeentepolitie van De Panne.

Daarnaast was hij ook actief bezig met diverse projecten op het gebied van preventie en verkeerslessen voor de schoolgaande jeugd. Bij de politiehervorming in 2001 werd hij benoemd tot commissaris en kreeg hij de leiding over een nieuw te vormen dienst personeel en logistiek van de lokale politie Westkust die gevestigd werd in het hoofdgebouw te Koksijde. Nu gaat hij een nieuwe uitdaging aan door de leiding op zich te nemen over het plaatselijk politiekantoor van De Panne en zo de wijkdienst en het onthaal verder uit te bouwen ten dienste van de plaatselijke bevolking en toeristen.

Op de foto ziet u van links naar rechts: commissaris Nicholas Paelinck, secretaris Veerle Van Ackere, commissaris Dhaenens, commissaris D'Hont en burgemeester Robert Butsraen.

Info en foto: Isabel Coysman, gemeente De Panne

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.