Je was erbij > Overzicht

Nog maar eens funerair erfgoed - Poperinge - 06/06/2009

Heemkring Aan de Schreve leidde, als deskundige autoriteit met een naar Poperingse normen drukke deelname, een aandachtig publiek langs de geschoren struiken en de monumenten van Cerfs hommelhof. Een algemene inleiding over de ondertussen overbekende "stinkend rijken" en een al even zeer terugkerende motief "Elie Cossey" gaf de toon aan. Enerzijds niet zoveel nieuws onder de zon…het is ook het "oude" kerkhof. Maar toch een positieve noot dat het niet was zoals de vorige keer: regen...Al bij al een geslaagde wandeling zonder kink in de kabel. Toch niet bij de levenden.

Al vanaf de start werden we geconfronteerd met "de tanden des tijds".. een constante opmerking. We hebben hier te doen met een van de merkwaardige begraafplaatsen van de streek. Best dat er een scheerbeurt is geweest van het struikgewas. Hierop volgt wellicht een opknap beurt Een gemeenteraadslid was alvast speurend…..

We vermoeden dat Onzen Heer - hier zonder voeten - meewarig toekijkt hoe -alvast niet op de wandelaars van deze namiddag - maar toch op de vernielzuchtige daders van de geconstateerde grafschennis.


Het ontbreekt nochtans niet aan signalen: Zone dertig en de pijltjes naar de hemel en naar de kerk. Trouwens de paden lopen naar de onderscheiden parochiekerken…


Ook de notaris - één van de prominente aanwezigen bij het afscheid van/de terugkeer naar moeder aarde stond stil bij zijn eigen 'erflaters'.


Het groen dat nu eens treurig, dan eens levend overal het dodenpark tooide deed opvallend mee zijn best. Bij het kalvariekruis, het graf van Florent, het graf Lebbe-Vantours en het ijzeren kruis van Meester Adriaen.

Ieder op zijn manier was er ontspannen en meditatief bij, een kiekje nemen, een sigaretje draaien en rustig tegen de opgewarmde steen aanleunend.


De verhalen vloeiden eruit. De grafstenen werden luidop gelezen. Meer dan dertig jaar was ze meid.. en ze kreeg een graf , keurig omheind, Poperings smeedwerk, naast haar baas.


Bij de vlaggemast zonder vlag kregen de toehoorders het verhaal van het slachtoffer dat onder het eerste kruisje van de rij begraven ligt…


Vaker reeds is erop gewezen hoeveel de vormen van de graven overtuigingen symbolisch weergeven. Deze keer kregen we behoudens enkele amateuristische heksenverwijzingen meer verhalen te horen over de Van Meriis, de V an Renijnghe, .. en dé Cossey.Dank aan Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.